Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

MER Schiphol aanvaard, aanpassing LVB in gang gezet

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 585 
|
 CROS nieuwsrubriek op 25 juli 2007 
MER Schiphol aanvaard, aanpassing LVB in gang gezet

Op 13 juli 2007 hebben de ministers van V&W en VROM het Milieueffectrapport Schiphol voor de korte termijn (periode tot 2010) aanvaard. Dit MER is opgesteld door Schiphol en LVNL. Het MER brengt de milieueffecten in beeld op basis van een scenario van 480.000 vliegbewegingen waarbij voldaan wordt aan de geactualiseerde criteria van gelijkwaardigheid.

Op basis van het MER gaan de ministers het ontwerp-Luchthavenverkeerbesluit opstellen waarin de grenswaarden in handhavingspunten worden aangepast. Deze aanpassing is in lijn met het coalitieakkoord, het overleg met de Tweede Kamer en het Aldersakkoord. In het Aldersoverleg heeft Schiphol toegezegd niet meer dan 480.000 bewegingen toe te staan tot en met het gebruiksjaar 2010.

Als de ministerraad instemt met het ontwerp-LVB kan op het ontwerp-LVB en het MER worden ingesproken. Naar verwachting is dat in september. Ook de Tweede Kamer krijgt het ontwerp-LVB en kan hierover met de ministers overleggen. Het gewijzigde LVB zal afhankelijk van de voortgang in de procedure waarschijnlijk begin volgend jaar in werking treden.

De minister van V&W heeft de Inspecteur Generaal van Verkeer en Waterstaat (IG) op de hoogte gesteld van het besluit om het LVB aan te passen. De IG zal voor het gebruiksjaar 2007 op basis van dit besluit anticiperend handhaven. Dat betekent dat voor de handhaving de nieuwe grenswaarden worden gebruikt.

De deelnemers van het Aldersoverleg kunnen instemmen met aanpassing van het LVB, maar zien dit nadrukkelijk als overbrugging naar de besluitvorming over de middellange termijn.


Om de CROS-webpagina te bekijken klik hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O. Bijvoet uit Castricum

ommentaar op CROSnet:

Reactie van Maikel Kat - donderdag 26 juli 2007 16:29

Misschien handig om te vermelden dat het rekenmodel dat gebruikt wordt uitkomt op ongveer 480.000. Dit model kan net zo goed op 520.000 vliegbewegingen uitkomen. De waarschijnlijkheid van overtreden van bepaalde handhavingspunten is dan alleen groter. Als er bijvoorbeeld stillere vliegtuigen worden gebruikt kan het aantal vliegbewegingen ook aanzienlijk toe nemen in hetzelfde model. 480.000 vliegbewegingen is dus GEEN harde grens op dit moment.