Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaartbranche somberder over 2012

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1253 
|
 www.nu.nl 
Luchtvaartbranche somberder over 2012

GENEVE - De luchtvaartsector wereldwijd zal volgend jaar een totale nettowinst boeken van 3,5 miljard dollar.

Dat staat in de jongste prognose van de internationale brancheorganisatie IATA, die eerder nog uitging van een winst van 4,9 miljard dollar.

De Europese schuldencrisis en de gevolgen daarvan voor de wereldwijde economie vormen volgend jaar de grootste bedreiging voor de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen, zei topman Tony Tyler van de IATA woensdag.

Als de crisis escaleert en Europa in een recessie zakt, kan de gehele sector diep in de rode cijfers belanden, waarschuwde hij.


Winstverwachting

De winstverwachting van de IATA voor dit jaar blijft staan op 6,9 miljard dollar. Dat komt neer op een winstmarge van 1,2 procent. Volgens Tyler blijkt daaruit maar weer hoe moeilijk het is om met vliegen geld te verdienen.

Vooral Europese vliegbedrijven zitten in de hoek waar de klappen vallen. Zij zullen volgend jaar vrijwel zeker in de verliezen duiken. Maar ook elders op de wereld zullen luchtvaartmaatschappijen hard moeten werken om onder de streep iets over te houden, zei Tyler. Hij noemde de situatie waarin de sector momenteel verkeert ‘‘verre van gezond’‘.

Bekijk bericht op "www.nu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Men stelt weleens dat de luchtvaart de motor van de economie is, maar andersom is het kennelijk ook het geval.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Is het dan eigenlijk niet de hoogste tijd dat de 15 miljard subsidie die de luchtvaart alleen al in Nederland tussen '95 en '05 kreeg uitgekeerd es wordt terugbetaald of hoor ik de sector alweer roepen om nóg meer geld, nóg minder beperkingen omdat ze 'het anders niet redden'...?

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@ L.R. Aalegeiz. U zegt dat de luchtvaart in 10 jaar 15 miljard subsidie heeft gekregen. Dat is nogal wat. Maar hoe moet ik dat dan zien? Hoe heeft deze sector dat geld gekregen? Direct of indirect? Ik heb altijd begrepen dat de sector er prat op gaat dat het zonder subsidie kan, in tegenstelling tot het openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro). Vergeef me als ik in uw ogen een domme vraag stel, maar ik weet het echt niet.

Geplaatst door Maaike uit Leiden

@Jaap de Groot: de luchtvaartsector betaald geen accijns op hun brandstof (ander vormen van vervoer moeten dat wel). Bovendien zijn de vliegtickets vrijgesteld van BTW. Tezamen een flinke financiële impuls voor de luchtvaart.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam


Geplaatst door Ton2 uit castricum

Jaap,

Volgens mij is het andersom: Schiphol draait goed als de economie goed draait (maar draagt er in verhouding weinig aan bij), en zakt direct in als het economisch minder gaat.
een schip(hol) van bijleg, dus ........., (zeker als je door de luchtvaart veroorzaakte schade gaat kwantificeren)

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Hartelijk dank voor de reacties. Ik houd mij nog niet zo heel erg lang met Schiphol bezig en ik probeer mijn kennisachterstand in te lopen. De belastingvrijstelling was mij wel bekend; dat is een lastig punt omdat dat op internationale afspraken berust. Mogelijk gaat de invoering van het Europese E(missions) T(rading) S(ystem) dat een beetje repareren, maar voorlopig moeten we ons daar niet te veel van voorstellen. Het artikel uit 1995 ga ik eens goed bestuderen om te kijken wat er van de destijds uitgesproken verwachtingen is uitgekomen.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@Ton. Het zou bijzonder interessant zijn als een onafhankelijke en deskundige instantie de bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie onderzoekt. Een Engelse pressiegroep, HACAN, heeft zo'n onderzoek aldaar laten uitvoeren en de nota bene rechtse regering ervan weten te overtuigen dat de bijdrage van de Engelse luchtvaart aan de economie helemaal niet zo geweldig was. Ondermeer door de vrijstelling van accijns en BTW waar Maaike ook op wees, en andere nadelige effecten waar jij waarschijnlijk op doelt. De Engelse luchthavens mogen op dit moment dan ook niet meer uitbreiden. Natuurlijk is de Engelse economie niet geheel te vergelijken met de Nederlandse. Het Nederlandse zakenleven maakt misschien (relatief) meer van de luchtvaart gebruik maakt om internationale zaken te doen. Of we daar zo'n enorm groot vliegveld voor nodig hebben is wel iets wat ik betwijfel. Ook vind ik het een economisch risico als de economie zich te eenzijdig ontwikkelt en heel erg van één bepaalde bedrijfstak afhankelijk wordt. Of dat nou luchtvaart of iets anders is, maakt niet uit. De bankencrisis is daar een goed voorbeeld van (too big to fail). Een goed en onafhankelijk onderzoek naar de bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie waarin ook dat risico betrokken wordt, zou m.i. zeer zinvol zijn. Het belang voor de economie wordt nu immers als rechtvaardiging van de overlast gebruikt. En als ik het over economie heb, dan heb ik het niet alleen over banen en euro's. De economie gaat immers over schaarste (Heertje), over schaarse goederen die we opofferen om onze behoeften te bevredigen. Daar horen ook immateriële zaken bij zoals rust, veiligheid, schone lucht, enz. Ik wil hier niet verder over uitweiden, omdat ik dan enorm veel zou gaan citeren uit "Echte economie" van Arnold Heertje en "Welvaart zonder groei" van Tim Jackson. De laatste auteur toont ook aan hoe betrekkelijk de bijdrage van materiële welvaart aan het geluksgevoel is……

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Jaap ,Goede reactie. Een onafhankelijk onderzoek naar de kosten en baten van Schiphol ? Tja, Wie gaat dan beoordelen of die instantie echt onafhankelijk is... Van het CPB zag ik wel eens een vrij ronkende publicatie hierover,met overigens ook wel wat kritiek. PS We hebben ook nog steeds geen opvolger voor de onafhankelijk jurist, die VVA moet beoordelen! Hij verliet hettoneel begin mei 2011. Anno dec 2011 nog geen opvolging. Hoe zou dat nu komen?