Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer Schiphol

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 935 
|
 Elsevier 
Meer Schiphol Download het gehele artikel 'Meer Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Meneer Hen mag weer terug in het kippenhok.

Geplaatst door Kees uit NULL

Ik lust wel een hennetje

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

De heer Hen vergeet er bij te zeggen, dat er in 1995 keiharde afspraken in het parlement werden gemaakt. (De PKB Schiphol 1995) "Absolute grenzen zijn dit", aldus het kabinet in 1995, ministers Jorritsma, De Boer en Wijers. Leven we nog steeds in een rechtsstaat? Daar rekenden duizenden mensen in de regio op heer Hen. Dat economisch gewin is uitermate betrekkelijk.
Dat is al eens bewezen, door de Professoren van Ewijk en Scholtes: Een echte kosten-batenanalyse dient te worden gemaakt. Boeiend is dat de Commissie MER daar in haar verbetervoorstel ook weer op wijst.-zie op deze site onder Evaluatie Schipholbeleid. Ook de 18 Platforms wijzen hier op in onze verbetervoorstellen.In sept verwachten we nog een analyse van de vaak als overdreven geschetste economsche effecten.
Met lobbyen is niets mis, maar dat hoort niet thuis in een wetenschappelijke Raad voor Ven W, waarin slechts adepten van de infrastructuur lobby zitten.
Jan Griese
Secr PLRS

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Wij, die wonen rondom de luchthaven
Schiphol, zijn niet meer dan onderdeel van
een grote kudde wildebeesten (volgens Den
Haag).
Als er daar 1 of meerdere van sneuvelen, is
er niets aan de hand. De grote kudde denderd
door. Zo worden wij (geluidsgehinderden)
door Den Haag en consorten gezien...........
Dus als u denkt dat Den Haag en consorten
er zich wat van aantrekt, heeft u het helaas
mis! Zij kijken slechts naar getallen, en
een individu telt niet, net als in de
natuur! Want wat is nu zo'n 50.000
geluidsgehinderden op 16 miljoen inwoners?
Zo wordt er gedacht in Den Haag en volgens
de Schiphol-group!
Maar, meneer Schiphol en Den Haag, wij zijn
mensen en laten ons niet naar een slachtbank
brengen! In de mensenwereld heeft ieder
individu net zo veel rechten en plichten als
de rest van die grote kudde!
De Schiphol-group en Den Haag zullen terdege
rekening moeten houden met ook dat relatief
kleine deel van die grote kudde!!!!!!!!!!!!!

Geplaatst door Olav uit NULL

De Heer Balkenende zei letterlijk deze week dat voor zijn kabinet geldt "de menselijke maat". In zijn kabinet "heeft men oog voor het individu, voor de persoon". Dat heeft hij gesteld. Dus moeten ook wij dat hebben.

Hij was toen wel even het Schipholdossier vergeten, waarin dus slechts haantjes en hennetjes hun rol spelen, lepe beroepsmanagers en resultaatgerichten. Een dossier waarin met miljarden pensioengeld wordt geknoeid maar de burger voor de ellende moet opdraaien.

Het zou verboden moeten zijn dat ministerpresidenten bijna dagelijks over normen en waarden preken, wanneer zij 'kleinere' dossiers uit het oog verziezen en er niet het lef tonen te verklaren waarom hun flinkheid daar plotsklaps niet meer geldt.

Zou ooit iemand hem hier attent op durven maken? Heeft iemand, heeft de heer Gosse zelf, of misschien Mevrouw Schultz die kort geleden in de NRC een sociale pet opzette, heeft er een het lef hem hierop te attenderen in zijn ivoren torentje. Bij VROM lijkt het al helemaal een verloren zaak.

Olav

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Olav , het is bar en boos. Als er niet een evaluatie in dit jaar was,zou je denken: laten we wachten tot de verkiezingen. Dan wordt dit kabinet weggestemd. Ik verzeker je, dat als iemand zoiets tegen Balkenende zou zeggen, dan nog verandert de man niet. Een kamergeleerde,met geweldige ambities en een harde kop. Dat helpt niet.Hij heeft het NIET in zich. Heeft de intuitieve volsprieten daarvoor niet. Lees ook het artikel uit Trouw op deze Site door Hans Goslinga over het CDA: Mooie vergezichten,maar nu de daden nog!
Ook burgemeester Leers uitte recent zijn kritiek op Balkenende, even als dat al geuit werd door van Agt en Willem Aantjes.
Ik vind het wat naief van je ,om die rol vanaanzegger toe te willendelen aan Gosse en aan Schultz. Die komt die Balkenende houding juist goed uit.
Het is griezelig te zien, dat een aantal lieden in een partijtop hun gang maar kunnen gaan. (Maar onder Kok met Melkert was het helaas niet anders. We hadden ooit een briefwisseling met Melkert, nadat de man in een rede te Hoofddorp-opleiding luchtvaartschool, niets bleek af te weten van ale gezondheidsraad rapporten. Melkert toen: "Gezondheid zou zich wat moeilijk laten definieren"
eenregent vanhet zuiverste water.

Maar...... wat mij betreft blijft er hoop op redelijkheid. Je kunt mensen een poosje belazeren, maar niet te lang en bij vo0rtduring.

Jan Griese

Geplaatst door jan ambtenaar uit den haag

Het zijn kleuters, babies, die nog geen waarden en normen kennen, maar zo al aan het pluche gewend zijn dat ze enige kritiek niet horen.
Ze worden in het buitenland niet serieus genomen. Is de onweerlegbare uitspraak van de Belgische minister van buitenlandse zaken in de vergetelheid verdwenen?

Hou de wezel goed in de gaten, hij is degene die de bewoners bloedeloos maken.
Mevrouw Schultz heeft slechts een oogmerk, haar loopbaan. Ze gebruikt de adviezen van de wezel als het haar van pas komt en is slechts een pion in dit spel.
Zij werd om die reden in kontakt gebracht met Erik de Vlieger, een advies om haar op het verkeerde been te zetten en een pion van haar te maken.

Hou de wezel in de gaten.