Platform Vlieghinder Kennemerland
 

’Limieten voor overlast Schiphol’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1268 
|
 haarlems dagblad.nl 
’Limieten voor overlast Schiphol’

SCHIPHOL - Om omwonenden beter te beschermen moeten er limieten komen voor de overlast van opstijgende en landende vliegtuigen van Schiphol.

Dat stelt de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS) in een brief aan de Tweede Kamer. De vereniging behartigt de belangen van 18 bewonersplatforms rond de luchthaven. De BLRS heeft indertijd niet het Aldersakkoord getekend en tot op de dag van vandaag worden alle nieuwe afspraken en experimenten met uitvliegroutes uiterst kritisch gevolgd.
De afgelopen twee jaar is op Schiphol ’gevlogen volgens afspraak’. Niet langer zijn berekende meetpunten het uitgangspunt, maar worden de banen gebruikt die de meest dichtbevolkte gebieden zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat Polderbaan en Kaagbaan het meest worden ingezet en de Buitenveldertbaan het minste.
Volgens de BLRS is het experiment mislukt. Zo is de Buitenveldertbaan veel vaker ingezet en dat zou niet alleen door het weer te verklaren zijn. Piloten willen het liefst tegen de wind in landen en stijgen. ,,Met het weer als alibi kan naar goeddunken van Schiphol en de luchtverkeersleiding worden gevlogen, zonder rekening te houden met de geluidsoverlast voor de omgeving’’, stelt secretaris Jan Griese.
De belangrijkste reden is volgens de vereniging dat de luchtverkeersleiding een voorkeur heeft om parallelle banen niet te gebruiken en bij sterke wind liever de Buitenveldertbaan of de Oostbaan gebruikt. Ook is het nog steeds niet mogelijk om met verminderd zicht parallel te starten vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. ,,Parallel landen is inmiddels ook een probleem: bij regenbuien vermijdt de luchtverkeersleiding parallel baangebruik omdat dit niet veilig zou zijn. Onbegrijpelijk’’, stelt de BLRS in de brief aan de Tweede Kamerleden. Zij worden opgeroepen een onafhankelijk onderzoek door internationale experts in te stellen naar de problematiek van parallel starten en landen.
Verder wil de BLRS dat de Kamerleden woensdag tijdens het luchtvaartoverleg aansturen op een aanpassing van het systeem van ’Vliegen volgens afspraak’. Zo zijn er alsnog limieten nodig per baan, bij voorbeeld een maximaal percentage van het aantal vluchten. Het systeem van berekende geluidsoverlast (handhavingspunten) moet niet worden afgeschaft, maar juist met aanpassingen doorgaan om bewoners beter te beschermen.
Een evaluatie van de Alderstafel over het experiment is er nog niet. Maar tot nu heerst er tevredenheid bij de bewonersgroepen die daar aan tafel zitten, de overheden en de luchtvaartsector.
Schipholdirecteur Rutten gaf eerder in deze krant als voorbeeld dat de Kaagbaan vaker is gebruikt dan was voorzien. Volgens het oude handhavingssysteem had de baan dan dicht gemoeten en zou de Aalsmeerbaan worden gebruikt, wat tot veel klachten zou leiden. Nu kon de baan openblijven. Wel was de Aalsmeerbaan dit najaar drie weken dicht voor onderhoud. Dat leidde meteen tot een toename van klachten uit Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp omdat de Zwanenburgbaan vaker werd gebruikt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipbeleid.

Met alle respect:

" Volgens het oude handhavingssysteem had de baan dan dicht gemoeten en zou de Aalsmeerbaan worden gebruikt, wat tot veel klachten zou leiden. Nu kon de baan openblijven. Wel was de Aalsmeerbaan dit najaar drie weken dicht voor onderhoud. Dat leidde meteen tot een toename van klachten uit Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp omdat de Zwanenburgbaan vaker werd gebruikt. "

De Polderbaan heeft inmiddels ook de nodige klachten gegenereerd. Gaat deze ook op slot? Dan kan hier de vlag uit.

Hoe je het ook wend of keert: Schiphol is en blijft een poel van overlast dat in de huidige omgeving niet meer past!
Het is een systeem van pappen en nat houden geworden dat niet meer op de huidige plaats valt op te lossen.
Alle kreten ten spijt, al zou de sector de banenmotor van Nederland bv. zijn, ook hier worden reeds reorganisaties uitgevoerd en mensen (veelal op leen / inhuurbasis) ontslagen. Dus de sector is net als de rest conjuctuur gevoelig. Moet je dan daar voor zoveel mensen in de herrie en onveiligheid laten zitten? Uitplaatsen van vluchten betekent enkel spreiding van de herrie en onveiligheid en een mogelijkheid voor de sector om nog meer te expanderen.

Blijft Schiphol bij haar expanionistische
gedrag, dan dient zij te verkassen.
In het buitenland zijn diverse voorbeelden van vliegvelden die in een decennia tijd zijn verplaatst naar zee.
Hier ontbreken de (politieke) wil en het lef.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Het stuk bevat enkele punten die een opmerking onvermijdelijk maken: ik woon in Hoofddorp en hier is ernstige hinder van: starters op de 6e baan, starters op de Kaagbaan zover ze naar west of noord gaan, starters Buitenveldertbaan die hier een rare slinger maken, landers Kaagbaan die uit noord of oost komen en hier overkomen voor ze indraaien. Dat alles rechtvaardigt de stelling dat fixatie op overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan veel te eenzijdig is. De dwaas die 6e baan en Kaagbaan preferent maakt omdat die de minste hinder opleveren heeft geen idee waar hij het over heeft. Hoe kun je beweren dat de Kaagbaan dichtbevolkte gebieden ontziet? Telt Hoofddorp helemaal niet mee of zo? Overigens hoop ik dat de opmerking dat de Zwanenburgbaan tot overlast leidt in Hoofddorp een journalistieke misser is. Als Rutten dat inderdaad heeft gezegd vraag ik me of hij wel weet waar Schiphol ergens ligt.

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

Overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan is het meest bekende voorbeeld van de onnodige overlast. Er zijn er inderdaad meer. Zoals te veel starts van de Kaagbaan (zoals genoemd door A. Boeing), en te veel landingen op de Schiphol Oostbaan. Alleen de bewoners in Zwanenburgbaan mogen blij zijn met het nieuwe VVA-stelsel, want de Zwanenburgbaan wordt veel minder ingezet dan gezien het weer verwacht mag worden. Zoals V.O.S terecht aangeeft is uitplaatsing van het banenstelsel naar zee de enige echte lange termijn oplossing. Naast het vermijden van geluidsoverlast komt er veel kostbare grond vrij bij een verplaatsing, en zijn er ook meer bouwmogelijkheden rond de vliegroute's. Een investering met vele baten dus.

Geplaatst door Schipholland uit A'dam

Als dit kabinet historie wil schrijven, dan moet zij inderdaad besluiten om het banenstelsel te gaan verplaatsen naar zee.
Een investering die zich al binnen 2 tot 5 jaar terugverdient: 1 tot 2 miljoen mensen die gezonder kunnen leven en een stuk bouwgrond van minimaal 70 km2 dat vrijkomt voor woningbouw en natuurgebied.
Dus politiek, waar wacht u nog op ... die ouderwetse V.O.Zee mentaliteit!

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Alleen al de trend naar meer veel grotere toestellen (zoals A 380) en de rel rond de nachtvluchten vragen om een oplossing a la Europoort?
Dan is het toch opvallend dat juist de Provincie Noord Holland, die erg nauw met de Schiphol Group is verweven, dit tot nu toe heeft geblokkeerd. Misschien zou het daarom verstandig zijn om de halverwege de rit afgeslankte operatie Schoon Schip te voltooien. De resultaten daarvan zouden dan meteen meegenomen kunnen worden bij de reeds in de stijgers staande vorming van de Superprovincie / Het Eerste Landsdeel?