Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kyoto protocol kan eindelijk in werking treden

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 846 
|
 VROM 
Kyoto protocol kan eindelijk in werking treden

Persbericht

Staatssecretaris Van Geel (milieu) vindt het van Œgeweldige betekenis‚ dat de Russische regering zijn goedkeuring heeft gegeven aan het Kyoto protocol. Als nu ook het Russische Parlement akkoord gaat, kan daarmee eindelijk het Kyoto protocol over het terugdringen van broeikasgassen in werking treden. „Een hoop onrust en twijfel is daarmee weggenomen‰, aldus de staatssecretaris.

Van Geel vindt het van groot belang dat er nu een wettelijke basis komt om alle klimaatprojecten in het buitenland uit te voeren. Dit geldt voor de zogenaamde clean development-projecten in ontwikkelingslanden en de joint implementation-projecten in Oost-Europa. Ook voor de emissiehandel, die vanaf 2005 van start gaat is er nu een stevige basis.
Nu het Kyoto protocol in werking kan treden, is er volgens Van Geel Œeen morele basis‚ om ook andere landen te vragen mee te doen. Hij vindt het van groot belang dat in de toekomst ook de Verenigde Staten en ontwikkelingslanden hun verantwoordelijkheid nemen. Van Geel: „Het Kyoto protocol is pas het begin, er is veel meer nodig om de ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan”.
Volgens de staatssecretaris moet er nu snel een discussie worden gestart over het lange termijn klimaatbeleid. Hij vindt dat de Europese Unie daarin een belangrijke rol moet vervullen. „Nu het protocol in werking treedt, gaan we met meer vertrouwen de klimaatconferentie in december tegemoet”, aldus Van Geel. Het Kyoto protocol kan in werking treden als 55 landen het protocol hebben omgezet in nationale wetgeving. Deze landen moeten verantwoordelijk zijn voor minstens 55% van de totale uitstoot van broeikasgassen in industrielanden in 1990. Als Rusland meedoet kan het protocol in werking treden. Eerder hebben de Verenigde Staten laten weten het Kyoto protocol af te wijzen.


Reacties op dit bericht