Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Meten geluid Schiphol geen enkel probleem’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1148 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Meten geluid Schiphol geen enkel probleem’

Hoofddorp -  In de omgeving van Schiphol moet snel een systeem worden opgezet om vliegtuiglawaai te meten. Het is technisch geen enkel probleem om het geluid op betrouwbare wijze te registreren. Dat zei prof.dr.ir. Guus Berkhout, hoogleraar geluidsleer aan de TU Delft, woensdagavond op een door de SP georganiseerde bijeenkomst over Schiphol.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

MEETBAAR MAAR OOK BEGRIJPBAAR?

Professor Berkhout heeft naar ik vertrouw zeker gelijk als hij stelt dat het technisch geen enkel probleem is om vliegtuiggeluid in de omgeving van Schiphol op betrouwbare wijze te registreren.

Hij zegt daarmee niet dat daarmee het probleem is opgelost. Dat is het dan ook bij lange na niet. Het gaat er namelijk om hoe je voorkomt dat de aanwezigheid van een megaluchthaven midden in een haast overbevolkt gebied ernstige overlast veroorzaakt in een ruimte die veel groter is dan de directe omgeving van die luchthaven. Verder is het ook niet goed in te zien hoe je daarmee kunt vergelijken wat er bij verschillende bedachte scenario's zal gebeuren.

Het is nu juist dat, het probleem van vertalen van gemiddelde geluidsneerslag naar aantallen ernstig gehinderden, in gebieden op afstand, dat in het huidige systeem onjuist wordt benaderd. Daarmee schept het ten onrechte ruimte voor het laten toenemen van meer vliegbewegingen in zijn geheel.

HET DOET PIJN!

Het is met geluidsoverlast als met pijn. Pas wanneer je kan voorkomen dat er mensen zijn die door jouw werk perioden van ondragelijke pijn doormaken heb je je plicht gedaan. Je moet kunnen vermijden dat iemand ergens en op een bepaald moment "AU!" gaat roepen. Gemiddelde pijn per jaar bestaat niet en kleine percentages mensen met nog meer pijn aanvaarden om elders het AU-roepen te voorkomen lijkt me weinig ethisch.

HET IS EEN ZORGVRAAG, HET GAAT NIET ALLEEN OM TECHNIEK

Vandaar dat hinderpreventie een zorgvraag is, Dat betekent dat het de dagelijkse en niet de jaarlijkse verantwoordelijkheid wordt van de verkeersleiding om AU te voorkomen en dat die LVNL niet (niet alleen) moet sturen op meetpalen, maar op klachten.

Je kunt het ook ingewikkelder maar daarmee meer precies formuleren. Voor de liefhebbers:

KWADE TROUW?

Bij de waardering van de effecten houden V&W en VROM in hun VERKENNINGEN beiden nog vast aan de door To70 zonder verdere inhoudelijke kritiek gehanteerde evaluatiemethodiek. Ik begrijp dat deze, ook bij 'hybride modellering' voor wat het 58 dB(A) gebied - het nieuwe 'buitengebied' - betreft, geen oog heeft voor het gegeven:
• dat de vooral in Kennemerland uiterst hinderlijke continue geringe hoogte van het vliegpad bij de voorbereidende nadering van dalend verkeer, bij de berekening niet wordt meegeteld en de berekende geluidsneerslag-gegevens waarop het contouren-landschap binnen het ruimere 58 dB(A) gebied gewoon onjuist zijn. (Ik vermoed dat veillig mag worden aangenomen dat het probleem ook elders, zoals bijvoorbeeld bij Noordwijk, Leiden of Leiderdorp optreedt.)
• dat de alleen individueel ervaarbare hinder als grootheid, en dus ook het aantal ernstig gehinderden, niet een vaste functie is en zelfs nooit kán zijn van gemiddelde geluids-neerslag of van aantallen huizen blootgesteld aan een bepaalde over tijd en/of ruimte gemiddelde geluids-neerslag.

In gebieden gekenmerkt door een sterke discontinuiteit en variabiliteit in plaats en tijd van geluid, mag men deze methodiek niet gebruiken om te voorspellen hoe vaak ernstige individuele overlast zal volgen. Als zelfs de het NLR twijfelt aan de toepasbaarheid van deze vertaling van vliegbeweging naar ernstig gehinderden doet het toch were hanteren van die maat sterk denken aan kwade trouw.

BUITENGEBIED POLITIEKE FICTIE

Dit komt op mij te meer over als kwade trouw omdat niet de gemiddelde burger, maar ook de hoogopgeleide, niet in staat is de gebruikte rekenmethodiek kritisch te te begrijpen. De niet uitlegbaarheid berust niet op technisch falen, maar is fundamenteel.
Ik mag er tenslotte aan herinneren dat de keuze voor 58 dB(A) voor sommigen lijkt te verwijzen naar aan acceptabele Lmax (vergelijkbaar met de geluidsPIEK van passerende bomfietsen of treinen) - Maar er bestaat geen enkele relatie met datgene wat Lden probeert uit te drukken en de 58 Lden grens is niet meer dan een op willekeurige en voorlopig nog niet wetenschappelijk aanvaardbare gronden berekende lijn op de kaart, of, zoals het NLR zegt: het is een politieke beslissing. Daarmee verandert het NLR de waarde van politieke beslissingen van wijsheid in fictie.

OOK MET METEN ALLEEN GEEN BESCHERMING IN HET BUITENGEBIED

Zoals een verdachte niet als schuldig mag worden beschouwd voordat zijn schuld publiekelijk aanvaardbaar is aangetoond, zo mag de overheid niet stellen dat er bescherming is in het buitengebied voordat dit op begrijpelijke wijze is aangetoond


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ze moeten eerst eens bedenken of de Decibel wel de juiste maat is om te meten. Ik zeg van niet.

Geplaatst door OB uit Castricum

Dag Willem

Als U goed leest dan leest U hierboven juist waaróm wat U zegt ook zo is.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ten eerste bedoel ik het technisch dat een decibel helemaal niet weergeeft wat wij horen en ten tweede kan ik die lange teksten niet allemaal lezen. Ik probeer zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen om hier vandaan te vertrekken naar een rustiger oord.

Geplaatst door Frits uit Leiden

Willem, wordt dat naar een oord waar beleidsmakers wonen?

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Zeker niet. Dat is beneden mijn intellectuele en ethische stand.
Als ik een stadsmens was dan zou een groot deel van Amsterdam in aanmerking komen. Qua vliegtuiggeluid een stiltecentrum vergeleken met hier.
Het beste zou zijn de buurt van Schagen of zelfs Den Helder (militair vliegruim), maar dat is te ver.
Een goed compromis is Castricum. Dat zou al een verbetering van minstens 900% zijn voor wat betreft dagen zonder vliegtuiglawaai.

Geplaatst door Gerard uit NULL

nou, Willem, dan kom je van een koude kermis thuis, als de wind verkeerd staat. Ga beter naar Bergen, daar woont die mijheer van LVNL, Riemers meen ik. Of desnoods naar Heiloo, daar is het al aanzienlijk beter dan hier.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Precies: als de wind verkeerd staat. Maar waar ik nu woon staat de wind 99% van de tijd verkeerd. Noordenwind stijgen, zuidenwind dalen. Oostenwind is het zelden en de westenwind is meestal niet sterk genoeg. Dat betekent thans iets van 10 tot 15 dagen (en nachten) per jaar geen herrie. Ik schat dat Castricum wel richting de 100 dagen per jaar gaat, maar dat wil ik graag horen van de ervaringsdeskundigen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Heiloo zou ik zeker niet gokken. Ik zie het nog wel gebeuren dat de routes naar het noorden worden opgetrokken.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Castricum of Uitgeest, het was zo rustig voor de komst van die kl... Kolderbaan !
Ik zou wensen dat we 100 dagen zonder herrie zouden doormaken.........helaas, ik ben een ervaringsdeskundige uit de regio Castricum.
Ook hier is de verloedering onder het Schiphol beleid reeds enige jaren in volle gang !
Er staan reeds zo vele huizen te koop, dat je dat al niet eens meer normaal kunt noemen. De beleidsmakers zorgen wel voor zichzelf. Kijk maar naar dat mens dat 70 duizend Euro aan subsidie in haar portemonee houdt. Een beetje sociaal mens zou het allang hebben teruggegeven. Zo hebben wij diverse figuren zonder enig sociaal moraal in het kabinet zitten. Die figuren zorgen ervoor dat wij in de herrie zitten. Als wij een normaal herrie-loos leven willen, moet Nederland bv. volledig politiek op de schop.