Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer last dan lawaai Schiphol

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 940 
|
 NRC-Handelsblad 
Meer last dan lawaai Schiphol Download het gehele artikel 'Meer last dan lawaai Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Overheid: "morgen heeft u hinder"
Omwondenden: "dank u, nu heb ik morgen geen hinder"

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Vreemd dat Schreuder het commentaar van Gezamenlijk Platform Secr. Gerrit Huiting niet meenam ?
Benieuwd of dat alsnog volgt....

Geplaatst door Charles van Logchem uit Zwanenburg

Kritische noot van NRC had wel gemogen.
Leg die luchthaven toch in zee dan hoor je niemand meer.
Volgens rapport op blz 56 104.000 klachten door een inwoner en in tabel blz 57 staat slechts 16.000 klachten.

Geplaatst door Ton uit NULL

Je wordt toch soms beroerd van "die hinder zit tussen de oren". Al dat psychologische huiskamergeleuter heeft niets te maken met de feitelijke hinder die ervaren wordt. Die is alleen maar MEER geworden.
Het valt vast niet mee om de mensen gewoon te gelóven als ze zeggen dat ze er een vreselijke hinder van hebben. Dan moet daar weer een of andere psychische slinger aan gegeven worden.
Misschien komt dat wel omdat ze zelf een slechte jeugd gehad hebben of omdat ze pas gescheiden zijn of omdat ze een gaatje in hun nek hebben of omdat ze geen jam op hun brood lusten.
Is het écht belangrijk dat ze in Frankrijk en in Engeland en in Duitsland zéggen dat ze minder hinder van vliegtuigen ervaren ???
Dat moeten zíj toch weten of ze in die herrie en die vuiligheid willen leven.
Ik niet ! En ik trek dus hard aan de bel en ik zal dat ook blijven doen.
Ik heb geen behoefte aan meer informatie. Ik weet er intussen alles van.
Ik heb geen behoefte aan meer kommunikatie en meer vertrouwen in de luchtvaartsektor.
Dat interesseert me geen lor.
Er wordt gezegd dat het tussen mijn oren zit en nu wordt ook nog gezegd waar ik behoefte aan heb.
Nou, ik heb behoefte aan minder herrie en aan minder ziekmakende vuiligheid.
En dát kan echt alleen maar door MINDER vliegbewegingen rond Schiphol.
Dáármee bezig zijn wekt vertrouwen !!!

Geplaatst door Fiet uit NULL

Het lijkt me dat dit onderzoek weer gericht is op manipulatie van de publieke opinie. In het verleden en de afgelopen jaren is dat zo de manier geweest om het voor elkaar te krijgen dat er weer méér gevlogen kan worden.
Het is de zóveelste keer dat gezegd wordt dat het lawaai minder is dan feitelijk wordt ervaren. Elke keer als dat gezegd wordt, blijkt dat er juist méér lawaai en herrie is. En dat komt dan ook in de hoeveelheid klachten tot uitdrukking.
Het is een rad voor onze ogen draaien.
Steeds als er meer lawaai geproduceerd wordt door Schiphol zit het tussen de oren van de omwonenden of ergens anders in. Maar nooit in het aantal vliegtuigen dat over de hoofden vliegt.
Deze onderzoeken lijken er alleen maar op gericht de politiek rijp te maken om weer meer lawaai door Schiphol te gedogen.
Schiphol is inderdaad een slechte buur.
Ze luisteren niet, ze manipuleren, ze kopen om door hier en daar wat geld te strooien en onderzoeken die méér lawaai door Schiphol aantonen, worden genegeerd.