Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kritiek op vliegafspraken Schiphol

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 964 
|
 Amstelveens weekblad 
Kritiek op vliegafspraken Schiphol

Het nieuwe geluidsstelsel van Schiphol brengt als gevolg van het verdwijnen van de 35 handhavingspunten een ‘drastische verslechtering’ van de rechtsbescherming en rechtszekerheid van omwonenden van de luchthaven met zich mee.

Dat schrijft de Vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS) in het kader van de inspraakprocedure voor een nieuw Luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan ruim honderd afspraken over baangebruik en vliegroutes het huidige stelsel met handhavingspunten gaan vervangen.

BLRS (waarin onder meer de Amstelveen/Buitenveldertse SWAB en het Aalsmeerse GEUS vertegenwoordigd zijn) is het met de voorgenomen veranderingen totaal oneens. De bedoeling is, dat eerst twee jaar lang het oude en nieuwe stelsel naast elkaar worden gebruikt. ‘Wij denken, dat de sector zich die twee jaar zeer netjes zal gedragen,’ schrijft de BLRS.

‘Maar daarna zijn we die 35 handhavingspunten kwijt en kan de luchtvaartsector haar gang gaan.’ De komende twee jaar vormen volgens de BLRS voor de sector geen probleem, gezien de terugloop van het luchtverkeer. De kans, dat dan normen worden overschreden is minimaal. Volgens de BLRS gaat het nieuwe stelsel teveel uit van de totale belasting rond Schiphol, in plaats van bijvoorbeeld per woonwijk grenzen te stellen in de vorm van handhavingspunten.

‘Wat is er nu op tegen om met lokale geluidsnormen zekerheid te geven aan de mensen in elke woonwijk en -kern, als - zoals de minister zegt - de verdeling van het geluid over de regio met vliegen volgens afspraak net zo goed in de hand wordt gehouden, als met de huidige handhavingspunten’ - zo vraagt de BLRS zich af.

De vereniging vreest verder voor bredere luchtwegen’ - ‘men mag dus in feite overal vliegen’. Ook vraagt zij zich af hoe het zit met hogesnelheidstreinen. In 1995 is bij het besluit tot aanleg van de Polderbaan beloofd, dat snelle treinen veel Europees luchtverkeer zouden overnemen. BLRS constateert dat daar nog weinig van terecht is gekomen. Kijk ook op: Vlieghinder


Reacties op dit bericht