Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maak één plan voor Schiphol en Randstad

 |
 Geplaatst door: Kees-W 
 |
 Bekeken: 1478 
|
 NRC-Handelsblad 
Maak één plan voor Schiphol en Randstad Download het gehele artikel 'Maak één plan voor Schiphol en Randstad'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door k.weijer uit Amsterdam


Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Na de miljarden verslindende Betuwe lijn zonder enig rendement, maar wel met veel consequenties voor de omwonenden en het landschap, kan deze beschreven werkwijze m.b.t. Schiphol toch niet echt meer verbazen. Zo gebeuren dingen in dit gidsland. Waar gaan de opbrengsten van onze aardgasbaten heen? Inderdaad, naar dit soort projecten. En de politiek? Die zorgt voor zichzelf en is trots dat men tot de bestuurlijke kaste behoort. En de burgers? Die brengen periodiek een stem uit en hebben niets te kiezen. Dat doet de bestuurlijke kast. Ja een keer met de Europese grondwet. Dat doen we dus nooit meer.

Geplaatst door els uit NULL

Als ik films of documentaires zie van bijvoorbeeld Duitsland, Engeland, Frankrijk of andere landen, dan denk ik, "al die landschappen, al dat groen, al die vergezichten, al dat moois!" En als ik naar een documentaire kijk over Nederland en dan met name over het westen, dan denk ik " wat een rotzooi, wat een verloedering, wat een ellendig bouwsels, wat een wegen, wat een asfalt en wat een drukte". Waar kan ik nog naar iets moois kijken?" Nederland is een Lawaailand en Rotzooiland geworden en Schiphol draagt daar een basaltblok aan mee!

Geplaatst door Olav uit NULL

SCHIPHOL, NIEUWLOGO VOOR NEDERLAND?

Het zal niemand verbazen, dat Schiphol zich op de voorgrond plaatst terwijl het kabinet zich voorbereidt.
Terecht geeft de NRC aan dat de sector vindt dat het kabinet de inrichting van Nederland beter aan haar kan overlaten. Misschien dat zij ook zo vriendelijk wil zijn een nieuw logo voor Nederland te bedenken. De Nederlandse Leeuw heeft nu zijn tijd wel gehad.

Ik ben blij dat het ministerie - of de ministeries - de tijd nemen om zich in de kaart te laten kijken, of liever, om hun kaart voorzichtig te bekijken. De luchtvaart is voortaan een zaak op kabinet-niveau en niet meer van ene staatssecretariaat. Dat wil zeggen dat de ministeries noodzaak luchtvaart in een ruimer verband willen zien dan dat van Schiphol alleen.

DOM?

Wat een vreemde opmerkingen hierboven over "de politiek". Alsof Politiek niet juist de kunst is algemene beginselen die met menswaardig leven te maken hebben te vertalen in concrete maatregelen ten behoeve van een goed geordende maatschappij. De politiek wil niet de uitvoerende instantie zijn, niet macht hebben, maar wil zorgen dat de uitvoerenden handelen binnen het kader van een rechtvaardige maatschappij.

Wat Luchtvaart betreft zijn drie zaken belangrijk:

1 - WERELDWIJD

1. Het grote algemene Europese of wereldwijde kader waarin Nederland een belangrijke maar ook aan zijn positie en mogelijkheden aangepaste plaats moet innemen. Dus luchtvaart ingepast in het kader van alle communicatie en van een menselijke economie die ook wordt getekend door zorg voor anderen. Wetgeving ontwerpen, die, liefst ook in Europees verband een handhaafbaar sociaal-economisch
kader van eisen ontwikkelt is een kunst die niet in anderhalve dag is gerealiseerd en die niet wordt geleerd in Castricum of Uithoorn.

2 - REGIO

2. De sector heeft goed gezien dat regionale problematiek eist dat je je goed verstaat met de omgeving. Alleen en daar waarschuwt de NRC terecht, ook hier zal de overheid in het speelveld met handhaafbare voorschriften moeten zorgen dat belangen evenwichtig worden afgewogen (bouwen bijvoorbeeld) en bedrijvigheid niet ten koste gaat van onverantwoorde exploitatie van milieu en mensen. Oude RIB en RIV mogen niet onverantwoord worden geofferd, ook als ze onvoldoende bescherming bieden op afstand van Schiphol. Dat brengt tot het derde tussenliggende terrein:

3 - VERBINDINGEN

3. Daartussen ligt de taak van de politie van het luchtruim: Want daar gaat het om: verbindingen in de lucht, over land en door het water stellen concrete eisen aan kwaliteit van middelen. De LVNL heeft de taak bereikbaarheid, veiligheid en bewoonbaarheid via het vlieggebied te garanderen met state of the art loodsen. Ook daar zal de overheid weer moeten zorgen dat de taak wordt omschreven, uitvoerbaar is en volgens handhaafbare criteria.

WIE DURFT?

We mogen blij zijn dat er steeds ook mensen zijn die hun nek willen uitsteken, niet om macht uit te oefenen maar om met idealisme te werken aan de toekomst. Dat de politiek voor zichzelf zorgt en trots is dat men tot de bestuurlijke kaste behoort is een infantiele en onverantwoordelijke opmerking, die hier niet thuis hoort.

SAKKEREN?

Sommigen mogen het teleurstellend vinden dat op deze site niet iedereen alleen maar negatief sakkert. Het gaat er om steeds weer opnieuw te bedenken waar het om gaat. Het gaat niet om macht maar om recht. Recht ontstaat wanneer er mensen zijn die oprecht proberen de zaken helder te krijgen.