Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Laagvliegen bij start blijkt voldongen feit

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1820 
|
 ijmuider courant.nl 
Laagvliegen bij start blijkt voldongen feit

Door Friso Bos

IJMOND - Volgens Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS) is er de laatste maanden meer geluidsoverlast door vliegtuigen. Sinds april blijken KLM-kisten op een andere manier op te stijgen. Daarbij vliegen ze veel lager dan voorheen. Volgens de KLM levert dit juist alleen maar winnaars op.

Het idee is als volgt: Door een vliegtuig korte tijd te laten stijgen en vervolgens recht te laten vliegen, bereikt het eerder de benodigde snelheid om steil verder te kunnen klimmen. Voorheen zetten vliegtuigen direct een lange klim in. Het voordeel van de nieuwe methode is volgens KLM dat er brandstof wordt bespaard. Zodoende zou het onder het kopje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vallen.

KLM stelt ook dat doordat de vliegtuigen lager vliegen het gebied op de grond waarin geluidsoverlast ervaren wordt kleiner is. Op tekeningen legt de maatschappij dat uit door een driehoek onder een vliegtuig te tekenen. Vliegt hij hoog, dan bestrijkt de onderkant van de driehoek een veel groter deel van de IJmond dan als hij laag vliegt.

,,Een vliegtuig maakt niet alleen aan de onderkant geluid’’, zegt Rob van den Brink van het Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS). ,,Als een vliegtuig lager vliegt, dus dichterbij is, dan is er gewoon meer herrie.’’

De wijziging werd ontdekt door een Spaarndammer. ,,Die merkte op dat de vliegtuigen opeens veel lager overkwamen’’, weet Van den Brink. ,,Niet veel later verscheen er in de Staatscourant een publicatie. De minister bleek voornemens de KLM vergunning te verlenen om de nieuwe startmethode uit te voeren. Met terugwerkende kracht tot april. Er stond ook bij dat er bezwaar gemaakt kan worden.’’

Uit metingen bleek al snel dat er een drastische toename in laagvliegende vliegtuigen was. ,,We tekenden bezwaar aan bij de inspectie leefomgeving en transport. Een hoorzitting volgde’’, zegt Van den Brink. ,,We kregen niet binnen de gestelde termijn van zes weken antwoord. Tot opeens de juriste van de inspectie belde. Het blijkt dat er een fout was gemaakt, het blijkt dat het helemaal geen voor bezwaar vatbare beslissing was. Je kan je voorstellen dat wij boos waren. Er zit veel tijd en energie in zo’n bezwaar procedure.’’

De enige manier waarop het PVOS invloed kan uitoefenen is via de Omgevingsraad Schiphol (ORS). ,,Daarvoor hebben we minimaal honderd meerderjarige leden of sympathisanten nodig voor wie wij spreken. Wij vragen de inwoners van de IJmond ons te steunen. We zijn niet tegen vliegen maar vinden wel dat er duidelijke grenzen gesteld moeten worden.’’


Reacties op dit bericht


Geplaatst door Wim uit NULL

Zaten de bewonersvertegenwoordigers aan de Alderstafel te pitten, onwetendheid of hadden ze er een belang bij?
Wie het weet mag het zeggen.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Met zoveel dagelijkse herrie, kun je je niet voorstellen dat mensen kunnen gaan pitten.....
Nee, de mensen worden doelbewust besodemieterd door de sector en uiteraard door de politiek in Den Haag!
Den Haag wordt onder druk gezet door de sector en laat dit ook gebeuren vanwege de belangenverstrengeling die er is.
Dus bewoners die dan mogelijk bezwaar aantekenen zijn lastig. Dus maak het juridisch ongelofelijk moeilijk en timmer het helemaal dicht in het voordeel van de sector, dan kun je bovengenoemde fratsen uithalen in een (schijn)democratie.
Dus de boodschap uit Den Haag is: bewoners: mondje dicht, oordopjes in en belasting betalen!

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ze zijn oorverdovend. 100m lager dan anders. Nu tussen 450m en 1100m met vol vermogen.
Ze zijn wel sneller voorbij, dan passen er meer in een uur (..)

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

De woordvoerder van de bewonersdelegatie aan de Alderstafel was Kees van Oijk woonachtig in Zwanenburg. In de betreffende vergadering werd door hem volgens de notulen het volgende gezegd:Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de gevolgen per saldo positief zijn, ook in de Zuidoosthoek. Wel steeds meer hinder in gebieden die al veel hinder ondervinden. Hij vraagt zich af hoe hij dit moet uitleggen aan zijn achterban. Hierbij speelt het dilemma positief voor de omgeving tegen de enkeling die meer geluid krijgt. De uitstraling moet zijn dat het grosso modo positief is maar er moet wel open gecommuniceerd worden naar de getroffenen. De heer van Oijk bedankt KLM voor de inzage en zegt dat als KLM deze procedure wil invoeren, ze daar de Tafel van Alders niet voor nodig hebben. Conclusie: van Oijk geeft impliciet zijn akkoord namens de bewoners m.b.t. deze nieuwe start procedure.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Omdat ik niet vlakbij Schiphol woon, zou ik tot de gelukkigen moeten behoren die er op vooruit zijn gegaan. Eerlijk gezegd beleef ik geen verschil. Ik denk dat het verschil zo gering is, dat het alleen met gevoelige apparatuur meetbaar is. Dat maakt het extra spijtig voor degenen die er op achteruit zijn gegaan.

Geplaatst door Lies uit Diemen

En nu dan eindelijk met spandoeken op naar Schiphol. Ik vrees dat een flinke dosis burgerlijke ongehoorzaamheid inmiddels de enige manier is om de aandacht te vestigen op deze onverkwikkelijke gang van zaken (de zoveelste) waarbij omwonenden keer op keer vogelvrij worden verklaard. Als ik alleen al denk aan de impact die een en ander heeft op de nachtrust van kinderen.. om je plaatsvervangend te schamen! Wie pakt de handschoen op?