Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kromme tenen bij commisie

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 848 
|
 NHD 
Kromme tenen bij commisie Download het gehele artikel 'Kromme tenen bij commisie'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte heer De Krom,

Kunt u mij eerst eens even voorrekenen hoe u tot een getal van 60.000 komt?
Kunt u me ook eens voorrekenen wat de kosten bedragen die u gaat betalen voor een isolatie van honderdduizenden woningen in de regio van Schiphol?
Kunt u dat dan ook even uitzetten tegen een verplaatsing van de groei naar een platform in zee met inachtneming van de banengroei die een dergelijk project met zich meebrengt?
Kunt tot slot even aantonen dat de groei van Schiphol daadwerkelijk een positief resultaat heeft met in ogenschouw de groeiende brandstofprijzen en het niet bereid zijn van klanten van de luchtvaart om normale prijzen te betalen?

Zolang u dat niet kunt valt u op als voorganger voor het vlieg tuig. U bent dan wel Tweede Kamer lid maar u gedraagt zich als een ordinaire lobbyist die heel veel blaat maar op geen enkele wijze aantoont dat u wol bezit. Uitnodiging om uw kennis te doen bijspijkeren slaat u af omdat u liever bij uw vriendin blijft.
Nog nimmer heb ik blijdschap gehad bij het vallen van een kabinet, de VVD-houding aangaande het gezwel Schiphol echter heeft dat doen veranderen. U bent een naar mens.

L.R. Aalegeiz.

Geplaatst door Els uit castricum

Mijnheer de Krom,

U gaat toch niet prins Philip achterna, hè, door steeds op een andere plek te verkondigen dat Schiphol de diamant van Nederland is?
En wat ik las van die 60.000 werknemers, daar heb ik eens over nagedacht.
Is het u bekend, dat er over de grens dorpen zijn, waar piloten van Schiphol wonen? Ze komen alleen naar ons land om hun vluchten te maken en overnachten op goedkope kamers bijv. in Hoofddorp en vliegen dan als de bliksem weer terug naar rustiger oorden.
Weet u hoeveel dat er zijn? En ook dat er veel mensen op Schiphol werken uit andere landen, die kennelijk een werkvergunning hebben maar bij tijd en wijle weer naar hun land van herkomst vliegen? Het zou interessant zijn om eens te bekijken hoeveel mensen in Nederland ècht wonen en op Schiphol werken. Ik wed, dat u uw aantal dan flink moet bijstellen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het is in feite lachwekkend, als het niet zo treurig was. Toe maar 60.000 banen?
De commissie MER vroeg vorig jaar al om een Maatschappelijke Kosten Baten analyse. (Die werd nog nooit gemaakt. (Zie de artikelen en conclusies van Prof van Ewijk: Als we die 33 miljard zo in de markt hadden gezet, zou dat veel meer banen hebben opgeleverd.En heer de Krom.........de voorzitter van de Commissie MER is ene Ir. Ketting, Ook nog Eerste Kamerlid VVD. (Zie de brief van de Comm MER op deze site.) Ik zou als ik u was, daar eens goed over na denken.
Mogelijk gaat het wantrouwen dat als maar toeneemt, zorgen voor groot verlies aan maatschappelijk draagvlak voor Schiphol.
Ook daarover zou ik als ik u was goed nadenken.


Geplaatst door een Voorbijganger uit Haarlem

WIE SCHIET HIER IETS MEE OP?

Zoals zo vaak ook hier: alleen negatieve geluiden en afbreken van de persoon.
De verwarring rond vliegoverlast is ook zo groot geworden omdat er gebrek is aan aan heldere visie en goede dialoog.

Wat vlieghinder betref ontbrak die niet alleen bij ministeries, kabinet en kamers, maar ook bij de oppositie, ook die vanuit het PVRC, en die van de gezamenlijke platforms. Men verzandt voortdurend in Kalimero-achtig geklaag en in beschadigen en beschuldigen van personen of instellingen. Het is griezelig. De luchtvaartbedrijven sponnen daar garen mee.

Waar visie van de ander of de wet en protocollen onduidelijk zijn, wijst goed geleide oppositie in de richting van heldere alternatieven of uitwegen, liefst binnen het kader van het mogelijke.

Wij mogen toch verwachten dat de burger niet alleen maar gevoed wordt met oneliners die zijn klachtenlijstje kunnen kleuren. Hij heeft behoefte aan weloverwogen praktische en constructieve voorstellen binnen de ruimte die de werkelijkheid biedt. Er zit wel veel goeds in de archieven van deze site, maar om die te begrijpen is hulp nodig. Het zijn de commentaren in pers en commentaren bij en in nieuws zoals hier, die als de spreekwoordelijke druppel, geleidelijk moeten meewerken aan het bereiken van helderheid en stucturering van visie, zowel bij verantwoordelijken, als bij omwonenden, zodat er hoop is op werkelijke verbetering voor iedereen. Daar is de pers voor en daar zijn onze besturen voor.

En, wat die 60.000 betreft, dat is gewoon een herkenbaar thema, een shortcut, die betekent: denk ook aan de goede kanten van een luchthaven. Een redenaar heeft daar recht op. Maar hoe goed ook, dat mag niet verhinderen dat ieder persoon afzonderlijk recht heeft op hoop op profijt daarvan, maar niet ten koste van een goede menswaardige leefomgeving. Als je wie dan ook permanent die hoop ontneemt, dan zit je goed fout. Daar liggen de grenzen van de economie.

Hoewel, een wet die dat alles in een keer garandeert is onmogelijk. Het blijft modderen. De waarheid is praktisch, elke dag opnieuw. Maar beschadigen van mensen of van de andere partij, verhardt en stoot af. Het schaadt onszelf.