Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Meetpunt vliegtuigen Floriande

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 947 
|
 Haarlems Dagblad 
Meetpunt vliegtuigen Floriande

HOOFDDORP - Vanaf 1 november zullen alle vliegtuigen die vanaf de Kaagbaan van Schiphol opstijgen en naar het noorden afbuigen, via een vaste bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep vliegen. Speciaal voor de gedupeerde bewoners van Floriande wordt daar een mobiele geluidmeetpost geplaatst.

Na een jaar volgt een eerste evaluatie. Het doel is namelijk dat per saldo minder bewoners hinder ondervinden. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer wordt de meetpost in de wijk Floriande geplaatst en worden bewoners betrokken bij het verloop van het experiment en de evaluatie.

Toch ligt het in de lijn der verwachting dat in een deel van Floriande de overlast zal toenemen. Dat was immers al het geval tijdens de eerste jaren van het experiment. Alle Boeings 737 van de KLM werden toen aangepast om vanaf de start van de Kaagbaan een nauwkeurigere bocht te draaien tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep door. Die route wordt genomen door toestellen die naar het noorden moeten (de Spijkerboorroute).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Het streven is kennelijk om per saldo minder bewoners hinder te laten hebben. Maar wat zeggen die bewoners die hierdoor juist méér hinder krijgen? Is er ergens eigenlijk wel een betamelijke bovengrens voor íedereen? En hoe hoog is die dan?

Ik vind het ziek om steeds weer zoveel mogelijk hinder te willen afwentelen op zo min mogelijk mensen. Want dáár komt het steeds op neer.

Geplaatst door john damen uit haarlem

Ik dacht altijd : "Gedeelde smart is halve smart".
Nu vliegtuigen alle 737 's over één wijk via een nauwe corridor. Daar kwamen de slimmerds onder leiding van überslimmerd Alders mee na langdurig overleg .

Het schijnt nu dat ze in de toekomst alle vliegtuigen over één huis willen laten vliegen..........

Geplaatst door Baruch uit Rijnsburg

een ziek zooitje daar in N-Holland. Ga maar zo door. Spinoza werd ook door die idioten weggejaagd. Maar dat was 350 jaar eerder. Nu wordt de Spinoza-prijs uitgereikt. Ook aan degenen die het tegendeel doen.
Een vermaledijde maatschappij.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

tja, hebben jullie al eens van het NIMBY syndroom gehoord? iedereen wil wel de lusten, maar niet de lasten als het effe kan, of het nu wegverkeer (snel op weg, maar geen geluid/stank van de naburige 10+2 baans snelweg..), treinverkeer (wel HSL, maar geen trillingen of geluid) of luchtverkeer is; het mooie van luchtverkeer is, dat behalve het eerste/laatste korte rechte stukje bij de baan, behoorlijk wat opties zijn om verkeer te spreiden of juist te concentreren; dat we daarbij kijken naar hoeveel mensen daar onder wonen, is niet meer dan logisch; als het nl boven door gezondheids- en veiligheidsexperts onafhankelijk vastgetselde waarden komt, agv dit luchtverkeer. wordt op kosten van de gebruikers van luchtverkeer (wij dus weer, de lusten) de mensen die de meeste lasten ondervinden of uitgekocht, als het niet anders kan, of geisoleerd cq gecompenseerd; dat er in dit proces nu ook ge-experimenteerd wordt met keuzes voor de regio, is nan tientallen jaren van centrale keuzes vanachter buro's in Den Haag etc toe te juichen! dat de keuze geen makkelijke is, zal niemand ontkennen, maar er zijn voorbeelden in de recente geschiedenis, zowel in Europa als in Australie waar dit heel goed is uitgepakt; natuurlijk zijn daar ook nog een beperkt aantal mensen het niet eens met de uiteindelijke keuzes en de consequnties voor hen als individu, maar that's life. Als op democratische wijze op diverse nivo's, van lokaal, regionaal, landelijk en Europees, keuzes zijn gemaakt, zal je daar de consequenties van moeten accepteren, linksom of rechtsom; niemand dwingt je immers om in zo'n regio of land te blijven wonen, maar met de door alle gewenste lusten komen ook bepaalde lasten, hoe vervelend ook. Ik heb eerder de vergelijking met belastingen gemaakt, we betalen hier in NL wel belachelijk veel, maar we krijgen er ook veel meer voor teug dan in andere landen; ook dat is een vrije, democratische keuze, die we niet aanpassen om dat een bepert aantal mensen het er toch niet mee eens is..

Geplaatst door john Damen uit Haarlem

[edit]

"niemand dwingt je immers om in zo'n regio of land te blijven wonen"

[edit]

Waar het hier om handelt in dit artikel zijn de verdeel en heers experimenten van Schiphol .

Je kunt als Schiphol natuurlijk zorgen voor spreiding maar daar is politiek niets mee te halen....Geplaatst door SRB uit NULL

beste John
dank voor deze inhoudelijke reactie ;)
[edit]

Geplaatst door angela uit NULL

Ik wil graag reageren op bovenstaande stukje van SRB: Hoe gaan we om met de mensen, die echt veel last hebben vsn neergelegd vliegverkeer boven hun hoofden? Geluidsoverlast, slaaptekort en slaaponderbreking geven ernstige gezondheidsklachten. Dat kan niet worden ontkend of gebagitaliseerd. Je zegt: niemand wordt verplicht om te blijven wonen op zo'n plek, maar wat dan? Het huis verkopen? Je zal potentiele kopers toch moeten inlichten over de snelweg boven het hoofd. (Of wil je later problemen krijgen met verborgen gebreken, allerlei problemen en/of rechtzaken? Je kunt het dus aan de straatstenen niet kwijt, terwijl je er als bewoner veel eerder woonde, dan dat Schiphol ging uitbreiden. Dan moet je toch toegeven dat Schiphol uiterst laakbaar heeft gehandeld? Tenminste ik zou mijn buren niet meer onder ogen durven te komen. Het zou Schiphol een echt goed maatschappelijk en verantwoord bedrijf maken als ze eindelijk eens gewoon gaan inzien, dat ze heel veel kapot hebben gemaakt bij de buurtbewoners en dat ze hun verantwoordelijkheid daarvoor nemen, zoals ieder bedrijf verplicht is in deze moderne tijd.

Geplaatst door john damen uit haarlem

[edit]
Vaak worden fora opgeleukt met reacties van insiders met de bedoeling om tweestrijd uit te lokken.

Over inhoudelijke reactie gesproken lees jij wel eens wat je schrijft : "niemand dwingt je immers om in zo'n regio of land te blijven wonen, "

Vervelend voor je maar serieus reageren op lariekoek valt mij zelfs moeilijk...
Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

@Angela,

Cerfontaine heeft in Intermediair uitgelegd dat ten tijde van de plannen rond de Polderbaan hele regio's vals zijn voorgelicht.


Willens en wetens.


Daarnaast waren daar natuurlijk de eufemistische 'cijfers' over stiller wordende vliegtuigen en andere bagatelliserende documentatie die nergens feiten bevatte maar slechts aannames, rekenfoutjes, onvoorspelbaar grondgeluid, ernstige overlast veroorzaakt door vorst, etc.

Toen uiteindelijk, na vele vele jaren het daadwerkelijke geluid eens door TNO gemeten werd bleek het toch wel gortig te zijn, die herrie. De maximaal toegestane 26 dBa in de slaapkamer werd in gevallen zelfs meer dan verdubbeld.

De totale kostenpost vwb isolatie zou zo'n 800 miljoen euro gaan kosten.

Dus heeft Verkeer en Waterstaat toen snel de contouren aangepast (nog fouter dan de eerste keer) zodat de enorme isolatiekostenpost opeens gereduceerd werd tot circa 200 miljoen.

Dientengevolge staan sommige dorpen op een paar huizen volledig te koop maar wil niemand meer die huizen afnemen.

De sector zelf blijft ten allen tijde roepen over de lusten (nooit aangetoond economische belang) en negeren de lasten (“dan ga je daar toch niet wonen?”), de plaatselijke bewoner is eenvoudigweg De Sjaak.
In een normale zakelijke wereld zouden de verantwoordelijken allang voor het hekje hebben gestaan wegens wanbestuur en wanbeleid maar niet in de luchtvaartsector waar overheid en zakkenvullers zeer nauw met elkaar samenwerken: de overheid zorgt voor de ondoorzichtigheid, de zakkenvullers voor de business.

SRB heeft echter vast een veel beter antwoord, wellicht met interpunctie zelfs.

Geplaatst door srb uit NULL

beste Angela
ik ga niet voor Schiphol of de sector reageren, dat kunnen ze zelf veel beter; er zijn in NL normen en grenswaarden gesteld, die gehandhaafd worden door IVW en waarover openlijk verantwoording wordt afgelegd; ook zijn er drempelwaarden gesteld, waarboven mensen isolatie en/of compensatie krijgen, zie GIS en Schadeschap; tenslotte zijn er een beperkt aantal mensen, waar de geluid- en/of veiligheidbelasting naar nationale maatstaven onacceptabel hoog was cq werd, onteigend en schadeloos gesteld, of meer dan dat;

als anderen dit ook willen, hebben ze zelf keuzes, maar zullen ze ook zelf opdraaine voor de kosten, daarvoor moet je niet naar de sector of de overheid kijken; er zijn consequenties aan het kiezen van grenswaarden, ofwel als er een lagere (gemiddelde) belasting heerst, maar wel effecten van het vliegverkeer merkbaar is, dan zijn deze lasten voor de individuele burger; dat die bij verkoop verplichtingen heeft eea te melden, is ook niet meer dan normaal, dat geld ook in de nabijheid van snelwegen, spoorlijnen, scholen, fabrieken etc. daar draait ook niet de eigenaar of gebruiker van deze dingen op voor de volgens sommige onacceptabele lasten, maar volgens nationale normen geheel legale en dragelijke situatie; er zijn ook plaatsen in NL waar deze belasting nu niet zo is, maar of dat altijd zo zal blijven? dan woon je wel stukken verder af van de regio waar de banen zijn cq het geld verdient wordt voor onze verzorgingsstaat. De keuze is is dus aan jullie zelf, dat is wat ik weil zeggen
[edit]

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

1) De route tussen Hoofdorp en Nieuw Vennep
kan worden verplaatst, door gewoon rechtdoor naar het zuiden te vliegen en eerst hoogte laten maken en bij Lisse pas naar het westenaf te buigen. Gem.Haarlemmermeer +Raad wil dat !
2)Nimby is een berucht fenomeen, maar mag niet te pas en te onpas als tegenargument gebruikt worden.
Weinig mensen vinden het prettig een start of landingsbaan boven hun hoofd te hebben. In dit kleine overbevolkte land is Maatwerk geboden.
3) In de situatie van Angela en Aalegeiz, zou het ook denkbaar zijn: Als mensen willen verhuizen, verkoop je huis voor minder en laat Schiphol/de staat het verlies betalen. Maar vaak komt daar de ellende van verhuizen bij: Uit je sociale omgeving moeten verdwijnen. (Dat deed ik zelf,maar was geen pretje als je niet meer zo piep bent.) Vrienden en vertrouwde kennissen wonen nu verder weg. Na ca 10 jaar ben je pas weer gewend) Een nachtroute behoort niet boven eenwoonwijk te liggen ! Vraag aan Aalegeiz: ik sprak met jullie Dorpsraad Vz,die zei,dat die route Spaarndam,wel degelijk iets is verlegd : Hoe zit dat ? Ook ik vind de opmerking aan Angela beneden peil en plat !: Niemand dwingt je om hier te blijven wonen... Zeer ongenuanceerd. Daar maak je hier zeker geen schipholvrienden mee ! Schiphol en V en W dwingen burgers als Angela om maar op te hoepelen.... Het lijkt me erger dat je dat als privepersoon schrijft, dan wanneer Schiphol dit formeel zou schrijven..
4) Als je over grenswaarden schrijft weet je van ons : Die dienen dan ook te blijven, en niet te verdwijnen, met de handhavings-punten.... En..Ik ken dat verhaal rond Spaarndam, dat in eens slim, handig, maar verderfelijk, de contour werd opgeschoven...
Ook daardoor ontstaan al die woede reacties... !
5) Het aantal uitgekochte burgers is minimaal
enbovendien, werd het Schadeschap door de Raad van State op haar vingers getikt recent. De advocaten daar zijn erg gehaaide lieden, mocht ik zelf meemaken. In1998 werd mij medegedeeld : Ik zou tot 2004 op de opening van de Polderbaan moeten wachten...Nog 6 jaar, na al jaren ellende vlak onder de startbaan (enlandings baan van de B.baan hield ik niet meer uit !

Geplaatst door cns uit deltametropool

@srb:

Maar liefst 90 % van de Nederlanders wil een huis met een (stukje) tuin (CBS 2010). En niet om daar weggepest te worden door onzorgvuldig gepland vliegverkeer. Een buurvrouw van tegen de negentig veegt elke dag het roet (stilstaan bij fijnstof is natuurlijk een taboe!) van haar tuintafel. Die weet precies wat er speelt, maar gedwongen verhuizen?
U lijkt de "onthechting" op basis van brutaal onleefbaar maken van de woonomgeving geen punt te vinden. "Wat doe je hier nog?" tetteren uw sectorvrienden alom in het rond.
Welkom straks in de Megapolis a la Singapore!

Of u werkelijk tot de "club van zeven" behoort die het Schipholdossier geheel overzien trekken wij sterk in twijfel. Het lijkt er eerder op dat u iemand bent die moeite heeft om onvoorwaardelijke loyaliteit aan uw (vroegere?) werkgever te relativeren.
Dat is ook niet eenvoudig, maar wellicht een betere keuze dan - onvolledig geinformeerd - op dit forum mensen voor het hoofd te blijven stoten.........

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

beste Jan, paar reacties, wederom als persoon en regiobewoner
ad1. correcte stelling, het kan, maar dan wel ten koste van aantal starts/uur van de Kaagbaan, die dan van bv Aalsmeerbaan zullen vertrekken bij die wind; is dat beter voor de regio? overall gezien zeker niet! daarnaast had Hmeer en V&W+VROM ook kunnen nadenken voor ze daar een VINEX-wijk neer plempten in de daarvoor geheel lege polder, die uitvliegroutes lagen er al tenslotte..
ad 2: NIMBY= Not In My BackYard, is wetenschappelijk bewezen verschijnsel bij alle soorten overlast, in Nl en ver daar buiten; inderdaad is maatwerk vaak veel beter dan algemene maatregelen, maar ook maatwerk vergt het maken van moeilijke keuzes, waarbij de belangen van sommigen soms wijken voor die van vele of van hogere orde, hoe vervelend ook voor die "backyards"
ad3: ik heb niemand "aangeraden" te verhuizen, zeker niet Angela! heb alleen geprobeerd de complexe siuatie en regelgeving enigszins te versimpelen, en aan te geven dat de keus om in een door de overheid "aangewezen" geluidsbelast gebied te blijven ook een vrije keus is, natuurlijk is verhuizen oid niet zo simpel, en maakt geld niet alles goed; voor sommigen echter wel, ook dat is een keuze die jullie zullen moeten accepteren; idem als als je wel blijft, en vind dat de aangewezen/toegestande belasting toch hinderlijk is blijft, je het recht hebt om daarover te blijven klagen; waarschijnlijk verandert er echter bar weinig, want hierover is la publiekelijk besloten..
ad 4: de grenswaarden en contouren hebben weinig goeds gebracht en veel ellende, daarom moeten we daar afscheid van nemen; natuurlijk moeten er politiek bepaalde grenzen aan de luchtvaart op Schiphol gesteld worden, om de balans te houden, maar dat kan veel simpeler en transparanter dan de huidige 7 sloten, waar niemend meer iets van begrijpt..
ad 5: Schadeschap en GIS: goede slechte voorbeelden van onze "zorgzame" overheid, ook nog eens op andermans "rekening" (btw, Aalegeiz, kosten van GIS zouden inderdaad zijn opgelopen tot 800 mio E zonder ingrijpen sector en Rekenkamer, naar mijn info is toen een grens gesteld rond de half miljard, 300 mio minder, maar toch 300 mio meer dan wat u beweerd.. check aub u feiten voordat u anderen verwijten maakt..
@CNS: ik denk toch echt dat ik een van de weinigen ben met een totaaloverview, dossierkennis en jarenlange hands on ervaring in deze; inderdaad voor/namens de sector, maar dat betekent niet dat ik tegen de regio en haar bewoners ben oid; alleen ligt mijn persoonlijke "ideale balans" blijkbaar anders dan die van u: ook ik ben regiobewoner, bezitter van huis met tuin voor de kids, en met behoorlijk wat vliegtuigen, zichtbaar en hoorbaar..is dat erg? nee? is dat altijd fijn? ook nee! maar aan de andere kant is het ook fijn dat ik binnen een kwartiertje op Schiphol ben, om te werken of om (prive) te reizen! de lusten en de lasten!!
nogmaals, ik stoot niet express mensen voor het hoofd, ik laat echter een andere kijk op dezelfde zaak horen, zeker als er volstrekte onzin wordt uitgekraamd, wat helaas nog steeds - met emoties ed- gebeurd op dit platform: dat heet een gezonde discussie...

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

@SRB, Ik mis de tijd (voorlopig hierop in detail te reageren,maar neem je nog steeds kwalijk,dat je die trits instituten,die ik noemde niet als feiten, maar als emotie afdeed ! Je schijnt daar niet meer op terug te willen komen?.....dat heet een gezonde discussie...

Geplaatst door srb uit NULL

@griese: herkenbare reactie! ik zal eens kijken of ik je stukje tegemoet kan komen, ben inderdaad nog wat argumenten verschuldigd voor mijn "kwalifikatie" van diverse clubjes en organisaties. moet ergens komende dagen wel lukken, zeker als het gaat regenen.

Kreeg gisteren trouwens A4-tje uit MilieuDefensie magazine van deze periode, met gehypte kop "Gesjoemel met cijfers Schiphol" over het recente TU Delft rapport, wellicht iets voor op deze site? ook dit artikel is natuurlijk wer beslist eenzijdig geschreven, wat ook niet erg is voor je eigen achterban, maar voerde Eef Haverkort op namens alle platforms met de uitspraak "Een aantal beweringen daarin klopt volgens ons niet. Wij gaan nu eerst met de onderzoekers praten, want wellicht hebben zij informatie die wij niet hebben"
zie ook onze discussie over dit "afstudeerwerkje" zoals ik het eerder kwalificeerde, wat volgens mij niet op volledige informatie gebaseerd is en wat frappant genoeg alleen maar overheidsmensen en platformleden cq pressiegroepen bij waren gehoord, maar niemand van de sector of pro-luchtvaart organisaties. Zo krijg je inderdaad eenzijdige berichtgeving en wantrouwen, terwijl de werkelijkheid veel genuanceerder is; als ik of de sector dan reageert dit soort werk niet serieus te nemen, dan worden wij gebagataliseerd, want we heb een belang, en verdraaien daarom feiten.. verwijt de pot hier de ketel?

dat is alvast een eerste stukje argumenetatie

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Eerst even dit: De heer Haverkort vertegenwoordigt de VGP, de 12 overgebleven platforms, nu aangevuld met een stel wijkraden e.d. Het moet toch nog een beetje "poremmen",zou een amsterdammer zeggen
Samen met de dorpsarts van Ojik speelde hij een uiterst kwalijke rol! PS: Meegewerkt aan het rapport, gelieerd aan de sector, : F Wubben NLR/To-70 ,K.Vinkx To-70, (pag 57 rapport TU Delft) Gisteravond 5 aug. was dit onderwerp bij Een vandaag te zien-Zie Uitzending gemist.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

uitzending bekeken via http://player.omroep.nl/?aflID=11242507
stukje over "gesjoemel" rond de 20 minuten

Paar snelle opmerkingen:
- stuk gaat niet over Schiphol, maar over algemene handelswijze politiek (lokaal, provinciaal en landelijk)
- grappig om die meneer vd TU Delft een gezicht te zien krijgen, maar ik bliif erbij dat zij "eenzijdig" de zaak benaderd hebben, en inderdaad alleen Wubben en Vinkx van NLR/To70 hebben geimnterviewd; dat zijn juist de meest "kritisch naar sector" mensen van de zeven echte experts die het Schiphol dossier en begrijpt en overziet, de rest zit niet nij de ministeries oid, maar of bij V&W, of bij de sector..

Tav de inhoud is ook voor Schiphol dossier wel wat te concluderen, ook om mijn stellingen en kwalificaties tav "buro's en personen" te onderbouwen, dat had Jan nog tegoed van me:

beste quotes over noodzaak en rol onafhankelijk onderzoekers:

van directeur Berenschot: "na besluitvorming is het help ons om die keuze te realiseren, niet help ons om die keuze weer ter discussie te stellen.."
van emiritus hooglereaar Economie Heertje, maar ook Duijvenstuijn:.." de politici moeten "onafhankelijk" controleren, richt daarvoor een onafhankelijk onderzoeksburo op, dat is nog steeds niet gedaan.." :

dit laatste is voor Schiphol wel degelijk enkele malen geprobeerd, en een instituut als MNP had zich ook als zodanig kunnen kwalificeren voor het Schiphol dossier, als haar bazen (Klaas van Egmond etc.) het niet nodig hadden gevonden "politiek" te gaan bedrijven en alleen maar dingen te onderzoeken cq in de media te brengen die het VROM standpunt versterken;

helaas, en tot onvrede van de goede experts binnen MNP en haar voorgangers is dat keur op keur gebeurd, met kwalijke gevolgen van dien

media-aandacht doet toch rare dingen met goed bedoelende mensen; idem geld m.i. voor "onafhankelijke" Cie's olv van oud of aktieve professoren: mn Cie berkhout had hier een handje van, maar ook bij Cie Eversdijk gebeurde dit op het eind toch; een sluwe vos verliest nooit zijn streken zullen we maar zeggen, ook al komt hij over als een lieve opa. Ik kan en mag hief over oordelen, want bij de formele gesprekken met beide Cie's was ik bij, de hele periode..


Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Geachte SRB, De Aanleiding van deze uitzending was: Ministerie VERFRAAIDE studies Schiphol... Het fenomeen is in en bij andere sectoren al veel langer bekend,vandaar dat men het breder trok, zeer begrijpelijk!

Het is grappig.... (of is het eigenlijk cynisch) dat u steeds zaken bagatelliseert en in wezen de waarheid geweld aan doet ! Vinkx , die ik enkele malen meemaakte,(met anderen uit onze Platforms) staat echt niet bekend als kritisch naar de sector ! Hij is en was de geestelijk vader van het voorgestelde VVA stelsel, dat direct werd omarmd door de sector ! Dat bureau To-70 is voor minstens 80 % afhankelijk van opdrechten van VenW... Wubben ken ik zelf niet, maar zal zeker uit het zelfde hout zijn gesneden, ook To-70 .. Dat u stelt dat er geen pro schiphol mensen werden gehoord is dus buiten de waarheid. Bovendien schiphol maakt IN PRINCIPE GEEN BELEID ! De Auteurs hebben het over de POLITIEKE besluitvorming. Al weet menigeen uiteraard, dat er flink wordt gelobbied door Schiphol.
Het ging/gaat ook over advies bureaus, die de èèn meer, de ander minder, zich laten inpakken door haagse bestuurders, met enkele vooruitgeschoven bestuurders in de provincies. (Denk aan die mooie heer Hooijmaijers met zijn ambtenaar als rechterhand ) (Samen met een vleugje amsterdams autisme.) Bureau Novioconsult kreeg hun rapport 3x terug: Het moest anders. Ze hielden gelukkig de rug voor 80 % recht ! Maar het rapport was daar door te laat en verdween in de bekende diepe lade ! U gaat verder over dat onafhankelijke onderzoeks instituut. (Naar het idee van de heer Bijvoet)De 26 Platforms aan de Alderstafel hadden dat als een van de onderhandelings-punten in hun positionpaper staan. In de melé van belangrijke andere punten, sneeuwde het onder.. en Schiphol richtte intussen snel haar kennis instituut Airneth op , waar bij directeur Prof Jaap de Wit gelukkig niet te koop bleek ! Nu het MNP de zwarte Piet gaan geven, is eufemistisch gesproken flauw. Daar deed men juist erg veel! Ik heb hier 5 rapporten van hen over Schiphol liggen. En dan tel ik hun waarschuweing niet eens mee inzake de huizennorm , weet u nog ?: Minister u verlaat de Oernorm! En zwijgt u liever over VROM, dat ministerie slikt werkelijk alles van VenW. Ook dubieus zijn uw opmerkingen, over mensen als Berkhout en Eversdijk. Inderdaad hij bleek gelukkig NIET de lieve OPA ,die u mogelijk liever gehad zou hebben.
Feiten: Er bestaan in de openbaarheid van ons bestel/bedrijfsleven grote Egos ja... Ik zag en zie ze veel voorbij komen....Hopelijk blijven die egos zoveel mogelijk gelijk verdeeld als het het Schipholdossier betreft
(idem w.b. overal elders) Ik mocht menigmaal uw "Grote roerganger" C. gadeslaan in menig interview. (Radio en TV, kranteninterviews)Dat was menigmaal tenenkrommend...
Wanneer besluiten eenmaal genomen zijn, betekent dat niet dat onderzoeksbureaus helpen,belangrijke feiten te verdoezelen ! Ik was gecharmeerd van weer eens een norderling als Dr.Annema,die gewoon zijn rug recht wilde houden. Klasse ! Met Prof.Heertje ben ik er echter HELAAS nog steeds niet gerust op,dat die cultuur van duistere rapporten snel verleden tijd zal zijn!

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Is SRB met vakantie ?

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

dag Jan, maak je geen zorgen hoor, ben gewoon aan het werk, dus minder tijd dan tijdens vakantie..

stel voor dat ik je offline via mail wel detail antwoord geef. [edit]