Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lelystad blijft nodig voor overloop Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 855 
|
 haarlems dagbal.nl 
Lelystad blijft nodig voor overloop Schiphol

DEN HAAG - Vliegveld Lelystad blijft nodig om de overloop van Schiphol op te vangen. Dit voorjaar zal echter moeten blijken of en onder welke voorwaarden maatschappijen bereid zijn te verhuizen.

Dat liet staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) woensdag
weten tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Veel fracties twijfelen of er wel genoeg animo is voor Lelystad en enkele fracties zijn ronduit tegen.

Door de crisis is de groei van de luchtvaart afgenomen en zit Schiphol voorlopig nog niet aan de limiet van 510.000 vliegbewegingen in 2020. Tegen die achtergrond is de animo onder vakantievliegers als Arkefly, Transavia en Corendon niet groot om naar de Flevopolder te gaan, waar bovendien nachtvluchten niet zijn toegestaan.

,,Schiphol zit nu rond de 425.000 vliegbewegingen. In het aangepaste Aldersakkoord is afgesproken dat uitplaatsing begint wanneer 90 procent van de limiet is bereikt, ofwel 460.000 vliegbewegingen. Daar komen we binnen enkele jaren aan en dus is Lelystad nodig’’, redeneert de staatssecretaris. Overigens gaf zij toe dat eerst 25.000 extra vluchten op Eindhoven mogelijk worden en dat er op Lelystad dan 45.000 extra vluchten kunnen komen.

De plannen voor verlenging van de landingsbaan in Lelystad
zijn echter keer op keer door de Raad van State afgekeurd. Eind 2014 moet er een plan liggen dat de toets der kritiek wel kan doorstaan. Voor die tijd moet Schiphol als eigenaar van vliegveld Lelystad met een investeringsplan komen.

Daarom worden momenteel gesprekken gevoerd met de luchtvaartmaatschappijen om te zien wie onder welke omstandigheden wil uitwijken. Want dwingen kan Schiphol niet, wel verleiden met bij voorbeeld lage tarieven.

Wat Schiphol zelf betreft hoopt Mansveld dat de ruzie tussen
de luchthaven en de grootste gebruiker KLM snel wordt bijgelegd. ,,Het gebrek aan wederzijds vertrouwen is zorgelijk. Het staat namelijk vast dat ze samen moeten optrekken. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  De intentie is er nu wel en samen moeten ze het eens zien te worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol en de tarieven.’’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Er vond tijdens het debat nog iets ernstigs plaats: Kamerlid A Kuiken PvdA riep 5 sept jl nog, dat de Handhavingspunten voorlopig dienden te blijven bestaan, en dat Schiphol niet de slager mocht zijn die zijn eigen vlees keurde. Nu was Mevr Kuiken het plotse-ling geheel met Alders eens (dat Aldersrap- port was overigens al ver voor 5 sept. bekend Deze Staatssecretaris mevr W. Mansveld bleek ook een harde tante. De PvdA haalde dus 5 sept een vervelende verkiezingstruc uit !

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Blijkbaar is Mevr. Kuiken niet opgewassen tegen de combinatie van zware professionele lobby vanuit de sector in combinatie met de door Hans Alders belichaamde PvdA partij top?

Het Alles in 1 hand fenomeen waarbij infrastructuur ten koste van woon- en leefomgeving keihard wordt doorgedrukt lijkt gemeengoed geworden. Hetgeen ook blijkt uit het volgende:

De IJmondgemeenten hebben een overeenkomst gesloten waarbij de Milieudienst in twee grote stappen wordt opgeschaald naar weer een nieuwe Ivoren Toren.
Al in 2015 zal de definitieve juridische status van een LANDSDELIGE DIENST VOOR DE LEEFOMGEVING (!) vastgesteld worden. Het is maar dat U het weet.

Pas onlangs werd het idee voor de landsdelen bij de Kamers in Den Haag neergelegd. De besluitvorming zou dus nog plaats moeten gaan vinden. Maar het proces blijkt intussen al in gang te zijn gezet en de vraag doemt op of genoemde gemeentebesturen hier bewust aan meewerken (buiten de bewoners om!) of dat men is verstrikt in de complexe reorganisatie rondes die overal onder toenemende financiele druk plaatsvinden.

De noodzaak dat bewonersorganisaties elkaar opzoeken en een duidelijk tegenwicht gaan vormen lijkt groter dan ooit!

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Was mw Kuiken niet degene die vragen stelde en die zo ongeveer de hemel in werd geprezen omdat het bij haar in goede handen was en ze wist waar ze het over had? Welnu... Dat heet niet verkiezingstrucje, dat is nou politiek. Het heet kiezersbedrog. Mw Kuiken is een sterk type, ze is blijkbaar erg goed opgewassen tegen haar eigen geweten. Omwille van een aardig baantje, een goede zetel en behoorlijk salaris zet ze kennelijk haar hele geweten aan de kant. Er bestaan ook mensen met een eigen mening en principes maar ja dat betaalt niet....

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Steeds vaker duikt het begrip BRIEFING op.

Naast de permanente lobby door professionele sectorvertegenwoordigers blijken de leden van de Commissie Infra en Mileu kort voor het Algemeen Overleg van 19 december een BRIEFING door Hans Alders gekregen:

(begripsomschrijving:)

Vergadering waarbij een persoon of groep met het oog op een bepaalde opdracht volledige informatie en gedetailleerde instructies krijgt over aard van de opdracht, taakverdeling, regels en doelstellingen.

Het lijkt niet onverstandig eens na te denken over de wijze waarop onze volksvertegenwoodigers op deze manier nog de belangen van de Nederlandse bevolking kunnen behartigen?

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Tja, Geen steen wordt op de andere gelaten, om zaken zo geruisloos mogelijk door te drukken...