Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maatschappelijke voordelen uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport onduidelijk

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1260 
|
 Milieufederatie.nl 01/05/2014 
Maatschappelijke voordelen uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport onduidelijk

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft plannen om uit te breiden. De wensen van het vliegveld betreffen zowel een toename van het aantal vluchten als een verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid. De vele ambities komen aan de orde in het nieuwe bestemmingsplan waarvoor nu een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is vastgesteld. In reactie hierop geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met het Rotterdam Milieucentrum (RMC) in een zienswijze aan dat eerst duidelijk gemaakt zal moeten worden op welke wijze de maatschappij gebaat is bij een verdere uitbreiding van het vliegveld. Voorkomen moet worden dat alleen het vliegveld zelf (financieel) voordelen heeft van een uitbreiding terwijl de nadelen in de vorm van onder andere verdere verstoring, ruimtebeslag en milieueffecten eenzijdig worden afgewenteld op de leefomgeving.

In deze zienswijze wijzen de NMZH en het RMC er ook op dat in de plannen voor het nieuwe bestemmingsplan vooruit gelopen wordt op het nog te nemen luchthavenbesluit waarin het toegestane aantal vluchten geregeld moet gaan worden. Voor het huidige aantal vluchten blijkt het namelijk niet nodig te zijn om meer planologische ontwikkelruimte te bieden. Ook wijzen de milieuorganisaties erop dat het vliegveld aangeeft een zakenluchthaven te willen zijn, maar dat zij zich in de praktijk veel op toeristische bestemmingen richt. In het milieuonderzoek zou dus een alternatief onderzocht moeten worden waarbij het vliegveld zich echt alleen richt op zakelijk verkeer. Ook vinden de milieuorganisaties dat er een MKBA opgesteld zou moeten worden om de maatschappelijke kosten en baten (inclusief natuur- en milieueffecten) van uitbreiding goed in beeld te brengen.
Lees meer…


Reacties op dit bericht