Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer klachten,minder klagers

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1002 
|
 DC 
Meer klachten,minder klagers Download het gehele artikel 'Meer klachten,minder klagers'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

KLACHTEN, NOCH KLAGERS EEN MAAT VOOR GELUIDSOVERLAST, MAAR EEN AANWIJZING

MAAR HET REGELMATIG VOORKOMEN VAN KLAGERS IS EEN BETERE AANWIJZING VOOR OVERLAST DAN DE HUIDIGE BEREKENINGEN

KLACHTEN
Zonder geluidsoverlast geen klagers. Dat staat als een huis. In het verleden werd iedere klacht ook verbonden met een waargenomen vliegtuigpassage.
Het op lange (jaar-)termijn toenemen van klachten, vooral van die welke per internet zijn ingediend, is meer een maat voor het toenemend gebruik van computers dan voor iets anders. De recente afname kan alles te maken hebben met de manier waarop CROS het indienen van klachten bij het IKB heeft bemoeilijkt. Een instrument tussentijds veranderen maakt de meting onbruikbaar. Alle gezeur over moeheid en zo wordt dan onbevestigd gepraat.
Wetenschappelijk kun je het zo uitdrukken: Als instrument voor registratie van overlast is de klacht ACCURAAT, maar het instrument is ALLERMINST PRECIES. Er zijn te veel bijkomende factoren die het instrument beïnvloeden. De opmerking dat klachten afnemen dus overlast afneemt is even malafide als de omgekeerde.
Het fenomeen van veelklagers is ook een aanwijzing, maar dan een aanwijzing voor de wanhoop of woede die door de luchtvaart wordt opgewekt.

BEREKENINGEN
Vooral sinds de introductie van straalmotoren is van veel kanten onderzoek gedaan naar methoden om de sterke, met straalmotoren verbonden klachtenstroom te meten. De Lden, de Kosten eenheid en andere eenheden zijn alle pogingen om het neerslaan van geluid ook neerslaat waar geen mensen wonen en dus lang niet altijd en zeker niet overal op gelijke wijze klachten veroorzaakt. Je kunt op een plek een hoge Lden meten en er afleiden dat het met dat getal verbonden percentage gehinderden hoog is, maar het kan een hoog percentage zijn van vrijwel geen gehinderden. Die afleiding is ook geen mathematisch juiste, maar berust op een orienterings-regel die een grote mate van onzekerheid heeft.
Alles wat je daarvan met zekerheid kunt zeggen is dat een hoog getal een aanwijzing is voor de kans dat je als luchtvaartbedrijf kans loopt op mot met bewoners als die er wonen. De PRECISIE als maat voor motorgeluid is GROOT, maar de ACCURATESSE als maat voor klachten is zeer TWIJFELACHTIG.

Het wordt tijd dat iedereen weet waar hij over spreekt. Dat de huidige meet- en rekenmethoden iets zeggen over de ernst van rustverstoringen in verre buitengebieden (buiten 20 Ke) is een fabeltje. De enige die er iets van zou kunnen weten is verkeersleiding want KORTE termijn VERANDERINGEN in klachten zijn wél een accurate indicatie voor de werkzaamheid van WIJZIGINGEN in vlieggedrag. Daar kun je gif op innemen.