Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchthaven op zee weer uit ijskast

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1313 
|
 Haarlems Dagblad 
Luchthaven op zee weer uit ijskast

Gepubliceerd op 30 maart 2006, 18:08

SCHIPHOL-RIJK
De provincie Noord-Holland wil het plan voor een luchthaven in zee uit de ijskast halen. Gedeputeerde T. Hooijmaijers bepleit een onderzoek naar de mogelijkheid om op de lange termijn een nevenvestiging van Schiphol voor de kust te bouwen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat een eventuele zesde- of zevende baan niet op Schiphol, maar op een eiland in zee komt.

Staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) besloot drie jaar terug alle onderzoeken naar de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee stop te zetten. Volgens Schultz kon Schiphol nog dertig tot veertig jaar op de huidige plek doorgroeien. De hoge kosten speelden een rol, maar ook was duidelijk dat er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door vogels. Kustgemeenten en milieubeweging waarschuwden destijds voor horizonvervuiling en geluidshinder.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit NULL

Volgens Schultz kon Schiphol nog dertig tot veertig jaar op de huidige plek doorgroeien. Reactie: gelukkig gaan zulke gedachten geen 30 tot 40 jaar mee en zij zelf ook niet in de huidige functie!
Een vliegveld in zee heeft mijn symphatie.

Maar ook was duidelijk dat er veiligheidsrisico's kunnen ontstaan door vogels. Reactie: natuurlijk zullen er zeker vogels komen en natuurlijk zullen zij een gevaar kunnen gaan vormen. Maar al die vliegbewegingen boven de kustdorpen zoals die nu plaats vinden, vormen ook een gevaar. Ook hier zitten er zat meeuwen en dergelijke grotere vogels op de daken en vliegen ook op als er weer een lawaaibak over komt. Dat is ook een risico.
De mens is vindingrijk, het probleem met de vogels wordt gerust opgelost, eerder dan dat er werkelijk geluidloze vliegtuigen zullen bestaan.
Mevr. Schultz: als u nu eens gaat doen waar u voor aangenomen bent, namelijk het in goede banen leiden van een leefbare omgeving, dus de stappen zetten om Schiphol naar een eiland in zee te begeleiden, dan mag u van mij recht van spreken hebben. Nu dus niet.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ook in de eerstekamer is menvoor opstarten weer van onderzoek luchthaven in zee.
Jan Griese

Geplaatst door OB uit Castricum

ONDERZOEK EN EXPERIMENT

Tot nu werd slechts werk besteed aan de vraag hoe de onrust rond schiphol onder de knie te krijgen (kosten Evaluatie 20 miljoen Euro (?) voor de overheid en onbetaalde kosten van de gemeenschap die zich heeft moeten inzetten)

De volgende stap blijkt het toestaan van experimenteel onderzoek onder leiding van de sector onder voorwaarde van vrij laten van de sector. Zie de juischende toon van de heer Cerfontaine. Doorzichtig? Ja. Zijn reactie wordt een adem gevolgd door: dan kunnen we doorgroeien en verder. 'Economische groei' is de maat en 'Regio managen' het middel.

Werkelijke vooruitgang zou zijn economisch onafhankelijk innovatief onderzoek naar voorwaarden voor een optimale relatie tussen luchtvaart en de gemeenschap, want luchtvaart moet dienstbaar zijn aan gemeenschap. Globale economie is een goed ding, maar niet de economie is de maat van alle dingen (zoals het kabinet nu schijnt te denken), maar de mens.

Maar hier zal het initiatief moeten liggen bij de bewakers van onze democratie: de Kamers. Er is nog een kleine kans: zowel voor de Kamers als voor de Provincies. Vooral de 2e Kamer. Aan de eerste Kamer hebben we niet zo veel, die kan alleen maar Ja of Nee zeggen.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ik kan het met erg veel van OB eens zijn!
Er is voor de Platforms nog een hele boel werk aan de winkel !!
Voor Cerfontaine telt maar een ding. Zijn eigen ego. Over 2 jaar afscheid nemen met 600.000 vliegbewegingen waarna zijn opvolger verder mag naar nog meer. Dat leerden de ervaringen uit het verleden.
Jan Griese


Geplaatst door Leonard uit Castricum

En een (vracht)luchthaven op de Maasvlakte ? Is dat niet een idee? Dat zou al veel schelen.

Geplaatst door OB uit Castricum

WIE ZAL ZEGGEN HOE HET MOET OF KAN?

Luchthaven op maasvlakte, al is het begin maar een enkele proefstrip, lijkt aqantrekkelijk. Alle andere infrastructuur is erL een HSL vlakbij, een Betuwelijn, waterwegen en een korte weg voor vliegtuigbrandstof.

In zee lijkt ook zo gek niet, met een ondergrondse verbinding naar het Schipholterminal. Dan kunnen passagiers met de modernste middelen prachtig snel heen en terug worden geschoten. Vracht ook, of die naar de Maasvlakte. Sneller dan taxiën van en naar de Polderbaan.

Het is een kwestie van durf. Het land op de oude banen wordt zo veel waard dat je daar veel mee kunt terugverdienen. En fraaie bouwterreinen met 'wijde blick' en stilte voor de heren directeuren.

Het punt is dat de overwegingen gemaakt moeten worden door mensen met toekomstvisie en kennis van zaken en geen gevestigde interesse in de status quo of eigen positie.

Ik vindt dat het verbijsterend is dat er geen uitgewerkte studies bestaan over geluidhinder en over alternatieven voor het ouderwetse schipholplan van Cerfontaine. De vervanhgende schaamte onze ministeries maakt zich van je meester. Dat zielig gepraat op vriendelijke voorlichtingsavonden voor Jan Publiek. Op zijn minst laat je het publiek toch een goede samenvatting zien van de opties.

Zijn we achter aan het raken? Het lijkt hier wel op China achter HongKong waar ten behoeve van industrie al het groene land wordt afgegraven en vervangen door kazernes met slavenarbeidende boeren in mensvreemde apartmenten. Zelfs de Chinese economen zeggen nu dat dit een vergissing is waar de volgende genaratie duur voor zal betalen in termen van welvaart welvaart en levenskwaliteit. Dat geldt evenzeer voor het toekomstige Nederland van Cerfontaine en de bijziende blik van CROS