Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvervuiling maakt dom

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 827 
|
 medischcontact. artsennet.nl Nagekomen bericht 
Luchtvervuiling maakt dom

Publicatie Nr. 08 - 24 februari 2012
Jaargang 2012
Rubriek MediSein
Auteur Lily Kessel

Luchtvervuiling is nog schadelijker dan we altijd al dachten. Dat blijkt uit drie verschillende onderzoeken gepubliceerd in Archives of Internal Medicine en JAMA.

Zo versnelt langdurige blootstelling aan fijnstof de cognitieve achteruitgang. In Archives of Internal Medicine publiceren Jennifer Weuve e.a. onderzoek onder bijna 20.000 vrouwen tussen 70 en 81 jaar dat laat zien dat de mate van achteruitgang door blootstelling aan fijnstof vergelijkbaar is met de ‘natuurlijke’ achteruitgang over een periode van 2 jaar. De gemeten concentratie fijnstof in de lucht was een ‘normale’ waarde, die binnen de gangbare normen viel.

Ook verhoogt fijnstof het risico op een beroerte. Gregory Wellenius en medewerkers tonen in dezelfde editie van Archives of Internal Medicine aan dat er binnen 12 tot 14 uur na blootstelling aan een verhoogde concentratie fijnstof een toegenomen risico op een CVA bestaat. Op dagen met een matige luchtkwaliteit (concentratie fijnstof 15-40 µg/m3) is het risico met 34 procent verhoogd ten opzichte van dagen met een goede luchtkwaliteit (<15 µg/m3). Ook in deze studie bleven de gemeten waarden van fijnstof binnen de vastgelegde normen.

Ten slotte onderzochten Hazrije Mustafić en collega’s de beschikbare literatuur op het effect van luchtvervuiling op een myocardinfarct. Ze vonden, zo publiceren ze in JAMA, een risicoverhoging van 0,6 tot 4,5 procent. Dit risico bleek af te hangen van het soort schadelijke stof: koolstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide of fijnstof.

Ze geven toe dat het verband tussen luchtverontreiniging en myocardinfarct klein is, zeker vergeleken met andere risicofactoren. Maar ondanks het lage individuele risico, vinden ze het risico op populatieniveau aanzienlijk, zeker omdat een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling.

Lily Kessel


Reacties op dit bericht