Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Luchtvaartsector: afspraken met omgeving essentieel

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 515 
|
 Luchtvaartsector 
Luchtvaartsector: afspraken met omgeving essentieel

Vandaag hebben KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group aangegeven dat zij samen met de omgeving afspraken willen gaan maken hoe verdere groei van Schiphol gerealiseerd kan worden. De verwachte groei van luchtverkeer bedraagt naar verwachting 4 tot 5% per jaar.

In het gezamenlijke document ‘Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ geeft de Nederlandse luchtvaartsector aan dat een duurzame en optimale ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol alleen mogelijk is in samenwerking met de omgeving. De sector doet hierin voorstellen op welke punten en op welke wijze zij tot verbeteringen voor de omwonenden van de luchthaven wil komen.

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group willen het draagvlak in de omgeving versterken. Hierbij staan het verbeteren van informatie aan en overleg met omwonenden, met buurgemeenten en provinciale en lokale overheden, en het betrekken van inwoners en bestuurders bij het gebruik van banen en routes en bij maatregelen ter compensatie van geluidbelasting centraal.

Wettelijke milieunormen vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol. De sector vraagt de overheid om ruimte om daarin concrete afspraken te maken met de omgeving. De sector wil samen met de omgeving voorstellen voor nieuwe regelgeving ontwikkelen, waarbinnen groei mogelijk is en die duidelijk is voor alle partijen.Het rapport “Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio” en de bijbehorende deelrapporten zijn ook ==> hier (hoofdrapport) en hier (deelrapporten) beschikbaar op onze website.


Reacties op dit bericht