Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lange vlucht beter met tussenlanding

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 984 
|
 Technisch Weekblad 
Lange  vlucht beter met tussenlanding Download het gehele artikel 'Lange vlucht beter met tussenlanding'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door nico uit NULL

Dit is een heel aardig bericht. Het laat op eenvoudige wijze zien welke factoren een rol spelen in de economische explotatie van zo'n vliegtuig. Om een aantal andere factoren erbij te halen:
1. reistijd
2. veiligheid
3. slijtage
4. personeel
5. extra luchthaven
etc.

Dit is nu een eenvoudige rekensom wat de cnt/km/passagier betreft. Het is in weze veel complexer.
Als ik deze eenvoudige voorstelling (een extra landing) stel tegenover de keuze uit verschillende landingsstrategi-en voor Schiphol met daarbij de veiligheid ook als factor, dan zie je meteen dat het heel erg moeilijk is.
Een wiskundig vak, dat zich hier mee bezig houdt, is Operation Research. Dit is net zoals theoretisch natuurkunde ver van de dagelijke wereld van de gewone man.
Wat ik hier mee wil zeggen, is dat er twee dingen waar men de overheid aan kan houden:
1. De grote hoeveelheid vliegtuiglawaai, dat door een grote groep mensen als overlast wordt beschouwd en door wetenschappers aangeduid/gemeten wordt als schadelijk voor de gezondheid en leerprestaties.
2. Het meten of berekenen van de hoeveelheid geluid voor ieder plek rond een vliegveld.

Deze twee eenvoudige (t.o.v. de landigsproblematiek) punten worden summier/onvoldoende/ondeskundig behandeld door de verschillende instanties. Dit valt door iedereen te constateren.
Dat andere, welke landingsstrategie geeft de minste last bij een bepaalde maximale veiligheid, is veel minder controleerbaar door de gewone mensen.
Trouwens ik heb op geen enkele wijze hiervan kennis kunnen nemen.
Ook van de NaX curven, dat een eenvoudig maar zeer doeltreffende karakterisering van de problemen/overlast van het vliegtuiggeluid voor de burgerij is, hoor ik niets meer.
Jammer.