Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtkwaliteit weer iets beter

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 994 
|
 blikop nieuws.nl 
Luchtkwaliteit weer iets beter

Bilthoven - De concentratie van de meeste vervuilende stoffen in de lucht neemt in Nederland gestaag af. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012 van het RIVM.
De gemeten concentraties van vervuilende stoffen geven aan dat de luchtkwaliteit in 2012 weer iets verbeterd is. Dit past in een langjarige trend van verbetering van de luchtkwaliteit. Als de verbeteringen in het huidige tempo doorgaan, wordt voor stikstofdioxide de luchtkwaliteitsdoelstelling in 2015 niet overal gehaald.

Fijn stof
Voor fijn stof zijn in Nederland in 2012 geen overschrijdingen van de normen gemeten op relevante locaties.

Stikstofdioxide
Voor stikstofdioxide werd de huidige norm op de meetlocaties niet overschreven. De huidige norm is echter een tijdelijk hogere norm. Op 1 januari 2015 wil Nederland voldoen aan de strengere internationale stikstofdioxidenorm (gemiddeld in een jaar maximaal 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht). Het tempo van de verbetering van luchtkwaliteit is nu nog onvoldoende om die doelstelling in 2015 overal te halen. Dit geldt vooral in stedelijke gebieden waar het verkeer sterk bijdraagt aan de stikstofdioxideconcentratie.

Noot redactie vlieghinder.nl
Hoewel bovenstaand artikel geen verband met vliegverkeer suggereert, blijkt deze vorm van luchtvervuiling wel degelijk ook door vliegverkeer/c.q luchthavens veroorzaakt kunnen worden. De destijd uitgevoerde MER is hier duidelijk over. Zie het hoofdstuk lucht en geur uit de milieueffectrapportage 2003.


Reacties op dit bericht