Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

LVNL: “In 2007 slechts één regel overschreden’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 598 
|
 NULL 
LVNL: “In 2007 slechts één regel overschreden’

Jaarbericht 2007 lvnl naleving milieuregels schiphol

In het gebruiksjaar 2007 heeft Luchtverkeersleiding Nederland de norm van slechts één regel voor het gebruik van de luchthaven Schiphol overschreden. In lijn met de verwachtingen op basis van de verrichtingen in de eerste helft van dit gebruikjaar heeft LVNL verder op de meeste van deze regels ruim binnen de norm gepresteerd.

Sinds 2003 is LVNL gehouden aan elf wettelijke regels voor route en baangebruik bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol. Per regel is een norm vastgesteld voor een aantal toegestane afwijkingen.

Deze normen mogen aan het einde van een gebruiksjaar, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober, niet zijn overschreden. Afwijkingen om reden van veiligheid worden niet meegerekend.

De enige overschrijding in het gebruiksjaar 2007 betreft de regel voor het routegebruik door overdag vertrekkende straalvliegtuigen. Ook in de vorige twee gebruiksjaren werd de norm van deze regel overschreden. Deze overschrijdingen zijn het gevolg van de huidige procedure voor het gelijktijdig starten van parallel liggende startbanen. Zonder het vraagstuk van parallel starten zou LVNL ook dit gebruiksjaar ruim binnen de norm van deze regel gepresteerd hebben.

In het gebruiksjaar 2007 hebben zich drie bijzondere situaties voorgedaan die direct van invloed waren op de milieuregels. Zo is één nacht van de Buitenveldertbaan gestart in westelijke richting. De Inspectie Verkeer en Waterstaat had voor dit baangebruik toestemming verleend. Ook is door de Inspectie ontheffing verleend voor het gebruik van de Zwanenburgbaan ten tijde van het groot onderhoud aan de Polderbaan. Op 8 juni is een aantal vliegtuigen na 23.00 uur op de Aalsmeerbaan geland. Als gevolg van zware onweersbuien net ten noorden van Schiphol konden vliegtuigen uit het zuiden en oosten de Polderbaan niet bereiken. Tussen 23.00 en 06.00 uur is gebruik van andere banen dan de Polderbaan en de Kaagbaan in principe niet toegestaan of onder alle omstandigheden verboden.

LVNL heeft in het afgelopen gebruiksjaar verdere maatregelen getroffen om overschrijdingen te voorkomen. Met name de regels voor het baan- en routegebruik voor de nacht kennen dermate strenge normen dat deze al na het optreden van enkele afwijkingen zijn overschreden.

In de voorafgaande gebruiksjaren is daardoor steeds wel een van deze nachtregels overschreden.

LVNL rapporteert haar verrichtingen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het kader van de Regeling Milieu-informatie. De Inspectie beoordeelt deze en kan LVNL voor overschrijdingen boetes opleggen.

Het jaarbericht vindt u hieronder:

 • Jaarbericht 2007 LVNL naleving milieuregels


 • Reacties op dit bericht

  Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

  "Afwijkingen om reden van veiligheid worden niet meegerekend."

  Schimmig. Ongeloofwaardig. Vlieg tuig.

  Geplaatst door Ton uit NULL

  Als er al echt sprake is van "regels en normen" voor de LVNL, dan zijn dat regels en normen van elastiek.
  Aan het ene eind vastgehouden door de LVNL en aan het andere eind door de meeste politici in "het Haagse".

  Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

  LVNL verkondigt sprookjes van het slechte soort.

  Geplaatst door B uit Casticum

  Dit pleit niet voor de wetgever

  Geplaatst door Ton uit NULL

  De wetgever hebben wij zelf gekozen.
  Ergo, opruimen die wetgever.
  De hoogste tijd.

  Geplaatst door V.O.S. uit NULL

  LVNL: "In 2007 slechts één regel overschreden'

  Ik weet welke regel. De regel van de rust!