Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lawaai van Schiphol verhoogt de bloeddruk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1223 
|
 Nederlands Dagblad 
Lawaai van Schiphol verhoogt de bloeddruk

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol die last hebben van vliegtuiglawaai hebben vaker een hoge bloeddruk. Ook slikken ze meer slaap- en kalmeringsmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De resultaten zijn een bevestiging van een eerder onderzoek van het RIVM. Daaruit bleek dat de bloeddruk van basisschoolkinderen die rond de luchthaven wonen hoger is dan gemiddeld. Ook hun leesprestaties bleken te lijden onder de geluidshinder.

De onderzoekers hebben de bloeddruk niet gemeten. Maar mensen die veel last hebben van vliegtuiglawaai geven twee keer zo vaak aan dat ze een hoge bloeddruk hebben dan mensen die weinig last hebben van lawaai. Verder blijkt uit gegevens van apothekers dat zij vaker bloeddrukverlagers voorschrijven aan omwonenden van Schiphol die veel geluidshinder ondervinden.

De opening van de Polderbaan in 2003 heeft amper invloed gehad op de gezondheid van de bewoners rond Schiphol. Weliswaar hebben meer mensen last van geluidshinder, maar de ernst van het vliegtuiglawaai is gemiddeld afgenomen. Zo zei in 1995 nog zeventien procent van de mensen ernstige geluidshinder te ervaren tegen elf procent in 2005.

,,Door de Polderbaan zijn nieuwe vliegroutes ontstaan’‘, zegt Erik Lebret, hoofd van het centrum Milieu-Gezondheid van het RIVM. ,,Woonkernen worden vaker gemeden. De overlast is daardoor uitgesmeerd over een groter gebied. Er zijn plekken waar de overlast wat is toegenomen en plaatsen waar de overlast juist wat is gedaald.’‘

Het aantal omwonenden dat zegt een ernstige slaapverstoring te hebben door het lawaai is eveneens afgenomen: van zeven procent in 1995 naar vijf procent in 2005.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Die overlast zal in de nabije toekomst allen maar gaan toenemen.......

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DE GROTE BOCHT

Hiermee gaan we met een grote bocht om de werkelijke vraagstelling heen
en proberen wij weer en op het allerlaatste moment om het parlement een rad voor ogen te draaien:

[1]
De wetgeving dient er in te voorzien dat de LUCHTVERKEERSLEIDING ervoor VERANTWOORDELIJK is dat het luchtverkeer steeds voldoet aan het handhaven van een goede leefomgeving overal waar wordt gevlogen.
Het dient de LVNL daartoe middelen te verschaffen.
De LVNL moet kunnen verantwoorden dat de keuze van actuele vliegroutes steeds is gebaseerd op eveidence dat bevestigd dat de actuele keus steeds de best mogelijke is uit oogpunt van bescherming van de leefomgeving.

Daartoe dient de LVNL te worden ontvlochten uit de sectorkluwen. ONTVLECHTEN DIE HAP!

Het actieprogramma van de overheid is op dit punt onvoldoende.
Het dient het LVNL hiertoe een EIGEN verantwoordlijkheid te verschaffen en van wetenschappelijke middelen te voorzien.

[2]
De wetenschappelijke begeleiding, het zorgen voor evidence dat optimaal vliegen moet ondersteunen, kan NIET liggen in handen van ONDESKUNDIGEN. Het invoeren van een experimenteerstation onder leiding van CROS is een lachertje en een middel om schijn van welwillendheid op te houden.
Indien platforms hier aan meedoen dragen zij zelf verantwoordelijkheid. en overschattem zij eigen kunnen.

[3]
Het RIVM onderzoek hanteert CRITERIA voor hinder VAN 10 JAAR TERUG, die de toets van moderne kritiek niet kunnen doorstaan. zoals aangetoond door de CDV.

[4]
Van de platforms verwachten wij GEEN KRETEN als "Horrorscenario" of "Hel van Castricum". Het ware goed dat een helder en doorzichtig programma worde gepresenteerd.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, Het doorzichtige en heldere programma van de Platforms is al in concept gereed en zal zeer binnenkort bekend worden.

Geplaatst door gerard uit Castricum

De nachtvluchten worden sinds 2003 supergeconcentreerd. Minder mensen met ernstige slaapverstoring, maar de overgebleven mensen met de politiek bewust gekozen nachtelijke superconcentratie boven hun hoofd worden onmenselijk door de samenleving behandeld. Dit is ethisch absoluut onverantwoord. Het klikt mooi om te zeggen dat het aantal ernstig slaapverstoorden is afgenomen. De rest van Nederland en de politiek verantwoordelijken worden zo verder in slaap gesust. In werkelijkheid is het erg kortzichtig om zo met deze getallen om te gaan. Tegen het misdadige aan.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DOORZICHTIG EN HELDER?

Gerard

Het ziet er naar uit dat je zeer gelijk hebt. Dit is doorzichtig en helder:
De Polderbaan zou verbetering brengen. De werkelijkheid is:

[1]
Het aantal mensen met hinder is toegenomen
Het gebied waarover de hinder zich heeft verbreid is vergroot, en dat bij de schaarsheid aan ruimte binnen Nederland

[2]
Het aantal mensen met ernstige hinder verminderd:
De reden is er een waar jij naar verwijst: de neiging naast spreiding bepaalde vormen van geluidbelasting, speciaal de nachtelijke, te concentreren over nauwe corridors (RNAV en CDA) met funeste gevolgen voor de getroffen bewoners.

[3]
Het blijkt dat het probleem van grondlawaai volledig over het hoofd was gezien en nu reparaties eist waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

CONCLUSIE

Ondanks alle deskundigheid van de ontwerpers is dit zeer dure polderbaanprogramma, vermeerderd met de tegen de adviezen met hulp van de sector geformuleerde wetswijzigingen en besluiten, op een mislukking uitgelopen.

Er is te veel bla bla, te veel mooipraterij en er zijn vrijwel geen "evidence based" maatregelen. De plaatsen waar echte 'evidence based' oordelen werden gegeven: in de de deskundigen-commissies Berkhout en Eversdijk, maar ook de commissieMER, zijn monddood. De CDV concludeerde dat de huidige gevevens onvoldoende zijn voor het doen van voorspellingen. Als reaktie daarop wil de overheid nu reeds maatregelen afschaffen of versoepelen en controle vervangen door convenanten.

Er is maar een doorzichtig en helder programma mogelijk:
Stop met ventileren van meningen,
- zorg voor onafhankelijke kennis en inzicht,
- Gebruik die naast planologie ook voor welgeregeld beheer van het luchtruim door de LVNL als mogelijkheidssvoorwaarde voor het uitoefenen van luchtvaartbedrijf ,
- Gebruik die als overheid ook voor controle over de mate waarin die bedrijven op eigen gezag kunnen beschikken over het welzijn van de niet-stakeholders onder de burgers.

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Toch lijkt het onvoldoende door te dringen dat "Schiphol" wordt gerund onder de eindverantwoordelijkheid (Raad v. Comm.) van o.a. meerdere politiek gebonden (P vd A) politici, waaronder zelfs een 1e Kamerlid. Dat is dan maar het topje van een stilzwijgende ijsberg van "servant profitting people" die in het nog onvoldoende belichte meganetwerk van de Schiphol Group & Partners & fellows hun bazen lippendienst bewijzen. Is het dan niet zo dat vanuit onze brede regio door informatie, meningsvorming en het aan de kaak stellen hiervan juist naar meer balans en tegenspel moet worden gestreefd? Aan een programma alleen, hoe helder ook,heb je niet zoveel. En het is nu eenmaal niet anders: de top van de
P vd A heeft hier geen schone handen!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, Ik zou niet weten waarom je zou moeten stoppen met het ventileren van meningen. Ook jouw en onze 19 Platforms mening over onafh. LVNL wordt en is door de 19 Platforms bij grote regelmaat en bij voortduring naar voren gebracht in al onze uitgaande stukken.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Als ik het goed begrijp is bv een plaats als Castricum buiten het onderzoek gehouden. Het lawaai is opzettelijk verder van de luchthaven neergelegd, maar dat laat men dus in het onderzoek buiten beschouwing. Zo kan ik het ook en Schultz ook. Het beleid is een succes.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

TECHNISCHE NOTITIE

Willem,

Hier is onvoldoende ruimte om op de technieken in te gaan.
Waarschijnlijk is je veronderstelling niet juist. Het onderzochte gebied betreft óók Castricum (zie bijv. Figuren 2-1 en 2-3; 6-4 en 8-5 van het RIVM rapport).

Je kunt bij Lnight (Fig 2-3) fraai de nachtelijke CDA dalingen bij Castricum/Limmen en bij Noordwijk volgen. Het betreft echter afbeeldingen die berekende waarden als parameter gebruiken. Daar zitten twee problemen aan vast:
— Een probleem is dat Eversdijk heeft aangetoond dat deze te laag zijn en, bovendien, dat de onderschatting voor landende toestellen groter is dan voor startende. De werkelijke contouren liggen dus buiten de aangegeven lijnen.
— Een tweede probleem is dat de daal en startpreferenties wisselen over het jaar en de de hinder verder van Schiphol dus periodiek aan- of afwezig is.

Om een passend beeld van de ernst van de hinder te krijgen zou je bij het berekenen van Lden moeten factoriseren, niet voor het gehele jaar maar voor de actuele hinderperioden. Juist omdat lange perioden absoluut geen hinder aanwezig is wordt de continue blootstelling aan geluid in de andere perioden door bewoners van de stille NoordHollandse gebieden extra storend ervaren. Ten gevolge van de huidige falsifiserende interpretatie is het lange laagvliegtraject over het dichterbevolkte Noord Kennemerland dan ook niet herkenbaar.

Het zou bij iedereen langzamerhand bekend moeten zijn dat deze vertekenening van de werkelijkheid een probleem is. Helaas zie ik daar geen teken van, ook niet bij RIVM.

Jij hebt wel gelijk wanneer je zegt dat de gebruikelijke handhavingspunten zelfs de hier getoonde informatie niet geven. De beruchte "schaduwwerking" die dat moet rechtvaardigen zou alleen gelden wanneer de geluidsbron, zoals bij Corus, binnen Schiphol gefixeerd was. Hier echter hebben we met bewegende bronnen te maken die naar buiten in het horizontale en verticale vlak al of niet divergeren. Dat zorgt er samen met de preferentiewisseling voor dat het idee dat handhavingspunten op de 35 Ke contour beschermen een illusie wordt. Dat niet met contouren wordt gewerkt, maar met op te grote afstand liggende punten is dan ook een uiterst dubieuze zaak. Ik heb van dit alles, zelfs bij van Deventer geen bevredigende behandeling gelezen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Sorry

Hierboven staat in de tweede peragraaf:

'dat de OVERschatting voor landende toestellen groter is dan voor startende'

Bedoeld wordt uiteraard:

'dat de ONDERschatting voor landende toestellen groter is dan voor startende'

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

AANVULLING

Bij het voorafgaande moet ik een aanvulling (geen verbetering of correctie!) geven. Het scenario waar de RIVM van vertrekt om er de Lnight mee te berekenen is het maximale scenario volgens de MER, met 500.000 vliegbewegingen. De CDA (met RNAV) zit er overigens wel in, dat blijkt evident uit de plaatjes. Die zit niet in het scenario waar de handhavingspunten (op Ke-contour) op waren gebaseerd. Verder wordt er in de scenario's 1000 maal netter gevlogen dan de werkelijkheid.

Er mee aantonen dat de huidige handhavingspunten geen schaduwwerking hebben is formeel nog een hele klus (Lnight is geen Lden en Lden is geen Ke, huizenbestand varieert en scenario's zijn verschillend). Maar het is voldoende om de betrouwbaarheid van die bewering volledig te ontkrachten en de waarschijnlijkheid ervan te ontzenuwen. Houden we het bij: Handhavingspunten geven op zich geen richtingsinformatie. Contouren wel. Maar handhavingspunten (zonder saldering) zijn onmisbaar voor het beheersen van de totale bijdrage van het luchtvaartbedrijf aan de herrie. Voor het PLAATSELIJK beheersen van herrie door luchtverkeer zijn ze zonder betekenis en dienen andere methoden te worden ontwikkeld.

Hiertoe heeft de LVNL opdracht, middelen en vrijheid nodig - en een controleapparaat.
Parlement, doe je best.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“De opening van de Polderbaan in 2003 heeft amper invloed gehad op de gezondheid van de bewoners rond Schiphol. Weliswaar hebben meer mensen last van geluidshinder, maar de ernst van het vliegtuiglawaai is gemiddeld afgenomen. Zo zei in 1995 nog zeventien procent van de mensen ernstige geluidshinder te ervaren tegen elf procent in 2005.”

&

“Het aantal omwonenden dat zegt een ernstige slaapverstoring te hebben door het lawaai is eveneens afgenomen: van zeven procent in 1995 naar vijf procent in 2005.”

&

“De overlast is daardoor uitgesmeerd over een groter gebied. Er zijn plekken waar de overlast wat is toegenomen en plaatsen waar de overlast juist wat is gedaald.''

Mogen we ook even lezen hoe de appels met peren vergeleken worden?
De layout van Schiphol met de daarbijhorende in en uitvliegroutes zijn in de genoemde 10 jaar nogal gewijzigd.
Welke 17 (7) en welke 11 (5) procent praten we over? Is dat een vastgesteld gebied? Zijn het dezelfde mensen? Is het in postcodes verdeeld?