Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchthaven absoluut geen gelopen race (vliegveld Lelystad)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 961 
|
 geenvliegroutes bhz.nl 
Luchthaven absoluut geen gelopen race (vliegveld Lelystad)

Luchthaven absoluut geen gelopen race
——————————————————————————————
http://us5.campaign-archive1.com/?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=30f7b790c1&e=8430cfa103

http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=7d28851e93&e=8430cfa103


** Luchthaven absoluut geen gelopen race
——————————————————————————————
“Protesteren tegen de vliegroutes en de uitbreiding luchthaven Lelystad heeft geen zin want het is toch allemaal al besloten”, aldus sommige lijdzame Biddinghuizenaren. Niet is minder waar!  Er is op dit moment geen formeel besluit om de luchthaven uit te breiden en een vliegroute over Biddinghuizen te leggen. De minister, de Tweede kamer en de Raad van State moeten zich nog over de plannen buigen en een formeel besluit nemen. Ook het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. Er zijn dit jaar nog volop kansen om de plannen en besluiten te beïnvloeden en bezwaar aan te tekenen.

Dorpsbelangen heeft daarom een tweetal werkgroepen opgericht die beide opereren onder de naam “Vliegop uit Biddinghuizen”. Ruim twintig enthousiaste en kundige Biddinghuizenaren zetten hier hun schouders onder.

De eerste werkgroep ‘bezwaar’ gaat aan de slag om een keigoed bezwaarschrift in elkaar te zetten. Ze gaan hiervoor de metershoge dossiers vol met onbegrijpelijke ambtenarenvaagtaal doornemen. Geen voetnoot zal ontsnappen. In 2003, 2007, 2009 en 2011 zijn de uitbreidingsplannen door bezwaarmakers tegengehouden. We gaan nu weer proberen de plannen tegen te houden of te laten aanpassen.

De tweede werkgroep ‘acties’ gaat acties organiseren gericht op de media en de provinciale, gemeentelijke en landelijke politiek. De minister, staatsecretaris, tweede kamer en de lokale politici zullen weten hoe Biddinghuizen erover denkt.

De werkgroepen zijn inmiddels hard aan het werk. Er wordt samengewerkt met andere actie- en bewonersgroepen. Zodra er nieuws te melden is, zullen de werkgroepen dat doen via Facebook, BHZnet en de Biddinghuizen Aktueel. Ook jij kan straks mee doen met acties of bezwaar aantekenen.


** Luchtvaartmaatschappijen geen belangstelling voor Lelystad Airport
——————————————————————————————
In het NRC van afgelopen vrijdag
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=7b214192df&e=8430cfa103 een artikel over het gebrek aan belangstelling van de luchtvaartmaatschappijen voor Lelystad Airport. Het NRC citeerde uit een emailwisseling tussen Ad Rutten, (Schiphol)  en Rob Huyser (ministerie).

Huyser drong vorig jaar maandenlang aan op meer duidelijkheid over de ‘marktinteresse’ voor Lelystad. Hij voelt de hete adem van de Tweede Kamer in zijn nek, die bij elk debat aan Mansveld vraagt of er wel belangstelling is. Huyser schrijft “De geringe voortgang en een aantal serieuze onzekerheden baren mij zorgen.”
Ad Rutten “deelt” die zorg, schrijft hij terug: “De meest betrokken individuele airlines spreken nadrukkelijk uit dat zij niet uitgeplaatst wensen te worden.”Schiphol sluit niet uit dat in de eerste fase minder dan de geplande 25.000 vluchten worden verplaatst.
Huyser: “Ik kan niet anders dan constateren dat de interesse op dit moment mager is.”

Een luchthaven aanleggen waar niemand naar toe wil.
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=ccae8d13e0&e=8430cfa103 ......... Dat klinkt als een heel slecht idee.


**
——————————————————————————————


** Omwonenden vertragen uitbreiding Lelystad Airport
——————————————————————————————
Onlangs kregen de omwonenden (CDO) gelijk van de Raad van State. De gemeente Lelystad wilde alvast het bestemmingsplan wijzigen, maar daar werd een stokje voor gestoken. De Raad van State oordeelde dat eerst alle (milieu)onderzoeken afgerond moeten zijn voor de gemeente Lelystad het bestemmingsplan mag wijzigen. Het Lelystadse argument “zo’n startbaan is alleen maar een strook asfalt”’ werd door de RvS afgewezen. Toch is dit alleen maar uitstel, want na het luchthavenbesluit zal de gemeente Lelystad opnieuw de bestemmingsplanwijziging in procedure brengen.

Lees het item “Omwonenden vertragen uitbreiding Lelystad Airport”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=3ca3735346&e=8430cfa103


** En verder voor je geknipt en geplakt uit de media:
——————————————————————————————
1. NRC “Mansveld verzwijgt zorg over vliegveld Lelystad”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=7c681547b2&e=8430cfa103

2. NRC: “Desinterresse is Nog Een Dingetje”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=fe604c3442&e=8430cfa103

3. Financieel dagblad “Peter Hartman (KLM): Groei Luchthaven niet realistisch” http://blogspot.us5.list-manage1.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=d48a3eea0b&e=8430cfa103

4. Interview Hans Alders in de NRC
http://blogspot.us5.list-manage1.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=6510e7d928&e=8430cfa103

5. Telegraaf: “Volkswoede om Lelystad Airport”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=40bab9875a&e=8430cfa103

6. Paul Vermast: “Luchthaven Lelystad geen voldongen feit”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=c18f4988d2&e=8430cfa103

7. GroenLinks “Onderzoek werkgelegenheidseffecten Luchthaven Lelystad” http://blogspot.us5.list-manage1.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=6e122009b3&e=8430cfa103 werkgelegenheidseffecten Luchthaven Lelystad

8. Nu.nl “Brussel perkt subsidie luchtvaartsector in”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=ddc9b9871c&e=8430cfa103

9. Het parool “Groei Schiphol gemanipuleerd”
http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=18a256bd83&e=8430cfa103


Reacties op dit bericht