Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer overlast door Polderbaan Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 731 
|
 RTVNH 
Meer overlast door Polderbaan Schiphol

Klik hier hier of hier


Hieronder vindt u het bericht van Groen Links


Onderzoek GroenLinks:
Polderbaan geeft geen vermindering overlast
24 februari 2005

GroenLinks heeft het afgelopen jaar duizenden mensen gevraagd naar hun ervaring van de hinder van Schiphol. Volgens de officiële berekeningen moet de overlast ‘dankzij de vijfde baan en slimmere vliegroutes’ fors verminderd zijn. De ervaring blijkt anders; in de meeste gebieden ervaren de bewoners juist veel meer hinder.

Sinds eind 2003 is de vijfde baan volledig in gebruik én is het nieuwe stelsel van vliegroutes van toepassing. Officieel zou de overlast fors verminderd moeten zijn; vliegtuigen zouden nu slimmer vliegen over ‘lege’gebieden. De praktijk blijkt anders. Omwonenden geven in bijna alle gebieden aan meer hinder te ervaren.
Voor GroenLinks is dit het bewijs dat alle verbeteringen voor bewoners slechts een papieren werkelijkheid weergeven. De werkelijkheid is dat bij iedere ronde dat de normen worden veranderd, de ruimte om lawaai te maken toeneemt ten gunste van enkel de luchtvaartsector. De vijfde baan, ooit door sector en ministerie als ‘milieumaatregel’ bestempeld, heeft de hinder bijna nergens verminderd, maar leidt wel tot schrikbarende overlast in Noord-Holland, met name ‘de kop’ van de provincie.
Opvallend ook is de onevenredig forse hinder die de toename van het aantal vluchten op de vroege morgen veroorzaakt.
De volledige uitkomsten zijn te zien op www.groenlinks.nl/schiphol.

Om alle twijfel over de uitkomsten definitief uit de wereld te helpen zal GroenLinks de Kamer voorstellen een grootschalig onderzoek te laten uitvoeren naar de ervaren toe- dan wel afname van de hinder sinds de opening van de vijfde baan. Dit beeld is hard nodig om de komende evaluatie van de milieunormen van de huidige regels op feiten over de hinder te kunnen baseren.


Wijnand Duyvendak


www.groenlinks.nl/schiphol


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Marc uit Buitenland

Werkt u op Schiphol? Nee, ga dan ergens anders wonen. Zeiken kunnen Hollanders goed!