Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Met de aanplant van een paar bomen wordt het vliegen niet schadeloos

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 924 
|
 Trouw 
Met de aanplant van een paar bomen wordt het vliegen niet schadeloos

Vliegen blijft een zeer vervuilende
activiteit, ook al plant je bij het inchecken
een paar bomen. Toch is de
aankoop van klimaatcompensatie
bij iedere vlucht geen slecht idee.
De Belgische overheid wil voor iedere
vlucht die haar ambtenaren
maken een ecobonus betalen waarmee
geïnvesteerd kan worden in
duurzame energie of bomen kunnen
worden aangeplant die de CO2
consumeren die tijdens de vlucht
wordt uitgestoten. Verscheidene
Nederlandse departementen, organisaties
en bedrijven hebben al een
gewoonte gemaakt van klimaatneutraal
vliegen.
De term is misplaatst; vliegen is
en blijft een activiteit die relatief
veel milieuschade oplevert. De suggestie
dat het schadeloos zou kunnen
door een paar bomen te planten
is onzinnig. Tegelijk weten we
dat de mens zijn toegang tot het
luchtruim niet zo maar zal opgeven.
In het regeerakkoord van Balkenende
IV is een heffing voorzien
van enkele tientjes per ticket, om
het vliegen te ontmoedigen. Deskundigen
betwijfelen of die heffing
meer zal zijn dan een bron van extra
inkomsten voor de staat. Het
ontmoedigende effect wordt gering
geacht.
Hetzelfde geldt voor een ecobonus
of een klimaatcertificaat; weinig
reizigers zullen daardoor afzien
van een vlucht. Maar hun bereidheid
te betalen zal wel groter zijn
dan bij een algemene heffing die in
de staatskas vloeit. En het aardige is
dat het principe van emissierechten
dat in Europa voor bedrijven werd
geïntroduceerd om aan het verdrag
van Kyoto te voldoen, zich hiermee
uitbreidt naar de consument.
Daarmee is niet gezegd dat Europa
nu al zijn kaarten moet zetten
op klimaatcertificaten voor de vliegende
consument, en moet afzien
van het voornemen om de luchtvaartsector,
net als andere industrieën
te verplichten emissierechten
te kopen. Die maatregel blijft
nodig, en ook die maatregel zal de
vliegende consument in zijn portemonnee
voelen. Dat daarnaast de
consument ook nog individuele
emissierechten inkoopt, is alleen
maar goed. Om deze planeet leefbaar
te houden zullen we ons gedrag
moeten veranderen. En die gedragsverandering
wordt gestimuleerd
als ook de consument aan den
lijve de regel voelt dat de vervuiler
moet betalen.
Rest de vraag wat er moet gebeuren
met de opbrengst van al die ecobonussen
en klimaatcertificaten.
Die alleen maar gebruiken voor het
aanplanten van bomen, is symbolisch
prachtig maar weinig effectief.
Beter is de opbrengst te steken in
een fonds waarmee de ontwikkeling
van duurzame energiebronnen
gestimuleerd kan worden.


Reacties op dit bericht