Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer vliegproeven in de buurt van Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 651 
|
 Haarlems Dagblad 
Meer vliegproeven in de buurt van Schiphol

SCHIPHOL -  Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol willen half maart beginnen met een nieuwe serie vliegexperimenten. Zo zullen onder meer vijf routes voor vertrekkende vliegtuigen boven de IJmond en Amsterdam tijdelijk worden aangepast met de bedoeling de geluidshinder te verminderen.

Ook worden veel vertrekroutes van de Zwanenburgbaan veranderd om mogelijk te maken dat er tegelijkertijd veilig vliegtuigen van de Polderbaan kunnen starten. Nu krijgen startende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan vaak instructies van de luchtverkeersleiding om van hun koers af te wijken. Dit om te voorkomen dat zij te dicht in de buurt komen van toestellen die op hetzelfde moment vanaf de Polderbaan starten. Een ander experiment dat op 13 maart officieel van start gaat is het geconcentreerder vliegen van de bocht bij Rijsenhout door startende vliegtuigen van de Kaagbaan. Dit met de bedoeling om de hinder in Rijsenhout te verminderen. Luchtverkeersleiding Nederland heeft met deze procedure overigens al eerder een voorzichtig begin gemaakt. In de voorstellen staat verder dat er op het gehele banenstelsel van Schiphol ook ’s ochtends tussen zes en half zeven de nachtelijke start- en landingsprocedures worden gebruikt. Dit zou ertoe moeten leiden dat minder omwonenden in de vroege ochtend wakker worden door vlieglawaai. Als blijkt dat de experimenten daadwerkelijk leiden tot minder hinder, kan worden besloten deze procedures vast te leggen in de regelgeving. Behalve tot een afname van de hinder kunnen de proeven ook plaatselijk leiden tot meer geluidshinder. Dat is de reden waarom de experimenten formeel moeten worden vastgelegd in een ministeriële regeling die plaatselijk overschrijdingen van handhavingspunten voor geluid mogelijk maakt. Op deze plannen is schriftelijk inspraak mogelijk tot en met 6 maart. De regelingen staan op www.inspraakpunt.nl en zijn verder in te zien op gemeentehuizen in de regio.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

M.a.w.: nog meer herrie boven het westelijk deel van Noord en Zuid Holland.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Dat is vreemd. Tot nu toe hadden ze het over het langer gebruik maken van de nachtroutes alleen over vertrekkers. Zo is de (eerste) inspraak ook geweest. Nou, Castricummers, in de pen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Willem, dit is al een tijdje bekend. 'Castricum' lijkt het, hult zich in stilzijgen., Het lijkt er op dat ze solidair willen zijn met hen die al geen nachtrustverstoring kennen. Aardige mensen toch? Je moet het 'groot' zien, geloof ik. Ik ben heel benieuwd naar het officiele standpunt in deze van PVRC. En de reactie van de leden. Op deze site graag.

Geplaatst door Els uit Castricum

Ik heb op inspraakpunt gekeken maar ik kwam van alles tegen, zoals zwemlocaties en andere heel "interessante" onderwerpen maar over experimenten met vliegproeven helemaal niets. Maar ik voel zo wie zo al de bui hangen. De corridor tussen Limmen en castricum is vast de pineut. En daar wonen wij nou toevallig. Wàt ben ik toch gelukkig met alle wijsheid in Nederland. Gefeliciteerd "deskundigen!"

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam


Geplaatst door Els uit Castricum

Dank je wel L.R. Aalegeiz. Attent van je! Els