Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lucht rond vliegvelden meer vervuild

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 3848 
|
 Tubantia/ANP 
Lucht rond vliegvelden meer vervuild

ENSCHEDE - Harde cijfers uit onderzoeken ontbreken vooralsnog, maar artsen en wetenschappers stellen vast dat rond vliegvelden de kwaliteit van de lucht veel minder goed is. Dat komt niet zo zeer door de uitstoot van de vliegtuigen. Maar vooral door de enorme toename van met name autoverkeer op plaatsen waar een luchthaven wordt gevestigd.

Dat zorgt voor fijnstof in de lucht. Het vliegverkeer is volgens longarts dr Jos Rooijackers niet de grote boosdoener. „De uitstoot van fijnstof komt niet zozeer van de vliegtuigen zelf, als wel van het wegverkeer van en naar het vliegveld en op de luchthaven zelf. Een vliegveld kun je qua luchtvervuiling vergelijken met een stad.” Onderzoekers noemen het opvallend dat er in de discussie rond de luchthaven Twente veel aandacht is voor economischer en milieutechnische aspecten, maar nauwelijks voor de gevolgen voor de gezondheid.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Ja hoor, weer een sussend geluid over de vervuiling van het luchtverkeer. Dat de vele auto's, die naar en van een vliegveld rijden, een factor zijn in die vervuiling, neem ik natuurlijk direct aan!
Maar hier in Castricum, is daar dus nog geen sprake van en toch valt de vervuiling op de ramen, op de tuinmeubelen, gezondheidsklachten en frustraties op. Bovendien hoef je maar op een heldere dag naar de chemstrepen in de lucht te kijken, om te zien, hoe daar "sluierbewolking" ontstaat
Ben benieuwd of we nog wat over MAAP horen, (Mothers Against Aerea Pollution). Of dat deze groep handig uit het nieuws geweerd wordt. Zoals me dat wel van meer belangrijke feiten opvalt. 'Wat niet weet, wat niet deert', zo lijkt het. Maar in het huidige informatiegebeuren, gaat die "vlieger" niet meer op.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Er zijn ook 2 rapporten bekend uit Californie, dat stelt dat Direct NAAST de start en landingsbanen een nog gemenere stof is gevonden. Nanodeeltjes , nog kleiner dan fijnstof.We hebbende mening van de GGD vevraagd . Binnenkort uitslag.

Geplaatst door gerard uit NULL


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Gerard, Het door jou gevonden onderzoek , wordt hieronder door de GGD becommentarierd op ons BLRS verzoek
Geachte meneer Griese, Beste Jan,
Mijn collega's Fred Woudenberg en Ben Rozema hebben mij gevraagd uw mail te beantwoorden. Binnen de afdeling Milieu en Gezondheid bij onze GGD ben ik een van de deskundigen op het gebied van luchtkwaliteit, in mijn vorige functie (bij GGD Amstelland - de Meerlanden) heb ik mij uitgebreid met Schihol bezig gehouden. In die hoedanigheid hebben wij elkaar ook wel ontmoet.

Wij hebben het artikel over het onderzoek in Santa Monica wat u ons toestuurde gelezen. Deze studie is in grote lijnen een herhaling van een eerdere studie bij het nabij gelegen Los Angeles International Airport (LAX). Een kopie van de publicatie over die studie vind u in bijlage bij dit bericht, de conclusie op de laatste pagina beveel ik u met name aan.
Op basis van beide studies kan worden geconcludeerd dat er in de nabijheid van de vliegvelden pieken van luchtverontreiniging zijn te meten die samenhangen met de vliegbewegingen op dat moment. De componenten van luchtverontreiniging waar naar gekeken is zijn zeer typisch voor verbrandingsuitstoot, wij zijn dan ook niet erg verrast door de resultaten. Wel opmerkelijk is dat de pieken tot op relatief grote afstand van de luchthaven (in de LAX-studie tot op 900m van de kop van de startbaan) worden waargenomen. De afstanden van de door u genoemde woonkernen tot de startbanen is overigens groter.
In de studies, en ook in uw reactie, wordt de nadruk met name op ultrafijn stof (UFP) gelegd. De gemeten pieken in de nabijheid van de luchthavens lijken op de pieken die optreden bij passerende vuile vrachtwagens. In de nabijheid van snelwegen kunnen de concentraties UFP zelfs nog hoger oplopen (LAX studie, figuur 3). Wetenschappelijk bestaan er vele aanwijzingen voor gezondheidsrisico's die samenhangen met UFP, er zijn echter nog geen eenduidige dosis-respons relaties afgeleid, en ook ontbreken wettelijke normen. De aanknooppunten voor beleid zijn daarom erg beperkt.
Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat de genoemde studies gericht zijn op piekconcentraties. De bijdrage van dergelijke pieken op de jaargemiddelde concentratie, in woongebieden is waarschijnlijk beperkt. Hierin is ook het feit dat rond Schiphol de windrichting, overige meteorologie en ook het baangebruik veel variabeler is dan in bijvoorbeeld Los Angeles van belang. Alhoewel het mogelijk is UFP te meten rond Schiphol en dit wetenschappelijk interessant kan zijn, blijft het, bovenstaande in overweging nemende, de vraag wat dergelijke metingen op zullen leveren voor omwonenden.
In de LAX-studie blijken er, naast UFP, ook duidelijke pieken op te treden in NOx concentraties (figuur 2b). Deze component van luchtverontreiniging biedt meer aanknopingspunten in beleid. Tevens betreft dit een component die reeds rond Schiphol gemeten wordt (zie [url=http://www.luchtmetingen.noord-holland.nl]http://www.luchtmetingen.noord-holland.nl)[/url] Het is daardoor mogelijk om onderzoek te verrichten naar NOx pieken in samenhang met vliegbewegingen. Op basis van de beschikbare data is het wellicht zelfs mogelijk een inschatting te maken van de bijdrage van het vliegverkeer op de jaargemiddelde concentratie van NOx. Dergelijk onderzoek kan door de GGD worden uitgevoerd, maar alleen in opdracht (tegen betaling).
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Marieke Dijkema
ir. M.B.A. Dijkema GGD Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan griese [mailto:jhgriese@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2009 15:30
Aan: Rozema, Ben; Woudenberg, Fred
Onderwerp: Fw: artikel: fijn stof van vliegtuigen relatief gevaarlijk; vooral heel veel ultrafijn stof: gezondheidsgevaarlijk.

Geachte heren Fred Woudenberg, en Ben Rozema, beste Ben,

Hierbij zoals toegezegd het rapport, dat jullie inmiddels ook hebben (via via) met hieronder een eerste indruk van Ir Jan Fransen , SNM

Onze vraag: 1) Hoe kijkt de GGD Amsterdam hier tegenaan ?
We benadrukken, dat er veel woonbebouwing erg dicht bij de banen ligt zoals Lijnden, Zwanenburg, Badhoevedorp en Amsterdam-West .

2) Zou het niet raadzaam zijn, ook hier bij Schiphol dit onderzoekte herhalen?
Bij voorbaat dank voor jullie aandacht
Mogen we van de GGD vernemen?
met vriendelijke groet
drs JanGriese
Bestuur BLRS
_____________________________________________
BLRS zal trachten deze studie te bespreken met- en onder de aandacht brengen van- Beleidsmakers,CROS e.d .

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

CO2-uitstoot van luchtvaart veel hoger dan verwacht

Bron: Mondiaal Nieuws
BRUSSEL, 8 mei 2008 (IPS)

De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartindustrie ligt 20 procent hoger dan tot nog toe was aangenomen. Tegen 2025 zou de jaarlijkse CO2-uitstoot kunnen stijgen tot 1,2 en zelfs 1,5 miljard ton, zo blijkt uit een studie van deskundigen.

Het rapport, Trends in Global Noise and Emissions from Commercial Aviation for 2000 through 2025, is één van de meest toonaangevende schattingen tot nog toe. Het werd opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese organisatie van luchtverkeersleiders (Eurocontrol), de Universiteit van Manchester en het technologiebedrijf QinetiQ.

De studie maakt gebruik van Europese en Amerikaanse data en komt tot de conclusie dat de groei van de luchtvaartsector tussen 2000 en 2025 aanzienlijke milieuschade met zich mee zal brengen. Het aantal mensen dat te maken krijgt met geluidsoverlast zal stijgen van 24 miljoen naar 30,3 miljoen tegen 2025. De uitstoot van vervuilende partikels groeit van 2,5 miljoen naar 6,1 miljoen ton, en de CO2-uistoot groeit van 572 miljoen ton naar 1229 miljoen ton.

Het document werd opgesteld voor een internationale luchtvaartconferentie in Barcelona vorig jaar, maar de organisatoren beslisten om onduidelijke redenen om het niet te publiceren. Nu worden de cijfers gepubliceerd door de Aviation Environment Federation (AEF), een Britse organisatie die zich profileert als milieuwaakhond van de luchtvaartsector.

“De kans is groot dat de groei van de uitstoot door de luchtvaart op deze schaal alle andere CO2-doelstellingen teniet doet”, zegt Jeff Gazzard van de AEF. “De sector groeit zo snel dat ook de verbeteringen in technologie en efficiëntie uitgevlakt worden. Toch lijken regeringen wereldwijd te blijven ijveren voor een groeiende luchtvaartsector tegen elke prijs.”

Volgens de AEF blijkt uit de studie dat er dringend moet worden ingegrepen. “We moeten snel de vraag naar meer vluchten beheersen door strenge ecotaksen en sensibilisering om iets te doen aan de milieu-impact”, aldus Gazzard. “Meer geluidsoverlast, slechtere luchtkwaliteit rond luchthavens en een groeiende CO2-uitstoot zijn gewoonweg onaanvaardbaar.”

Geplaatst door gerard uit NULL

1,5 jaar oud bericht?