Platform Vlieghinder Kennemerland
 

MRA wil vliegtuigen hoger in lucht

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 766 
|
 NHD 
MRA wil vliegtuigen hoger in lucht

Alkmaar- De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) mengt zich nu ook in de discussie over Schiphol. Namens de gemeenten Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer komt de MRA met voorstellen om de geluidhinder te verminderen. Een oplossing zou bijvoorbeeld het hoger aanvliegen van vliegtuigen kunnen zijn.

Tot 1 juli heeft iedereen de gelegenheid gehad om voorstellen in te dienen om het Schipholbeleid te verbeteren. De MRA heeft zeven verbetervoorstellen ingediend bij de staatssecretarissen Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en Van Geel van VROM.

De voorstellen van de MRA hebben betrekking op het gebied van de geluidsnorm, geluidshinder, communicatie, vliegroutes - en procedures, nachtregime en internationale afspraken.

Zo maakt de milieudienst zich sterk voor de verbetering van de informatie en communicatie met burgers. Het is volgens de MRA voor inwoners van de gemeenten ondoorzichtig waarom vliegtuigen op bepaalde momenten op een bepaalde hoogte op een bepaalde plaats vliegen. De onvoorspelbaarheid en ook de onregelmatigheid van de vliegbewegingen zorgt voor klachten.

De MRA stelt voor om een (vlieg)bericht of -voorspelling uit te geven over vliegbewegingen voor de komende nacht of dag.

Bovendien stelt de MRA voor dat vliegtuigen over een langere afstand en vanaf een grotere hoogte moeten worden aangevlogen.

Hierdoor zal er volgens de MRA in een groot gebied rondom Schiphol minder overlast zijn en zou het eenvoudiger zijn om vliegroutes in te stellen voor landend verkeer. Gebleken is dat in de regio Alkmaar en omstreken vooral overdag overlast wordt ondervonden van het landend vliegverkeer.

Nachtregime
De MRA is ook voorstander van het verlengen van het nachtregime van 06.00 tot 0.700 uur en het toevoegen van piekniveaus aan de geluidsnorm. Overschrijding van deze norm moet worden voorkomen door het plaatsen van een vliegtuig (het ene vliegtuig maakt meer lawaai dn het andere) op de juiste route, de juiste hoogte en het juiste tijdstip.

In de komende maanden worden alle voorstellen onderzocht op hun effecten. In september 2005 rapporteert staatssecretaris Schultz van Haegen over de voorstellen en de effecten ervan. Het rapport met alle verbetervoorstellen en hun effecten op de overlast en de mainport wordt aan de indieners opgestuurd. Ook wordt het rapport voor een reactie voorgelegd aan de CROS, de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, de Commissie MER, de procescommissie voor de evaluatie en aan een representatieve groep van omwonenden.

Begin 2006 geeft het kabinet een oordeel over de verbetervoorstellen. De resultaten van de evaluatie van het beleid en de visie van het kabinet op de toekomst van de mainport Schiphol worden aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit: het Noordhollads Dagblad


Reacties op dit bericht