Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1041 
|
 Rijksoverheid.nl 
Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen

Nieuwsbericht | 13-06-2014

Lelystad Airport kan zich gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee kan de luchthaven vanaf 2018 stap voor stap een deel van de groei op Schiphol over gaan nemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven in Lelystad een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad dat de groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken.


Positie Schiphol versterken
In het Regeerakkoord is afgesproken de ontwikkeling van Schiphol te bevorderen vanwege haar grote belang voor de economie. Lelystad en Eindhoven mogen verder groeien om zo de groei van Schiphol te ondersteunen. Ook aan de Alderstafel is een akkoord gesloten tussen Rijk, luchtvaartpartijen, bewoners en regionale overheden over de groei van Schiphol. Hierbij is afgesproken dat per jaar maximaal 510.000 vluchten op Schiphol mogen vertrekken en landen. Om ruimte te bieden aan de totale vraag naar luchtvaart in Nederland moeten Lelystad en Eindhoven vluchten gaan opvangen die niet aan de mainport gebonden zijn en niet bijdragen aan het internationale netwerk van Schiphol. Hiermee worden de stevige mainportfunctie van Schiphol en de Nederlandse economie versterkt.

Planning Lelystad
De Schiphol Group, exploitant van Lelystad Airport, geeft in het Ondernemingsplan aan dat er een zorgvuldige groei in 3 fases moet plaatsvinden. Tijdens de opstartfase van 2018 tot 2023 is de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers op Lelystad gematigd. Dit is nodig omdat de ontwikkeling afgestemd moet zijn op de groei van het vliegverkeer op Schiphol en voor de noodzakelijke opbouw van de luchtverkeersleiding. Schiphol verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie op Lelystad te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). Hierna worden de voorzieningen op Lelystad uitgebreid en kan de luchthaven tot 2033 verder groeien naar 25.000 vliegbewegingen en vervolgens naar 45.000 vliegbewegingen in 2043. Het Ondernemingsplan van Schiphol is in opdracht van het Rijk getoetst door een onafhankelijk bureau. Daarnaast heeft Hans Alders samen met de luchtvaartsector nogmaals gekeken naar de marktprognoses en de beschikbare capaciteit op Schiphol. Hieruit wordt duidelijk dat de luchtvaart in Nederland dusdanig groeit dat Schiphol binnen enkele jaren aan de grenzen van haar capaciteit komt en investeringen in Lelystad nodig zijn.

Het besluit wordt nu genomen om de economische voordelen van de verdere groei van de luchtvaart niet te missen en binnen de milieugrenzen op Schiphol te kunnen blijven opereren. Als de 45.000 vluchten die naar Lelystad gaan op Schiphol zouden worden afgehandeld, zou dit hinder veroorzaken voor duizenden omwonenden. Terwijl dit aantal rond Lelystad veel minder groot is door de geringe bebouwing. Door de Alderstafel Lelystad, waar overheden, bewoners en de luchtvaartsector in vertegenwoordigd zijn, zijn afspraken gemaakt over het beperken van de hinder door het ontwerpen van routes die zo min mogelijk overlast veroorzaken. Om de luchthaven goed bereikbaar te maken zijn er in maart afspraken gemaakt met de gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland om de A6 tussen Almere en Lelystad te verbreden, een nieuwe aansluiting op de A6 te creëren en het openbaar vervoer naar de luchthaven te verbeteren.

Vervolg proces
Het besluit is samen met de rapporten en onderzoeken aan de Tweede kamer aangeboden (voorhangprocedure), waarna het na parlementaire behandeling voor advies aan de Raad van State wordt gestuurd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

¨ Door de Alderstafel Lelystad, waar overheden, bewoners en de luchtvaartsector in vertegenwoordigd zijn, zijn afspraken gemaakt over het beperken van de hinder door het ontwerpen van routes die zo min mogelijk overlast veroorzaken. ¨

Denken de bewoners in en rond Lelystad echt dat ze inspraak hebben, of gehad hebben?
Er is geen bedrijfstak in Nederland die zo vals te werk gaat als de luchtvaartsector!
Vliegroutes die zo min mogelijk hinder genereren? Je reinste flauwe kul!

Een voorbeeld hoe de overheid en de sector te werk gaan, ligt bij Schiphol zelf! Het wordt door de sector de Polderbaan genoemd.
In de volksmond heet het Kolderbaan!
Want dat is het, een vervloekte Kolderbaan.
De baan is als milieu-baan door de strot van de inwoners van boven het Noordzee-kanaal, gedrukt. Het genereert, dag en nacht zware hinder / vervuiling en onveiligheid van Schoorl tot aan de Velserbroek!
Dat is pakweg 3/4 van Noord-Holland. In een brede strook langs de kust. Volgens de overheid en de sector wonen er maar een paar mensen...... en de rest is vee.

Dat staat de inwoners van Lelystad en vooral de omringende dorpen ook te wachten.
Word u er beter van? Verbetert het woongenot door de 3 zware negatieve elementen die een landingsbaan genereert? Financieel in elk geval niet, want slechts een aantal witte boorden-criminelen die de sector rijk is, worden er beter van.

Klachten indienen kunt u vast wel doen, maar bedenk dat de sector zijn eigen vlees mag keuren van de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid loopt aan de halsketting van de sector en schendt daar door willens en wetens constant artikel 21 van de Nederlandse grondwet!