Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvervuiling zorgt voor vroeggeboren kind

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 641 
|
 rtl.nl 
Luchtvervuiling zorgt voor vroeggeboren kind

Zwangere vrouwen die te veel worden blootgesteld aan luchtvervuiling, lopen een groter risico een te vroeg geboren kind te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en TNO.

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap meer vervuilde lucht inademen, lopen grotere gezondheidsrisico’s dan vrouwen in schonere gebieden. Ook hun kinderen lopen meer risico. Het onderzoek is gedaan onder 7000 vrouwen die tussen 2001 en 2006 zwanger waren in Rotterdam.
Er is gekeken naar welke vrouwen wonen in gebieden waar veel fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zitten. In Nederland zit meer fijnstof in de lucht dan officieel wordt aangenomen.
Risico kind: vroeggeboorte en laag gewicht
De kinderen van de vrouwen lopen een verhoogd risico te vroeg geboren te worden. Het risico daarop is 30 tot 40 procent hoger dan bij vrouwen die in schone gebieden wonen. Ook zijn de kinderen van vrouwen in vervuilde gebieden bij de geboorte gemiddeld 40 gram lichter. Hierdoor kunnen ze op latere leeftijd nog meer gezondheidsproblemen krijgen.
Risico moeder: hoge bloeddruk
Vrouwen die aan meer vervuilde lucht zijn blootgesteld, hebben vaker last van een hoge bloeddruk. Ook een extra hoge bloeddruk door de zwangerschap, zogenoemde zwangerschapshypertensie, komt vaker voor bij vrouwen die veel vervuilde lucht inademen. Iedere vijf microgram fijnstof per kubieke meker in de lucht, zorgt voor een verhoging van het risico met 30 procent.

Noot redactie vlieghinder.nl: Hoewel bovenstaand artikel geen verband met vliegverkeer suggereert, blijkt deze vorm van luchtvervuiling wel degelijk ook door vliegverkeer/c.q luchthavens veroorzaakt kunnen worden. De destijd uitgevoerde MER is hier duidelijk over. Zie het hoofdstuk lucht en geur uit de milieueffectrapportage 2003.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit haarlem

Ja maar daar staat weer kinderkorting van de vliegtuigmaatschappijen tegen over'.
Think positif! alles fur schaamhol.