Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lobbygroepen furieus over uitblijven eengemaakt Europees luchtruim

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 953 
|
 delloyd.be 
Lobbygroepen furieus over uitblijven eengemaakt Europees luchtruim

Diverse lobbygroepen uit de luchtvaartsector halen zwaar uit richting de Europese Commissie. Deze is niet in staat gebleken om de ‘Functional Airspace Blocks’ (FABs) op 4 december te implementeren.

De FABs zijn de bouwstenen voor de herinrichting van het Europese luchtruim en dus een belangrijke factor in de creatie van de ‘Single European Sky’ (SES). Deze SES zou tegen 2020 moeten leiden tot een verhoging van de veiligheid in het luchtruim met 10% en de vermindering van de impact van de luchtvaart op het milieu met 10%.

De kosten voor luchtverkeersleiding zouden met de helft worden teruggeschroefd en de capaciteit van het luchtruim zou worden verdrievoudigd. In een gezamenlijke mededeling wijzen de Association of European Airlines (AEA), de European Low Fares Airline Association (ELFAA), de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA) erop dat de EC en de lidstaten acht jaar de tijd hebben gehad om de FABs te doen werken.

Het enige wat er tot nu toe echter is gebeurd, is dat ze zijn uitgetekend. De organisaties houden Transportcommissaris Siim Kallas aan zijn belofte om de lidstaten die in gebreke zijn gebleven, te bestraffen. De internationale organisatie van burgerluchtvaartmaatschappijen IATA zegt dat het technisch perfect mogelijk is om de SES-doelstellingen te halen. Het enige wat er volgens IATA ontbreekt, is politieke wil.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

Even ter toelichting op dit technische bericht:
SES is één Europees luchtruim met grote stukken grensoverschrijdend luchtruim (FAB’s) zonder de beperkingen van nationale luchtruimen van nu. Minder omvliegen, dus efficiënter en minder uitstoot. Besparingen die aantrekkelijk zouden zijn, ware het niet dat SES een luchtruimcapaciteit schept die drie keer zo groot is. In feite wordt de uitstoot dus aanzienlijk hoger dan nu.
De luchtvaartsector eist die vergroting van de Europese Commissie en de lidstaten omdat ze anders niet kan groeien. De sector vindt het vanzelfsprekend dat de overheid haar daarin niet dwarsboomt, maar alles in het werk stelt om die groei mogelijk te maken. Zo niet, dan zeggen ze dat de politieke wil ontbreekt en worden lobbygroepen uit de luchtvaartsector furieus.

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

En als dan de luchtvaart in Europa op weg gaat naar verdrievoudiging, zullen tegen 2020 lobbygroepen van de luchtvaartsector van de Europese Commissie eisen dat ook de luchthavencapaciteit in de lidstaten wordt verdrievoudigd, zo nodig afgedwongen met sancties van de Europese Commissie. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?