Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kritiek op burgerpanel voor Schipholplannen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1369 
|
 Haarlems Dagblad 
Kritiek op burgerpanel voor Schipholplannen

Richard Mooyman
DEN HAAG - Het instellen van een ‘burgerpanel’ om plannen voor een betere Schipholwet te beoordelen, is geen succes gebleken. Aan de adviezen van het panel mag geen groot gewicht worden gegeven. Dat stelt de Procescommissie evaluatie Schipholbeleid.

De ministeries van verkeer en VROM vroegen ruim twintig regiobewoners advies over de kleine zevenhonderd plannen die zijn ingediend voor betere Schipholregels. Het panel was volgens de departementen representatief voor de hele omgeving. De procescommissie onder leiding van prof. W. Derksen was echter vooraf al kritisch gestemd.

Volgens de commissie kan de indruk worden gewekt dat er meer waarde wordt gehecht aan het oordeel van dit panel dan aan de opvattingen van omwonenden die al jaren hinder ondervinden van Schiphol. Ook twijfelde de club van Derksen aan de meerwaarde van een oordeel dat ‘binnen 48 uur’ werd ontlokt. Achteraf stelt de commissie vast dat de twijfels terecht waren. De bijeenkomsten ‘stonden onder te hoge tijdsdruk en kenden een bomvolle agenda’, aldus de commissie. Leidraad was een rapport met ‘ongeoorloofd stellige uitspraken’. In het eindrapport is de inbreng van de organiserende bureaus ‘te zeer op de voorgrond’ gekomen.


Reacties op dit bericht