Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtruimschap moet vliegtuiglawaai écht tegengaan

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 704 
|
 NHD 
Luchtruimschap moet vliegtuiglawaai écht tegengaan

van onze verslaggever

Castricum-Het landbouwschap, recreatieschap, hoogheemraadschap en waterschap krijgen er - als Castricum zijn zin krijgt - een broertje bij. Het luchtruimschap. In dat luchtruimschap beslissen luchtvaartsector en deskundigen hoe het vlieglawaai wordt verminderd.

Met het plan is wethouder Veldt met in zijn kielzog een aantal gemeenteraadsleden vorige week naar Den Haag gegaan om met Tweede Kamerleden van de VVD, SP en GroenLinks te spreken. Ook de voorzitter van het Platform Vlieghinder Regio Castricum, O. Bijvoet, was bij dat uitstapje aanwezig.

Het plan viel volgens GroenLinks-raadslid R. de Haan bij de Kamerleden in goede aarde. De oprichting van zo’n luchtruimschap met beslissingsbevoegdheid maakt dus een kans, maakt hij daaruit op.

,,Het zou een nieuw, onafhankelijk bestuursorgaan moeten worden, gevuld met deskundigen en mensen uit het veld. Een gloednieuw idee, dat ervan uitgaat dat de lucht van ons allemaal is, en niet slechts van de aandeelhouders van KLM en Schiphol’‘, aldus De Haan. ,,Ik schat in dat er brede steun is voor de oprichting van het Luchtruimschap. Dat ‘schap’ moet de bevoegdheid krijgen om de vliegbewegingen zo te regisseren dat er vooral tussen elf uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends minder overlast ontstaat. Ook het verplaatsen van de ‘capaciteit’ moet mogelijk worden.’’ Met dat laatste doelt De Haan op een besluit van het toekomstige ‘schap’ om de vliegtuigen te verplaatsen naar een andere aanvliegroute, zodat de pijn voor de bevolking wordt verdeeld.

Castricum hoopt met het plan te bereiken dat met zo’n ‘schap’ de balans in de discussie over de luchtvaart niet doorslaat naar de kant van de economie, en ten koste van de leefbaarheid.

Ook Bijvoet is enthousiast over de komst van een luchtruimschap. ,,Zolang het maar een onafhankelijk orgaan is, dat is zeer belangrijk. Bovendien is belangrijk dat VROM vorige week heeft aangegeven niet onwelwillend tegen zo’n schap te staan. Tijdens de evaluatie van de Luchtvaartwet - volgend jaar - kunnen zij daar dus al over denken.’‘

Bijvoet stelt dat het ook belangrijk is dat de Milieudienst IJmond zich achter de plannen schaart. ,,Dat is ook wat de raad in Castricum wethouder Veldt heeft opgedragen. ‘Zorg nu dat ook de milieudienst zich hierbij aansluit’. Het probleem van de dienst is namelijk dat ze altijd alles zelf willen uitvinden. Kost veel meer tijd natuurlijk.’’

maandag 1 november 2004, 07:06


COMMENTAAR PVRC:

De Gemeenteraad en het College hebben zich daadwerkelijk aangesloten bij het streven van het Platform naar een eerlijk en vernieuwend Luchtruimschap. (Voor een helderder beeld van hoe zo’n Luchtruimschap Schiphol in het belang van de regio het luchtruim beheert en luchthaven en maatschappijen rond Schiphol bedient, zie ->Hier).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J. Commandeur uit Beverwijk

Luchruimschap, klinkt leuk. Gekozen door wie? Bewoners en "de sector". In welke verhouding? Lijkt me geen goed idee. Iets om over na te denken dus....