Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maarten Haverkamp op luchtvaartnieuws.nl

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 769 
|
 luchtvaartnieuws.nl 
Maarten Haverkamp op luchtvaartnieuws.nl

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06-10-2007

Het maakt veel uit aan wie je de vraag stelt “Waar denk je aan bij luchtvaart?”. Een actievoerder van Milieudefensie die zich met enige regelmaat vastketent op de Polderbaan heeft andere associaties bij het woord luchtvaart dan de vliegtuigspotter die aan de goede kant van het hek blijft en op zijn vrije zondagmiddag staat te genieten van de vliegtuigen.

En hoewel de groep mensen die op jaarbasis op de luchthaven plezier beleeft aan de vliegtuigen vele malen groter is dan het aantal actievoerders zullen zij nooit het acht uur journaal halen.

Voor je het weet domineert een aantal mensen dat over het hek klimt niet alleen het nieuws maar ook de politiek. En drukt daarmee een forse stempel op het imago van de luchtvaart.

Dat het imago door de jaren heen verandert is niet meer dan logisch. In de luchtvaart is er ook veel veranderd. Gisteravond tijdens het eten vertelde mijn moeder een anekdote van een “oudere vriendin” die met het vliegtuig naar Indië ging en aan de overschrijding van de evenaar een diploma van Neptunes en de KLM heeft overgehouden. Die tijden komen niet
meer terug, tegenwoordig is de samenwerking tussen KLM en de god van de zee minder innig en passeer je de evenaar zonder dat je het merkt.

Niet alleen in de ogen van de reiziger is het imago van de luchtvaart veranderd, ook in bestuurlijk Nederland zie een kentering. Waar in het verleden de belangen van Schiphol, KLM en Nederlandse overheid parallel liepen en men gezamenlijk optrok, zie je afgelopen jaren dat er bij de verschillende partijen naast het gemeenschappelijk belang ook andere belangen een rol zijn gaan spelen.

Voor mij werd duidelijk dat er iets ernstig mis is met het imago van de luchtvaart tijdens een informatieavond met bestuurders in Uithoorn.
Gezien het positief verlopen Alders-overleg kwam dit als een koude douche voor mij. Ik had de hoop dat het imago mede als gevolg van het succesvol verlopen overleg verbeterd was.

Tijdens deze avond werd er op basis van een aantal presentaties van bewonersorganisaties en bestuurders gediscussieerd tussen Kamerleden en bestuurders uit Aalsmeer/Uithoorn. Zelfs in de presentatie van een wethouder werd de suggestie gewekt dat de milieugrenzen voor zchiphol elke keer worden opgerekt of zelfs niet eens gehandhaafd en dat de overlast van de luchthaven ernstig was toegenomen. De sfeer in de zaal werd daardoor steeds cynischer. Gezien de feiten had ik van de wethouder een andere betoog verwacht.

Hieronder ziet u een aantal cijfers die aantonen dat de overlast de afgelopen jaren is afgenomen:

Aantal ernstig gehinderden in gebieden met geluidsbelasting van 20 Ke of meer (woningbestand 1990)
Situatie 1990 ca. 90.000
Maximum volgens eis Schipholwet 45.000
Situatie 2005 20.000

Aantal woningen in gebieden met geluidsbelasting van 35 Ke of meer (woningbestand 1990)

Situatie 1990 ca. 15.000
Maximum volgens eis Schipholwet 10.000
Situatie 2005 6.600

Aantal mensen dat slaapverstoring ondervindt in gebieden met 20 dB(A) LAeq of meer gedurende de nacht (woningbestand 1990)

Situatie 1990 ca. 134.000
Maximum volgens eis Schipholwet 39.000
Situatie 2005 11.000

In dezelfde periode is het aantal vliegbewegingen meer dan verdubbeld, het is de luchtvaart dus gelukt om te groeien terwijl de overlast objectief gezien afnam (bron: Evaluatie Schipholbeleid Eindrapport ISBN 90 369 193 39)

Ondanks deze cijfers is het imago van de luchtvaart nog niet positief, dat komt ook omdat de tegenstanders hun stem luider verheffen dan de voorstanders. De afgelopen jaren hebben er meer mensen in Den Haag tegen dan voor de luchtvaart gedemonstreerd. Tijdens de discussies over de toekomst van Schiphol heb ik wel milieuactivisten gezien op het Plein in
Den Haag, maar datzelfde Plein zag niet blauw van de KLM-stewardessen die aandacht vroegen hun werkgelegenheid.

De afgelopen weken is de actiebereidheid van luchtvaartgebruikers wel toegenomen, de afgelopen twee weken heb ik twee petities in ontvangst mogen nemen waarin zowel door de consumentenbond als de ANVR aandacht wordt gevraagd voor het feit dat luchtvaart niet alleen overlast veroorzaakt en goed is voor de werkgelegenheid, maar mensen ook plezier
geeft.

Hoewel het voor een woordvoerder van een regeringspartij niet altijd leuk is wanneer nog niet iedereen doordrongen is van de nut en noodzaak van het gevoerde beleid ben ik wel blij dat er zoveel mensen zich nu in het openbaar sterk maken voor een beter imago van de luchtvaart, op deze manier komt er meer balans in de discussie. Het gaat immers om het
vinden van een goed evenwicht tussen economie en ecologie.

De eerder door mij genoemde cijfers laten zien dat de luchtvaart zelf hard gewerkt heeft aan het vinden van de balans tussen economie en ecologie. Ik weet dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om nog grotere stappen te zetten om te komen tot een nog meer
milieuvriendelijke luchtvaart en daarmee een beter imago voor de luchtvaart.

Maarten Haverkamp
CDA Tweede Kamerlid


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wat een ... Dat mag ik niet zeggen. Of hij is zo dom of hij doet het opzettelijk. In beide gevallen hoor je niet in de Tweede Kamer thuis.

Geplaatst door Fiet uit NULL

Het plezier van vliegen voor weinigen betekent een hoop lawaaiellende, stank en ongezondheid voor anderen. En ons klimaat gaat ook nog naar z'n grootje.
Zijn dat die hoogdravende normen en waarden van het CDA?
Zijn die méér dan 3.000.000 klachten voor deze CDA"heer" zonder betekenis ?
Of mag je bij hem pas klagen als het vliegtuig zowat bij je naar binnen vliegt ?
Wat een waardeloze volksvertegenwoordiger.
De omwonenden zijn per slot van rekening óók een belangrijk en groot deel van het volk.