Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaartbeleid

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1106 
|
 Atsma 
Luchtvaartbeleid

31 936 Luchtvaartbeleid
Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 mei 2012

In het Algemeen Overleg Luchtvaart op 19 april jl. heb ik toegezegd het verslag van de gesprekken die de heer Alders met de luchtvaartpartijen (ArkeFly, EasyJet, Corendon, BARIN, KLM en Schiphol Group) heeft gevoerd aan uw Kamer te zenden. Middels deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.

Deze gesprekken heeft de heer Alders gevoerd naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 6 september 2011 (Kamerstuk 31 936, nr. 87) waarin uw Kamer mij heeft verzocht om een eventuele toetreding van ArkeFly aan de Alderstafel Schiphol te bezien. In vervolg daarop heeft uw Kamer op 15 november 2011 de motie Graus c.s. (TK, 31 936, nr. 92) aangenomen met het verzoek tot uitbreiding van de Alderstafels met een gezamenlijke vertegenwoordiger namens luchtvaartmaatschappijen welke specifiek actief zijn op het gebied van het zogenoemde leisureverkeer.

Op 21 november 2011 heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken die de heer Alders met de betrokken partijen heeft gevoerd (Kamerstuk 31 936, nr. 101) en over de uitvoering van de motie Graus c.s.

De heer Alders heeft mij middels zijn gespreksverslag laten weten dat op basis van de gesprekken met ArkeFly, EasyJet, Corendon, BARIN, KLM en Schiphol Group de conclusie is getrokken dat aan de samenstelling van de Alderstafel Schiphol de BARIN, als onderdeel van de sectordelegatie wordt toegevoegd.1 Ook wordt een selectiviteitsoverleg opgezet onder voorzitterschap van de heer Rutten (Schiphol Group) en worden ArkeFly en Corendon uitgenodigd om deel te nemen aan de uitwerking van het advies over Lelystad.

Zoals de heer Alders in zijn verslag aangeeft heeft hij deze conclusie neergelegd bij de luchtvaartpartijen. ArkeFly heeft aangegeven er mee in te kunnen stemmen dat BARIN aan de samenstelling van de Alderstafel Schiphol wordt toegevoegd en er een apart selectiviteitsoverleg wordt opgezet. Ook heeft ArkeFly ermee ingestemd dat zij zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de uitwerking van het advies Lelystad. Ook Corendon en EasyJet hebben laten weten zich te kunnen vinden in de geformuleerde conclusie van de heer Alders.

Hieruit heb ik opgemaakt dat de luchtvaartpartijen gezamenlijk hebben geconcludeerd dat hiermee een voldoende representatieve afvaardiging van de sectorpartijen aan de Alderstafels Eindhoven, Lelystad en Schiphol is ontstaan.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

De Rijkscommissaris (Hans Alders) maakt het steeds bonter:

Terwijl de officiele "Alderstafel" adviezen als "een en ondeelbaar" zijn gedefinieerd en vastgelegd breidt hij de sectordelegatie doodleuk uit met de afdeling "leisure". Dit is de tak die uit is op uitbreiding van het nachtregime dat straks voor de "Twin Airport" Schiphol/Lelystad en andere regionale "overloop vliegvelden" doorgedrukt dreigt te worden.

Keer op keer laten de Kamer, het BRS overleg met de ca. 43 (!)vertegenwoordigde gemeentebesturen en CROS dit soort schendingen van vergaderafspraken passeren.

Wat maar weer eens aantoont dat het tot nu toe gevoerde luchtvaartbeleid toch in hoge mate controversieel blijkt te zijn...........Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Niet alleen het uitbreiden van het nachtregime zal een doodsteek worden voor de leefbaarheid in grote delen van de regio's Kennemerland (IJmond) en Lelystad en andere.
Ook overdag is het nu al een crime, zeker op de piek-uren. Dan wil je niet eens in je tuin zitten.....je vlucht naar binnen met de deuren en ramen gesloten. Want geluidswaarden van 86 db(A) zijn geen uitzondering, let wel: dit zijn waarden van overvliegende herriebakken! De overheid wordt steeds asocialer, de luchtvaartsector profiteert hiervan. Hoelang blijven wij dit asociale beleid tolereren?