Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Langere nachtrust hindert KLM

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1101 
|
 Haarlems Dagblad 
Langere nachtrust hindert KLM

SCHIPHOL - Ruim 750 mensen konden er langer door slapen, maar toch wordt het experiment stopgezet om de nachtelijke vertrek- en landingsroutes in de ochtend langer te gebruiken. Een aantal KLM-toestellen kwam namelijk dagelijks te laat binnen of vertrok door het beperkte gebruik van de banen.

,,De maatregel heeft weliswaar positieve effecten op de hinderbeperking, maar heeft tevens negatieve effecten op de netwerkkwaliteit van Schiphol. De maatregel wordt om die reden voortgezet tot oktober 2010 en daarna beëindigd’‘, schrijft minister Eurlings aan de Tweede Kamerleden. ,,Op dit moment wordt door de luchtvaartpartijen gewerkt aan een alternatief voor de maatregel.’‘

Het nachtregime dat geldt tussen 23 en 6 uur, werd vorig jaar uitgebreid van 06 uur tot 6.30 uur. In de praktijk was dat veelal zelfs 6.45 uur. In eerste instantie alleen voor starts vanaf de Polderbaan, maar later ook voor landingen en voor de Kaagbaan. Daardoor werden grote groepen mensen niet wakker gemaakt door de eerste overkomende toestellen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

KLM hindert nachtrust. En dagrust.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Maar een andere groep werd juist wel wakker gemaakt en gehouden. Wie uit die groep kreeg een 'dankjewel' van de doorslapers?

Geplaatst door Ton 2 uit castricum

Met rode hoofde wordt er urenlang vergaderd op schiphol welke problemen deze routes voor het heilige netwerk veroorzaakt.

Intussen heeft met ronduit schijt aan de bewoners die onder deze nachtelijke bulderbaan wonen.

Geplaatst door Linda uit Vijfhuizen

Welke andere groep werd wél wakker gemaakt en gehouden? Een raadsel voor mij. Wie weet het antwoord?

Geplaatst door gerard uit NULL

Linda, die vliegtuigen die in de 'verlengde nacht' wel vliegen worden, net als in de normale nacht, geconcentreerd in één 'bundel' over het gebied Castricum/Limmen/Uitgeest gestuurd.

Álle vliegtuigen dus, dus ook de vliegtuigen die voorheen na 6 uur over de het zuidelijk gedeelte van de noordelijke IJmond vlogen.

Die vliegtuigen mogen dan iets minder luid zijn, maar het zijn er boven het genoemde gebied veel meer dan voorheen, ze zijn nog steeds zo hoorbaar dat je echt wel wakker van wordt.

Voor Castricim/Limmen/Uitgeest dus nog steeds na 6 uur 24 keer per uur, tot ca kwart voor zeven.

Ik kan je vertellen dat dat slecht slaapt.

Hopelijk bedenkt men na 1 oktober 2010 een betere oplossing.

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

Dames en Heren,

Mogelijk ten overvloede laat ik hier nog eens weten, dat in het huidige BLRS Manifest nog steeds staat:

artikel
10. Het recht van bewoners op een goede nachtrust moet worden geëerbiedigd door een sterke vermindering van nachtvluchten zonder de bewoners daarvoor te laten “betalen” met veel méér vliegbewegingen overdag (factor 10). Het nachtregime moet worden verlengd tot 07.00 uur. Via tarifering moeten nachtvluchten worden ontmoedigd en in Europees verband moet gestreefd worden naar sluiting gedurende de nacht van de Europese luchthavens.

Verbetering bescherming bewoners

artikel 11.Zo lang geen beter beschermingssysteem, dan handhaving op basis van integrale geluidsbelasting op handhavingpunten beschikbaar is, dient dit systeem onverminderd in stand te worden gehouden. De “gaten” in het systeem van handhavingpunten voor het binnengebied moeten worden gedicht. Voor de bescherming van bewoners in het buitengebied moeten voldoende handhavingpunten komen conform het voorstel van de Commissie Eversdijk.

Wat betreft het Nachtregime, zal BLRS er voor pleiten,in onze gesprekken met de politici (o.a a.s. vrijdag !):
"Dat de tarieven voor alle vliegtuigen,zowel continentaal,als intercontinentaal, zowel klein, als groot tussen 6 en7 uur met E 2000,- worden verhoogd.
Nachtrust is infeite de gehele nacht essentieel heeft eerder onderzoek al aangetoond ! (Slaaponderzoek Dr. W Passchier. )"

J.H. Griese bestuur BLRS

Geplaatst door gerard uit NULL

Mooi! Advies: Zet er dan ook nog ergens in dat dit recht op nachtrust voor ieder individu onverkort en in gelijke mate moet gelden. Dat maakt nogal uit, immers pas dan is 'concentreren' niet meer onderhandelbaar.

Geplaatst door Ton 2 uit castricum

J.H. Griese,

Nachtrust is kennelijk niet essentieel als je in Castricum woont .................., Dat pleiten voor een verlengd nachtregime is pleiten voor nog meer herrie in (het al bovenmodaal getroffen) Castricum!
Zo help je de Castricummers, maar dan wel de afgrond in ..............,

tenzij het ultieme doel (sluiting luchthaven tijdens de nacht) bereikt wordt (maar daar geloof ik helemaal niets van, "streven naar", ja ja ........).

Weer een typisch geval van een "nimby-oplossing"

Geplaatst door Bijvoet uit Haarlem

Klopt de redenering wel?

Uit het onderzoek blijkt dus dat de verlengen van de nachtelijke beperking van vliegroutes het aantal mensen met een verstoorde nachtrust aanzienlijk vermindert.
Ook blijkt dat dezelfde maatregel nadelig is voor de aantrekkelijkheid Schiphol als plek waar je gemakkelijk bkunt overstappen, dus de aantrekkelijkheid van Schiphol in het luchtvaartnetwerk, iets waar Schiphol het juist van wil hebben.

Wat Gerard noemt is dat die beperking ook betekent dat zo’n beperking meebrengt dat die kleinere groep mensen die over blijft de kans loopt nóg meer en dus nog veel erger te worden gestoord. Ze zitten in de overblijvende route. Die wordt nu maximaal benut, maar zelfs dat is niet genoeg voor het aantal nachtvluchten dat Schiphol eigenlijk zou willen.
Het alternatief, wwar de mededeling van Eurlings het over heeft kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer dan een of dat er andere nachtroutes worden bedacht.

Maar de essentie is: Het gaat in het voorafgaande alleen maar om om een technische zaak: "Ik wil wel iets doen aan die nachtrust, maar ik kan maar niet vinden hoe ik dat het beste kan doen zonder de capaciteit te schaden. Typisch is een probleem op het niveau van CROS en/of Alders.

In werkelijkheid gaat het om meer dan een technische zaak, maar om een politiek probleem. Politiek is in dit geval de kunst om de goede weg te vinden als je moet kiezen tussen netwerk functie en het beschadigen van het welzijn van mensen. Daarvoor heb je geen CROS of Alderstafel, maar ministers. Dan is het aan de minister, Eurlings, om een keus te maken en deze tegenover zijn burgers te verantwoorden.

Wat we in het Haarlems Dagblad lazen is een bedriegelijke managers-truc, dat is: je er uit redden met een handigheidje. De politieke verantwoordelijkheid wordt er helemaal buiten gelaten. Het is doen alsof je je wel ziet dat er een probleem is, maar [1] dat Schiphol nu eenmaal prioriteiten heeft (waar praten we anders over dan over Schiphol, luchtvaart vraagt altijd offers, maar je mag best samen wat polderen als we sat maar als uitgangspunt nemen), en [2] dat de technici er nog niet uit zijn. Geven we ze nog een klein kansje tot october 2010.

De minister neemt dus wél een belissing, maar uit de uitleg blijkt dat hij zich daarbij laat leiden door zakelijk opportunisme en deelbelang. Hij gaat niet uit of wil nietuitgaan van de effekten op de kwaliteit ven leven van de burgers voor wie hij staat. Eurlings mag slim zijn en zelfs gelijk hebben, een staatsman zit er voor mij niet in.

Geplaatst door Ton uit NULL

Zoals gewoonlijk in de afgelopen 20 jaar (en meer) zoekt en vindt de sektor oplossingen m.b.t. lawaaiproblemen en/of milieuproblemen buiten hun eigen winkel. Zélf willen ze er op geen enkele manier mee gekonfronteerd worden.
Alleen maar lastig en oh, oh, ons netwerk.
Als ik thuis een probleem heb, moet ik het óók niet bij m'n buren leggen, maar zélf oplossen.
In dit geval behoort de sektor de oplossingen te zoeken en te vinden binnen hun netwerk. Ga maar praten met je toeleveranciers (bepaalde vliegmaatschappijen) en je afnemers ( weer andere vliegmaatschappijen.)
Andere bedrijven doen dat al jaren. Daartoe worden ze met maatregelen ook gedwongen. Schiphol is echter een vrijstaat. Daar zullen we met z'n allen beslist wat aan moeten doen.
Anders blíjven ze hun rotzooi over de schutting gooien.

Geplaatst door Theo uit Katwijk

De CDA-politici spelen een prachtig spel. De ene groep heeft oog voor de beangen van de omwonenden en de andere groep die van de sector. De PvdA vertegenwoordigt haar eigenbelang met Groen Links als haar bijwagen. Het lijkt dat alleen de lokale partijen nog iets te betekenen hebben. Het lijkt alsof alleen economische crisis enig effect heeft. Ondertussen is weer uit onderzoek gebleken dat geluidsoverlast de bloeddruk doet stijgen. Blijkbaar interesseert dit de politici niet.