Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer asfalt voor bereikbaar Schiphol

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 560 
|
 Haarlems Dagblad 
Meer asfalt voor bereikbaar Schiphol

HAARLEMMERMEER -  Meer asfalt is noodzakelijk om Schiphol en omgeving bereikbaar te houden. Mocht het Rijk hier geen aandacht voor hebben dan gaat de luchthaven een ‘onzekere toekomst’ tegemoet, vreest de gemeente Haarlemmermeer.

De internationale concurrentiepositie van Schiphol zou namelijk zwakker worden, wil het Haarlemmermeerse gemeentebestuur warschuwen in een nog te schrijven brief aan het ministerie van verkeer en waterstaat.

Het Rijk heeft eerder bekeken hoe het gebied tussen Schiphol en Almere beter bereikbaar kan worden. Volgens deze ‘verkenning’ lost een snelwegverbinding tussen de A9 en de A6, ten zuidoosten van Amsterdam-Zuidoost, veel problemen op. Maar ook kan een verbreding van A1, A9 en A6 het gebied beter bereikbaar maken.

De Haarlemmermeerse gemeentebestuurders vinden dat Rijkswaterstaat te weinig aandacht heeft voor de snelwegen in de polder zelf. Mocht de oostzijde van de A9 breder worden, dan moet deze weg ook tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein extra rijstroken krijgen, wat neerkomt op een omlegging om Badhoevedorp. Ook uitbreiding van de A4 - dè toegangsweg van ‘mainport’ Schiphol - dient onderzocht te worden, aldus de Haarlemmermeerse gemeentebestuurders in hun voorlopige reactie op de ‘Startnotitie Hoofdwegverbinding Schiphol-Almere’.

Ook onderschrijven ze het belang van een nieuwe weg naar het noordoosten, naast de bestaande Fokkerweg. B en W vrezen dat deze route - aan de oostkant van de polder tussen N201 en A9 - dicht gaat slibben, als de weggebruiker geen alternatieven heeft.

Als concreet alternatief noemt men een verbinding tussen de nog om te leggen N201 bij Aalsmeer en de afslag Amstelveen-Oost van de A9. Hierbij gaat het deels om het oude A3-tracé. Na de Tweede Wereldoorlog was het bedoeling tussen Amsterdam en Rotterdam een nieuwe snelweg aan te leggen. Maar omdat de overheid, bij nader inzien, het landschap belangrijker vond dan de A3, blies men de boel toch weer af. ,,Maar de dijklichamen voor de A3 liggen daar nog. We moeten ook dit idee onderzoeken’‘, zegt een gemeentewoordvoerster in een toelichting. Door deze nieuwe route zou ook ‘greenport’ Aalsmeer, inclusief de bloemenveiling, beter bereikbaar worden.

De Haarlemmermeerse gemeenteraad praat vandaag over de reactie op de planstudie.
Wessel Mekking
donderdag 27 januari 2005


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Economische motor…

Kijk eens naar het kosten van dit soort infrastructurele wijzigingen.
Combineer deze met de kosten die geluidsoverlast in de regio met zich meebrengen (http://www.tinbergen.nl/scripts/theses.pl?thesis=220.dat)
Zie ook de protesten tegen prijsstijgingen.

Hoe is het mogelijk dat in 2005 er nog zo naïef gedacht kan worden dat Schiphol moet groeien om economisch rendabel te blijven?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Met kopstukken van de P vd A in de raden van bestuur en het loslaten van de opgelegde boetes aan de bouwsector wordt toch wel duidelijk hoe laat het is. Zou hier op het komende Pvd A congres een woord aan mogen worden gewijd?