Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maak Luchtverkeersleiding Nederland de baas over het luchtruim

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1839 
|
 NHD 
Maak Luchtverkeersleiding Nederland de baas over het luchtruim

Concrete suggesties over de opzet en taak van iets als een “Luchtruimschap” onder beheer van VROM, dat zorgzamer sturen door de LVNL mogelijk moet maken, zijn te lezen in een gezamenlijke nota van de Platforms in de wijde omgeving rond Schiphol, getiteld “Als een goed instrument”.
U kunt de tekst daarvan hier downloaden.

Een bijlage hiervan, getiteld ‘Zorgzaam Sturen”, is aangeboden als reactie op de tweede Voortgangsrapportage van de door de Staatsscretaris ingestelde Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. De reaktie hierop van de commissie is binnenkort te verwachten op haar website.

Download het gehele artikel 'Maak Luchtverkeersleiding Nederland de baas over het luchtruim'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Olav roert hier een bijzonder belangrijke kwestie aan! Dit zou een oplossing "kunnen" zijn. Zeker als de LVNL onder aansturing van VROM zou komen! Voorlopig is LVNL echter een private club, met als net nieuw bestuur o.a. 2 VVDers, Dijkstal en Te Veldhuis en een oud RLD man, waarvan, zo is de afgelopen jaren genoegzaam gebleken, wij bewoners niets te verwachten hebben.
Wij als PLRS pleiten al jaren voor het onderbrengen van de Handhavingsdienst bij VROM, terwijl die nu nog steeds onder V en W valt. Olav gaat nog een stap verder: Breng het hele luchtruim onder LVNL, maar dan met strenge aansturing onder VROM.
Als daarmee de cultuur bij de top van LVNL zou veranderen zou er veel gewonnen zijn.

Jan Griese Secr. PLRS

Geplaatst door Olav uit NULL

De gedachte aan het oprichten van onafhankelijk handhavingsorgaan, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, ligt eigenlijk voor de hand. Ook in kringen van V en W zijn dergelijke gedachten nog geen twee jaar terug geformuleerd. Zie Stallen en van Gunsteren in: Essays over Luchtvaart, 2002, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGL):

U kunt dit 'hier' downloaden.

Ik meen ook bij VROM aanzetten in deze richting te hebben aangetroffen.

Indien de Staatssecretaris het vertrouwen van de bevolking in een goede regeling van het luchtvaartbeleid wil terugwinnen, dan is het instellen van een onafhankelijk sturingsorgaan als bedoeld in de 'Nota" van de platforms een stap op de goede weg.

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Sterker nog: Ik meen dat Ir Roel in het Veld
die onafhankelijke handhaving onder VROM in zijn verslag ongeveer 6 jaar geleden ook al opperde!
Reden te meer voor ons dit nu eens sterk te promoten
Jan Griese