Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart: van groei naar groen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 849 
|
 Werkgroep Nulgroei Schiphol 
Luchtvaart: van groei naar groen

De Werkgroep Nulgroei Schiphol heeft in juli 2010 zijn doel verbreed en daarom zijn naam veranderd in Werkgroep Toekomst Luchtvaart. De WTL streeft naar een ingrijpende koerswijziging in Nederland en de EU voor de luchtvaart, namelijk van groei naar groen.

Het stopzetten van de luchtvaartgroei (en zonodig overgaan in krimp) is dringend nodig om teveel opwarming te helpen voorkomen, de leefbaarheid in ons land te verbeteren en een duurzame economie te ontwikkelen die minder afhankelijk wordt van luchtvaartgroei. Rond september 2010 zal de WTL een notitie uitbrengen die het voorstel over luchtvaart in de Deltawet Nieuwe Energie verder uitwerkt en onderbouwt. Deze notitie zal worden aangeboden aan de luchtvaartsector, de Tweede Kamer, het kabinet en andere partners die momenteel nog op groei uit zijn en daarom medeverantwoordelijk voor de daaruit voortkomende klimaatschade. De bedoeling is om een constructieve discussie in gang te zetten die uiteindelijk leidt tot een koerswijziging voor de luchtvaart via Nederland en in de EU.
Zie de website http://www.toekomstluchtvaart.nl


Reacties op dit bericht