Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Londen en Frankfurt kunnen wat Schiphol niet kan

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1735 
|
 NHD 
Londen en Frankfurt kunnen wat Schiphol niet kan Download het gehele artikel 'Londen en Frankfurt kunnen wat Schiphol niet kan'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dus?

LVNL bestaat uit prutsers of treineren opzettelijk de groeperingen die streven naar minder geluidsoverlast.

In het tweede geval: wat is daarvoor het motief?

Geplaatst door gerard uit NULL

Ik denk dat inkomsten onder meer een motief is. Des te meer mijlen onder contrôle van LVNL worden gevlogen, des te meer inkomsten men heeft. Het lijkt me inmiddels dat Nederlands luchtruim slechts tot 4000 voet reikt en dat het luchtruim daarboven niet door Schiphol of LVNL gebruikt mag worden. Waarom dit plafond hier zo laag is weet niemand.

Nog een motief is dat Schiphol geografisch eigenlijk helemaal niet goed ligt om als overstaphaven (hub) te kunnen functioneren. Zie het midden-oosten verhaal elders op de site. Schiphol probeert zich in de markt te prijzen met extreem korte overstaptijden. Dat kan door veel vliegtuigen in korte tijd neerzetten, snel overstappen op de al gereedstaande kist, en daaran de hele horde weer snel in één batch afvuren. En dat drie tot 4 keer per dag.

Om die reden is alles bij Schiphol/LVNL er op gericht om heel veel vliegtuigen in heel korte tijd neer te kunnen zetten. Op dit punt doet Schiphol het aanzienlijk beter dan Londen en Frankfurt. Die hoge piekcapaciteit is de hoofdreden waarom ze zo laag mogelijk aanvliegen op twee parallele banen en waarom ze zoveel banen zeggen nodig te hebben.
Of deze aanpak per saldo optimaal is voor de nederlandse economie of het milieu-ontziend vliegen is niet de verantwoordelijkheid van LVNL of Schiphol. Dat is de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Overheid, die is onkundig en laat zich inpakken door mooie praatjes en - inmiddels ook - bangmakerij door de sector.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Het wordt hoe langer hoe duidelijker.
Oplossingen zijn er! Nu de politici nog
Of moeten we wachten op de volgemnde verkiezingen?
Jan Griese

Geplaatst door Flipje uit Betuwe

Jan,

Het maakt niet uit. De macht is aan de politici en het klootjesvolk mag de nummertjes trekken. Veel nieten in de loterij. Het is geheel duidelijk.
Ook de zgn. onafhankelijke instituten zijn afhankelijk van hun geldverstrekkers.

Dus, gooi die rapporten maar in de prullenbak, als die financiele relatie aanwezig is.


Geplaatst door bp van den born uit wijk aan zee

Het transition level moet verhoogd worden naar 6000 foot, (fluitje van een cent) en dan is 4000 foot beschikbaar, Op Frankfurt en Londen hebben ze het ook gedaan en wel voor deze reden.
Bas van den Born, Wijk aan Zee

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Oplossingen zijn er inderdaad. Mogelijk neveneffect bij huidige capaciteit: een besparing van 42 millioen kilo kerosine per jaar. Dat betekent minder vervuiling en een financiele besparing van ca. 42 millioen euro. Past mooi in het streven van de IATA naar besparing van 700 millioen wereldwijd.

De keuze lijkt dus: kwaliteitsluchthaven op redelijke gronden met navenante voordelen voor het algemeen belang van alle burgers. Versus: kwantiteitsluchthaven met onnodige verspilling en vervuiling met als enig voordeel de vermogenspositie en beurswaarde van de Schiphol Group, dat zeer merkwaardige bedrijf waar de belangenverstrengeling met overheidsinstellingen de spuigaten uitloopt.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Toch vraag ik me het een en ander af:
hoe is het dan toch mogelijk dat, ondanks
alle kritiek vanuit de omwonenden, de vele
rapporten en vele praatgroepen en dergelijke
het systeem wat hier gehanteerd wordt over-
-eind blijft! Het voorbeeld van London en
Frankfurt is dan toch overduidelijk?
Wij worden hier al vele jaren, om het maar
op z'n Hollands te zeggen, genaaid!
Ik kom dan toch weer uit op die ziekelijke
Nederlandse politiek! Zorg er voor dat de
post ten behoeve van 'verkeer en waterstaat'
altijd wordt bemand door een Schiphol
gunstig gezind lid! Want Schiphol wil
absoluut het bestaande systeem niet
overboord gooien, er is zeer veel in
geinvesteerd en het betekent
gezichtsverlies!
Het huidige systeem is een systeem van de 1
voedt de ander! Geef jij mij wat, dan krijg
jij ook wat van mij!
De Nederlandse regering is, wederom de
lachende derde. Net als met de huidige
constructie van de brandstoffen!
Als het in Duitsland en Engeland kan, waarom
hier dan niet? Omdat het Nederlandse
politieke systeem niet deugd!
Pas als dat gerepareerd is, zal een
toepasbaar systeem net als in Duitsland en
Engeland mogelijk zijn!
Een te selecte groep heeft hier het
monopolie, namelijk de grote industrielen en
daar hoort zeer zeker ook de Schiphol-group
in thuis! Willen wij verandering?
Ja! Al is het maar voor een leefbare
omgeving!

Geplaatst door Olav uit NULL

Cor Portegies

Gefeleliciteerd met een degelijk, en nuchter overzicht dat de vinger legt op de plaats waar deze hoort te liggen:
niet op het beter uitvoerbaar zijn van een of andere methode,
maar op de onderbouwing van het beleid rond het uitvoeren van het vliegverkeer.

Het enorme overwicht van de belangen van Schiphol en KLM heeft geleid tot langdurige en welhaast ingebouwde eenzijdige gerichtheid op genereren van capaciteit, inderdaad, in combinatie met veiligheid en comfort voor passagiers. Dit leide ongemerkt tot verwaarlozen en achter raken de kennis op alle andere zo wezenlijke fundamenten van dat beleid, te weten:
[1] beperken van de nadelige effecten op het milieu
[2] beschermen van de leefbaarheid voor de bevolking
[3] zelfs het nadenken over het in menselijk toelaatbaar zijn van van bepaalde keuzen (dat heet het ethischa aspect)

Wanneer men een rapportcijfer met twee achten en drie vieren moet toekennen, dan hoort de beoordeelde zonder meer tot de tweederangs of nog mindere goepen.

De Inrichting Schiphol en Luchtvaartmaatschappijen is hard op weg weg te zakken tot dat niveau. Met al zijn kolossale uitbreidingen is het al een tweede of derde rangs luchthaven geworden. Een enorme supermarkt van hubs, prijsvechters en vracht, dat een vliegverkeer veroorzaakt dat volledig onaangepast is aan de omgeving. En het ook niet meer wil zijn (zie luchtvaartraad)

Dat is een logisch gevolg van deze gebrekkige aandacht, niet zozeer voor Schiphol of vliegtuigen, maar voor de kwaliteit van het vliegverkeer.

De LVNL hoort niet langer speelbal te zijn van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen, met op de achtergrond enkele politieagenten van de inspectie. De LVNL moet rusten op de rots van een onafhankelijk en maatschappelijk gelegitimeerd van privé-belangen onafhankelijk bestuursogaan, dat in staat is leiding te geven bij verwerven en toepassen van kennis op de hierboven genoemde, zo verwaarloosde gebieden. Zo stond het al in het allereerste verbetervoorstel (Als een goed Instrument) dat de Overheid en CROS in april 2004 hebben ontvangen.

Olav