Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maatregelen tegen overschrijding geluidsbelasting Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 856 
|
 Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Maatregelen tegen overschrijding geluidsbelasting Schiphol

De Inspectie Verkeer en Waterstaat legt de luchtvaartsector maatregelen op die moeten voorkomen dat de geluidsgrenzen bij de Buitenveldertbaan voor de tweede achtereenvolgende keer overschreden worden.

De belangrijkste maatregel is dat twee weken vóór sluiting van het gebruiksjaar 2007, dat eindigt op 31 oktober, niet meer dan 90 procent van de dan geldende geluidscapaciteit * bij de Buitenveldertbaan verbruikt mag zijn. Zo ontstaat er aan het einde van het gebruiksjaar een buffer om te voorkomen dat de sector weer de geluidsgrenzen overschrijdt als de Buitenveldertbaan de laatste twee weken van het gebruiksjaar meer dan gemiddeld moet worden ingezet.


De inspectie draagt de luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en KLM op om uiterlijk 5 juli een gezamenlijk plan in te dienen waaruit blijkt hoe deze maatregel wordt uitgevoerd. Bovendien moeten deze partijen ervoor zorgen dat de inspectie en omwonenden periodiek geïnformeerd worden zodat de uitvoering van de maatregel op de voet kan worden gevolgd.


* Het grote aantal vluchten op de Buitenveldertbaan is een belangrijke oorzaak voor de overschrijding van de grenswaarden in het vorige gebruiksjaar. Op dit moment wordt onder meer onderzocht of het mogelijk is om luchtvaartmaatschappijen te laten experimenteren met het op een milieuvriendelijke manier landen en opstijgen. Daardoor kunnen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM de grenswaarden mogelijk op korte termijn aanpassen.


Reacties op dit bericht