Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maarten Haverkamp: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1126 
|
 Luchtvaart =nieuws= (nagekomen) 
Maarten Haverkamp: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

22-04-2007

Een paar jaar geleden was het vertrouwen van een groot aantal omwonenden van Schiphol in zowel de luchthaven als de overheid tot een dieptepunt gedaald. Gelukkig is daar na het verleggen van de routes boven Spaarndam en de belofte dat er in de toekomst niet alleen over maar ook met de regio zou worden gesproken, langzamerhand verbetering in gekomen. Een groot aantal mensen vanuit zowel de luchtvaartsector als vanuit de omwonenden heeft geïnvesteerd in het herstel van vertrouwen. Voor mij zijn de aanname van de Experimentenwet en de concrete stappen die gezet worden om de problematiek op te lossen rondom het grondlawaai in Hoofddorp-Noord, goede voorbeelden van hoe het óók kan.

De bewonersvereniging Hoofddorp-Noord heeft onder leiding van haar voorzitter, de heer Backx, en in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer op een constructieve wijze de confrontatie met de overheid en de luchthaven gezocht. Men deed dat toen bleek dat in alle plannen rondom de aanleg van de Polderbaan met veel dingen rekening was gehouden, maar niet met het grondlawaai. Sterker nog, volgens de wet bestond het grondlawaai niet.

Vliegende vliegtuigen maken lawaai, rijdende vliegtuigen deden dat volgens de wet niet. De bewoners moesten dus aandacht vragen voor een probleem dat officieel niet bestond. Ze hebben uiteindelijk niet alleen erkenning gekregen voor de door hen ervaren overlast, maar geleidelijk aan wordt er ook gewerkt aan een oplossing. Op 26 maart 2007 is er een overeenkomst gesloten tussen onder andere de luchthaven en de bewonersvereniging waarbij men zich verplicht tot reductie van het grondlawaai met meer dan 10 db. Hierdoor zal de ervaren overlast waarschijnlijk halveren.

Hier heeft de naam Polderbaan een positieve betekenis gekregen. Door op de juiste wijze te polderen is er een oplossing gekomen waarin iedereen zich kan vinden. Soms leent een situatie zich niet tot polderen; de belangen kunnen zo tegengesteld zijn dat overeenstemming onwaarschijnlijk is of het water staat iedereen zo aan de lippen dat er geen tijd meer is.

Het vorige Kabinetsbesluit heeft veel ruimte gelaten voor overleg tussen sector en omgeving, zelfs zoveel ruimte dat de opmerking dat er eerder sprake was van een voornemen tot een besluit dan van een daadwerkelijk besluit wat mij betreft wel op zijn plaats is. De handschoen is opgepakt en onder leiding van de heer Alders kijken sector, bestuurders en bewoners op welke wijze ieders belangen zo goed mogelijk worden gediend.

Men heeft deze gesprekken in relatieve rust kunnen voeren aangezien de politici in Den Haag drukker bezig zijn geweest met verkiezingen, formatie en elkaar dan met de voortgang in het luchtvaartdossier. Of deze afwezigheid van meedenken uit Den Haag positief danwel negatief is geweest, laat ik aan u over. Op 24 mei is het gedaan met de rust want dan zal de Kamer spreken over de voortgangsnotities en de nu nog onbekende luchtvaartagenda van minister Eurlings.

De berichten vanaf de Alders-tafel zijn positief, net als rondom het grondlawaai wil iedereen er uitkomen. De heer Hartman heeft recentelijk ook aangeven dat KLM extra zal investeren in minder milieubelastende vliegtuigen, de Luchtverkeersleiding denkt na over slimmer aanvliegen en bewoners en bestuurders hebben er begrip voor dat waar er economische activiteit is, er ook geluid zal zijn.

De tijd tikt echter wel weg. In de column van de heer De Wit van vorige week [zie ==>hier (red.)] heeft u kunnen lezen dat het water ondertussen tegen de dijk aan staat en we op zeer korte termijn met oplossingen moeten komen, omdat er anders barstjes in de dijk komen.

Het onderlinge vertrouwen dat zo moeizaam tot stand is gekomen zal als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer de grenzen voor de capaciteit worden overschreden zonder dat er iets gebeurt. Bewoners en bestuurders zouden niet accepteren dat de handhavingspunten slechts op papier een functie zouden hebben. De eerste maatschappij die geraakt zou worden door handhavingsmaatregelen is onze thuismaatschappij, de KLM.

Het is dus van het grootste belang dat het polderoverleg aan de Alders-tafel tot resultaten leidt, anders dient de minister de regie over te nemen. Het nu ontstane vertrouwen mag niet verdwijnen omdat een van de partijen als gevolg van een bord voor zijn/haar hoofd het overleg frustreert en daarmee de discussie weer vier jaar terugzet.

Maarten Haverkamp
CDA Tweede Kamerlid


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Voorlopig ervaar ik nog geen tekenen , die er op wijzen, dat het w.b. Het herveroveren van vertrouwen het de heer Cerfontaine en zijn club ernst is.
In tegendeel. Er zijn signalen, dat de sector brutaal weer op normophoging uit is.