Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer overlast door Polderbaan

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1027 
|
 Trouw 
Meer overlast door Polderbaan

DEN HAAG - De ingebruikname van de vijfde baan van Schiphol, de polderbaan, heeft de geluidsoverlast voor vrijwel alle omwonenden doen toenemen. Ook in de gebieden waar het vliegtuiggeluid zou verminderen, blijkt de overlast juist groter te zijn geworden of op zijn best gelijk gebleven.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat.

Ruim vijfduizend omwonenden werden voor het ‘Belevingsonderzoek contouren Schiphol’ tweemaal geënquêteerd: eenmaal voordat de Polderbaan in gebruik werd genomen en eenmaal daarna. Zo kon het uitvoerende bureau Intomart GfK in kaart brengen wat het effect van de noord-zuid lopende baan op de geluidsoverlast is.

Uit het onderzoek blijkt helder dat de voorspellingen dat de Polderbaan bepaalde gebieden meer rust zou brengen, niet zijn uitgekomen. Sterker, de omwonenden van vrijwel alle gebieden rond Schiphol geven aan dat de geluidsoverlast is toegenomen. In Amsterdam-Centrum is nauwelijks een verandering merkbaar, terwijl juist de belofte van minder geluid in de hoofdstad door de politiek en de luchthaven Schiphol als een belangrijk voordeel van de komst van de nieuwe en meest westelijk gelegen baan werd aangemerkt.

De enige opsteker is de situatie in Aalsmeer: de verwachting was dat daar meer geluidsoverlast zou komen, maar die blijkt juist minder te zijn. Van alle burgers die in de wijde omgeving van Schiphol wonen, zegt 48 procent overdag ‘veel’ of ‘heel veel’ vliegtuiggeluid op te merken. In de peiling voor de ingebruikname van de nieuwe baan was dat 40 procent.

De nacht biedt helemaal geen fraai beeld voor de Polderbaan. Van alle omwonenden stelt nu 19 procent ‘s nachts veel of heel veel te merken van het geluid van vliegtuigen. Voor de komst van de 3800 meter lange baan was dat 14 procent. Alleen de inwoners van het ten noorden van de baan gelegen Krommenie geven aan dat de nachtrust beter is geworden. Dat lag dan ook in de verwachting, omdat daar voorheen veel vliegverkeer uit het noorden overheen kwam. Gemiddeld geven de omwonenden van alle gebieden aan dat de situatie er verslechterd is. Opmerkelijk is wederom dat ook in de gebieden waar minder nachtelijk lawaai werd beloofd met de komst van de nieuwe baan, dat niet bewaarheid is. Ook in die regio’s geven bij de tweede meting (na de komst van de Polderbaan) juist meer mensen aan ‘snachts veel of heel veel vliegtuiggeluid te bemerken.

Ook het percentage omwonenden dat aangaf ‘wakker te worden gevlogen’ is in alle onderzoeksgebieden toegenomen. Gemiddeld over alle gebieden geeft 14 procent aan ‘snachts gestoord te worden in de slaap. Bij de nulmeting (voor de opening van de baan) was dat 9 procent.

Toevoeging PVRC:

Het complete rapport vindt u hier  en onder het (Knipsel)nieuws van gisteren, 20 Mei onder de titel: “VenW ONDERZOEKT GEVOLGEN VIJFDE BAAN SCHIPHOL” met commentaar.

Het is ontzettend goed dat de overheid ook aangeeft dat de zaak uit de hand is gelopen.
Niettemin even het volgende: Niet 5000 mensen zijn ondervraagd maar 1400 mensen. De pers leest dus ook niet altijd goed. Maar ongeveer de helft van 3000 voor het onderzoek geschikte personen die uit een steekproef van 5000 overbleven, accepteerden om aan de enquete over Schiphol mee te doen.
Daarom zet ik een ook vraagtekentje bij dat driekwart positieve houding. Je zult bij een positieve houding misschien eerder mee doen dan bij een negatieve houding. Dat de helft of meer dan de helft van die mensen geen vertrouwen heeft in de ontwikkelingen spreekt boekdelen.

Het aantal slaapgetoorden wordt sterk onderbelicht. ‘s Nachts wordt maar over twee routes gevlogen, het gevolg is dat je niet zo maar alle gemeenten mag middelen.

(Staatssecretaris van Geel laat na dit voorjaar te komen met een rapport over de gezondheidseconomische aspecten van slaapsverstoring omdat de gezondheidsraad voor haar studies meer tijd nodig heeft. “Het was lastiger dan voorzien”. In België is dat anders. Daar is in Februari j.l. een rapport verschenen van Dr L Annemans, Universiteit Gent, waarin staat dat ‘s nachts langs voorkeurroutes vliegen een probleem is. Spreiding zou namelijk tegen de 20% minder slaapverstoring geven en de Belgische staat 29 Millieon Euro per jaar besparen. En daar hebben ze niet eens zo’n Mainport!)

Download het gehele artikel 'Meer overlast door Polderbaan'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Complimenten voor snelle plaatsing op website. Dit onderzoek moeten we nog maar eens goed bestuderen Olav. Als de geenqueteerden uit deze regio kwamen zet ik fikse vraagtekens bij die positieve houding!
ook ik zet vraagtekens bij het aantal ernstig slaapverstoorden.
Goed de opmerking over het nachtregime. Het is onverteerbaar dat de rekenfout even snel hersteld (gaat)wordt (worden) terwijl we over toezeggingen om de nacht (slechts) met een uur te verlengen al 8 jaar steggelen, aan het lijntje worden gehouden, terwijl de resultaten van het slaapverstoringsonderzoek
alarmerend waren!!
Jan Griese Secr PLRS