Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaartpartijen presenteren ambitieuze, duurzame innovatieagenda

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1398 
|
 crosnet.nl 
Luchtvaartpartijen presenteren ambitieuze, duurzame innovatieagenda

Maandag 19 maart heeft minister Eurlings (Ministerie van Verkeer & Waterstaat) de Strategische Innovatie Agenda Luchtvaart in ontvangst genomen van prof. B.A.C. Droste, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuig Ontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Prof. Droste deed dat namens de luchtvaartpartijen KLM, Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartlaboratorium, TNO en TU Delft, ondersteund door het NIVR en Stork Fokker.

De luchtvaartsector geeft gehoor aan de oproep van het regeerakkoord om samen met universiteiten, kenniscentra en bedrijfsleven in te zetten op duurzaamheid en innovatie.

De Nederlandse luchtvaart wil koploper zijn als het gaat om duurzame luchtvaart en komt dan ook met een ambitieuze innovatie agenda.
In de agenda wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de luchtvaartsector enerzijds een kwalitatieve groei kan realiseren en anderzijds de milieubelasting daadwerkelijk kan ombuigen.

De luchtvaartsector,in het bijzonder KLM en Schiphol, wil onder meer onderzoeken hoe emissiereductie per passagierkilometer van 10% en een vermindering van de beleefde geluidshinder van 20% kan worden bereikt. De agenda doet ook voorstellen om de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren. Innovaties in het afhandelingsproces van vluchten en vliegtuigen zullen moeten zorgen voor handhaving (of zelfs verdere verbetering) van het huidige hoge veiligheidsniveau van luchttransport.

Voor de lange termijn worden er innovatieve projecten gestart om de emissie te beperken. Voorbeelden hiervan zijn fundamenteel onderzoek naar biobrandstoffen, fundamenteel onderzoek op het gebied van vliegtuigontwerp en onderzoek naar de invoering van alternatieve energiebronnen. Binnen de huidige kabinetsperiode zal onder andere de reductie van CO2 uitstoot van grondvoertuigen en de optimalisatie van vliegprocedures tot milieuwinst moeten leiden. Op het gebied van geluidhinder en veiligheid bevat de Strategische Innovatie Agenda Luchtvaart nog eens 9 concrete onderzoeksmaatregelen, zoals de inzet van antigeluid in de woonomgeving van Schiphol en het verbeteren van de planning van binnenkomend en uitgaand vliegverkeer.

De Nederlandse luchtvaartsector wil voorop “vliegen” in duurzaamheid en innovatie mede omdat het op dit gebied een toegevoegde waarde kan leveren aan de economie, kennisontwikkeling en maatschappij en vraagt het kabinet daarom deze innovatieagenda te steunen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

VRAGEN AAN PVRC EN PLATFORMS

Op dezelfde plaats lees ik ook bij CROSnet:

"De heer drs. H.H. Eilert, wethouder van gemeente Uitgeest wordt bij acclamatie benoemd tot vice-voorzitter van de CROS." Ik denk dat dit nieuws ook door veel PVRC-leden uit de "Regio Castricum" zeer positief zal worden ontvangen.

Misschien wil bijvoorbeeld het bestuur, hier op reageren? (Of anderen. Op deze website is te weinig concreets te vinden over bestuurssamenstellingen en verantwoordelijkheden.)

Waarom horen we vanuit het bestuur niet meer commentaar op belangrijke ontwikkelingen?

Wat is bijvoorbeeld de inhoud en de stand van zaken ten aanzien van de bijdage van het platformoverleg aan de Alderstafel?

Het bestuur van de PVRC en het platformoverleg heeft tot nu alleen negatieve geluiden laten horen tav de verschuiving in verantwoordlijkheden binnen V&W.
Is het niet nodig die info naar de leden te updaten?

Ik hoop ook op wat inhoudelijke informatie over bovenstaande Strategische Innovatie Agenda Luchtvaart. Daarin staan zaken die van belang zijn voor de omgeving, maar de regio is opvallend afwezig tussen de vele partijen die dezelfde aganda hebben voorbereid. Dat kan eigenlijk niet.

Naast de convenanten heeft de 'omgeving op afstand', waarvan het regeeraccoord het bestaan zo opvallen herkent, ook belang bij inzicht in de manier waarop men invulling wil geven aan de betekenis van hinderreductie bij de dagelijkse planning van inkomend en uitgaand luchtverkeer.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Vast een eerste reactie: Het betreft hier allemaal zeer recent nieuws:
*Alders Tafel: De Platforms vergaderden vorige week voor het eerst mee in het kader van Alderstafel. Onze standpunten werden uitvoerig uitgedragen. Er werd gereageerd op enige toegestuurde stukken, die wel erg vanuit het perspectief van de sector waren geschreven. Niet alle aanwezigen hadden ons Manifest ontvangen. Deze omissie werd door de Cros Voorzitter recht gezet. Er is door de Crosbewonersvertegenwoordigers en de Platforms bereikt, dat er in de MER ook een Minimumscenario zal worden doorgerekend, en dat er een MKBA, een Maatschappelijke kosten baten analyse zal worden uitgevoerd, vooral met steun van wethouder asscher van Amsterdam. De Platforms benadrukten, dat hierbij ook meegenomen zou moeten worden, het grote ruimtebeslag in de regio en de vollopende infrastructuur.
Een prille kennismaking, die de Platforms bezig zijn verder te evalueren. Het zal niet verbazen, dat e.e.a. een pittige opgave wordt voor de Platforms, omdat standpunten buitengewoon tegengesteld lijken.
*Verder is er een brief in voorbereiding aan Minister Eurlings en Minister Cramer. (gaat morgen uit) Dit in verband met het Airneth congres, dat door Eurlings geopend gaat worden. De inhoud van de brief is bedoeld als relativering van alle nogal gekleurde P.R. door de sector.
*11 april is er een ander congres: Randstad-Holland kan zoveel beter, te den Haag. Georganiseerd door regio Randstad en het Ministerie van Economische zaken.

*De hierbovenstaande innovatienota: Deze bevat een aantal goede initiatieven, die wij bestuderen, in het kader al bestaande initiatieven.
*Intussen gaat het overleg met de politieke partijen in den Haag en in de provincie gewoon door. De Alderstafel werd immers formeel controversieel verklaard, door de huidige Tweede Kamer. We zitten dus in een tussenfase. Er mogen geen onomkeerbare zaken besloten worden. Dat is een goede zaak, omdat De Platforms in principe niets in convenantsoverleg zien, als er niet een wettelijk einddoel wordt geformuleerd.

Wordt vervolgd

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Wethouder drs. Eilert?!
Is dat niet die man die er na bijna een jaar tijd nog steeds niet in slaagde om de stationsklok van z'n "hufterproof" stations-afdak in Uitgeest aan de gang te krijgen? Z'n hele college en ambtenaren-apparaat staat al die tijd mee te kijken: tut-tut-tut......
De Uitgeesters hebben nu hun hoop gevestigd op de nieuwe CDA-burgemeesteres die gewoon met superformaat huishoudtrap het draadje gaat aansluiten. Zo simpel is het namelijk!
Tenzij je gebukt gaat onder die "metropolitane strategie" waarmee je dan ondanks 30% verlies gewoon mee kunt besturen in Cerfo's regio "governance".

Ach mensen, worden jullie dan nooit wakker, wij staan er hier in het Hooggebergte echt van te kijken: geef die zieleknijpers gewoon eens repliek!!