Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meepraten over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1223 
|
 Uithoornse Courant 
Meepraten over Schiphol Download het gehele artikel 'Meepraten over Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Frans uit Uithoorn

Wat zegt wethouder Pols hier nou: 'Het mag ook niet zo zijn dat minder hinder op de ene plek leidt tot meer hinder elders.' Dit is dus allang gebeurd. Alle herrie van de Buitenveldertbaan is verlegd naar de Aalsmeerbaan. En hij moet Uithoorn vertegenwoordigen? Laat mij niet lachen!

Geplaatst door FD uit haarlem

VERBAZING

Convenanten hebben toch alleen zin daar waar de planologische situatie permanente belasting door gewilde activiteiten onvermijdelijk maken? Dus in het officiele binnen en buitengebied (dat is binnen de 20 Ke-zone. De regio's daarbuiten zijn structureel onbeschermd).

Verder heb ik altijd gedacht dat convenanten in wezen uit zijn op een voordeel van de een ten koste van de ander en alleen zin hebben wanneer getroffen partijen ook grenzen kunnen stellen; niet wanneer het alleen maar gaat om praten over de manier waarop je de ander jouw eigen belang door de strot duwt.

De formulering draait de zaak om: een convenant regelen ter beperking van overlast lijkt me een onjuist uitgangspunt. Een convenant moet toch gaan over in hoeverre je overlast aanvaardbaar kan maken! Het gaat toch om goodwill ten opzichte van je ongewilde slachtoffer en niet om het kweken van goodwill bij het slachtoffer?

Geplaatst door Erwin von der Meer vz. PVRC uit Castricum

Beste mevrouw, meneer FD,
Bij deze doe ik een poging om u meer vertrouwd te maken met wat een convenant is en hoe VROM daar tot nu toe mee is omgegaan.
Een convenant is een overeenkomst, afspraak tussen partijen over kwesties die voor betrokken partijen van belang zijn.
Een convenant wordt in principe afgesloten op vrijwillige basis, er is geen wettelijke structuur die maakt dat de resultaten afdwingbaar zijn, resp. gehandhaafd kunnen worden.
Een convenant wordt veelal afgesloten als partijen redelijk gemakkelijk te definiëren zijn, de problematiek waar het om gaat betrekkelijk gemakkelijk omschreven kan worden en het creëren van een wettelijke basis vaak een langdurig traject is.


In de situatie Schiphol lijkt het mij van belang hoe VROM een convenant ziet en dit ook menig keer en reeds langere tijd in de praktijk heeft toegepast. VROM is namelijk een van de contractspartijen. Onderstaande formele VROM tekst geeft hierover een duidelijke voorstelling.

• Covenants are "voluntary agreements concluded between a number of actors (including different levels of government and representatives of industry) with the status of binding contracts in civil laws. Covenants are being used within industry as implementation instruments in areas where legislation already exists and government can exercise control, e.g. through issuing licenses. In such cases, covenants serve as a management tool by providing a concrete implementation programme with a more general legal framework; they are not an alternative to regulation and do not take precedence over existing law" (Dutch Ministry of the Environment, 1993).
• Voluntary initiatives are not a cure-all for bringing about sustainable development. They cannot be effective unless they are backed up by a sound government regulatory and policy framework
• Many such agreements include specific targets, time frames, monitoring and reporting requirements, and possible sanctions

Dus eerst een wettelijk kader voor de doelstellingen en dan kan binnen die randvoorwaarden een convenant worden afgesloten. Belangrijk is ook te weten dat het CDA het noodzakelijke wettelijke kader in zijn verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

Geplaatst door Cees uit Alkmaar

Beste meneer van de Zee,

als we voor het woord convenantjes onderonsjes nemen, dan wordt het allemaal geheel duidelijk en spoort het ook met andere informatie. Zullen we het daar maar bij houden?