Platform Vlieghinder Kennemerland
 

LVNL handelt record aan vliegverkeer af

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1043 
|
 Luchtverkeersleiding Nederland 
LVNL handelt record aan vliegverkeer af

Luchtverkeersleiding Nederland heeft 2006 afgesloten met een positief saldo van de exploitatie van 0,3 miljoen euro. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote negatieve resultaat van 5,9 miljoen euro. Kosten vielen lager uit dan begroot en ook is er meer vliegverkeer afgehandeld dan begroot. Niet eerder handelden de verkeersleiders van LVNL in een jaar zoveel vliegbewegingen af. Tegelijkertijd namen de vertragingen af en verbeterde de naleving van de geluidsregels. Ook daalde het aantal voorvallen waarbij sprake is van een gevaarlijke situatie.

Dit blijkt uit het op dinsdag 17 april verschenen jaarverslag 2006 van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).
Het resultaat uit verkeersafhandeling van 0,3 miljoen euro is ook duidelijk beter dan in 2005, toen het -2,6 miljoen euro bedroeg (exclusief bijzondere lasten). Door de toename van het luchtverkeer was de opbrengst uit heffingen in het verslagjaar met 148,1 miljoen euro hoger dan verwacht. Door deze toename in combinatie met een strakke kostenbeheersing is LVNL als non-profit organisatie in staat geweest om de tarieven voor het en-route verkeer in 2006 opnieuw te laten dalen en die voor het verkeer van en naar de luchthaven Schiphol te stabiliseren. LVNL zet in op een stabiel tot licht dalend tariefniveau tot 2010.
De kosten voor bedrijfsvoering blijven met 152,5 miljoen euro onder de voor 2006 begrote 154,1 miljoen en zijn ook 2 miljoen euro lager dan in 2005 (exclusief bijzondere kosten).
Het aantal vliegbewegingen nam in 2006 vergeleken met 2005 flink toe. Daarmee kwamen de aantallen van door LVNL afgehandelde vluchten op Schiphol en in het hogere luchtruim boven Nederland in het verslagjaar voor het eerst hoger uit dan in 2000; het jaar waarin voor het eerst na lange tijd de aantallen vliegtuigbewegingen stagneerden. In 2006 nam het verkeer van en naar Schiphol toe met 4,6% tot 435.985 bewegingen, het en-route verkeer steeg met 4,2% tot 556.490 bewegingen.
De aan LVNL toe te schrijven vertragingen zijn in het verslagjaar wederom afgenomen. Van de totale duur van de Europese vertragingen was slechts 1,04% toe te schrijven aan LVNL. Van het totaal aantal door LVNL afgehandelde vluchten ondervond slechts 2,7% vertraging als gevolg van door LVNL opgelegde beperkingen van de capaciteit. De totale vertraging op die zogenoemde gereguleerde vluchten nam vergeleken met 2005 met 44,6% af. Per vertraagde vlucht bedroeg de vertraging in 2006 gemiddeld 20,6 minuten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hoeveel mensen zijn er overleden ten gevolge van verhoogde bloeddruk ten gevolge van vliegverkeer?

Hoeveel schade heeft concentratiegebrek vanwege slapeloosheid bijgedragen aan de economie?

Kan een bedrijfje dat een winstmarge heeft van 3 ton ZO ONTZETTEND VEEL HERRIE maken zonder daarop te worden aangesproken?