Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Komende weken ‘s middags vier banen in gebruik op Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1303 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Komende weken ‘s middags vier banen in gebruik op Schiphol

SCHIPHOL - Op de luchthaven Schiphol worden de komende weken niet drie maar vier banen gelijktijdig ingezet voor de afhandeling van het luchtverkeer. In de praktijk zijn gedurende enige tijd twee landingsbanen en twee startbanen gelijktijdig in gebruik. De test duurt van vandaag (5 september) tot en met 14 oktober en vindt plaats gedurende de middag.

In de testperiode zal dagelijks tussen 13.15 en 15.30 uur het verkeer op vier banen worden afgehandeld, zo meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). In de testuren wordt niet meer vliegverkeer dan gebruikelijk voor dit deel van de dag geaccepteerd, maar er zal wel sprake zijn van een geringe verschuiving van de geluidbelasting rond Schiphol. De test vindt plaats binnen het bestaande wettelijke geluidstelsel voor het gebruik van Schiphol.

De luchthaven Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere. Tijdens de piekuren overdag zijn bij normale weersomstandigheden drie banen gelijktijdig in gebruik. Afhankelijk van het verkeersaanbod wordt van twee banen gestart en op de derde geland, of zijn twee banen in gebruik voor landend verkeer en één voor vertrekkende vliegtuigen. De combinatie van banen wordt in de eerste plaats bepaald door de actuele weersomstandigheden.

Volgens LVNL worden op een aantal momenten van de dag - rond het wisselen van de baancombinaties - nu ook al twee landingsbanen en twee startbanen gelijktijdig ingezet. Dit gebeurt echter niet langer dan twintig minuten. Ook in de uren waarin de test wordt uitgevoerd vindt een dergelijke wisseling plaats.

De test is bedoeld om in de praktijk te ervaren welke effecten dit heeft op de verkeersstromen op de grond en in de lucht, maar ook op de roosters van de verkeersleiders. De uit de test verkregen ervaringsgegevens zullen worden gebruikt voor het daarna volgende onderzoek naar de effecten van dit baangebruik op de balans tussen veiligheid, capaciteit en de milieuregels.

De uitkomsten van de test en het aansluitende onderzoek zullen worden ingebracht in het overleg binnen de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).


n.a.v bericht van ‘B’ hieronder het ‘bewijs’van het 5-baansgebruik
050906.p188-2.png
050906.p188-1.png


Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit NULL

Dit is mijns inziens dus NIET om te testen of het een tandje minder kan met de overlast. Dit is om te testen of het op termijn een tandje MEER kan... Het snel kunnen omkeren is immers de achilleshiel van Schiphol. Nu de nieuw terminals gereed dreigen te komen kan men sneller afhandelen en wil men -dus- sneller weg kunnen. Zonder korte omkeertijd geen mainport, want Schiphol ligt verder ongunstig en op het achterland zit niemand van de overstappende passagiers te wachten. Daar wordt alleen maar laagwaardig dozen geschoven. Nederland kan leuk een enkel doosje en mensjes mee laten liften met de horde langskomende kisten, en dat zou goed zijn voor de economie. Hoé goed? Ik heb nog nooit onderzoek gezien naar het remmend effect van Schiphol op de economie. En dat ís er. Of dacht u dat al die bouwverboden en 'no regret'-claims op de schaarse openbare ruimte goed zouden zijn voor onze economie?? Ik dácht het niet.

Geplaatst door kees weijer uit amsterdam

Er wordt in de praktijk de laatste jaren allang op 4 banen gevlogen. Alleen werd de kortere Schiphol-Oostbaan niet meegeteld. Alle vliegtuigen van en naar Schiphol-Oost worden al via de SO-baan geleid.
En natuurlijk is het geen proef. Dit is altijd al de bedoeling geweest. Eerst groepen mensen zoet houden met mooie beloftes - de baan waar u zo last van had gaat minder gebruikt worden - en nu Schiphol tegen haar grenzen aan botst worden deze beloftes onder het mom van een proef weer ingetrokken. Eerst zogenaamd tijdelijk en na een tijdje, de proef is positief uitgevallen, definitief.
Kortom, alle bewoners rondom Schiphol zullen steeds meer last ondervinden. Herinnert u zich nog dat er vergevorderde plannen zijn voor 800.000 vliegbewegingen? Dat is een verdubbeling van de situatie van nu.
En dat er en passant ook steeds meer over dichtbevolkte stedelijke gebieden gevlogen gaat worden, wordt ongetwijfeld weggewoven met de opmerking dat de veiligheid niet in het geding is. Maar de onveiligheid voor de mensen op de grond dus wel (050905: Medan!).
Kees Weijer, voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Er is veel en behoorlijk gegronde kritiek op
een bedrijfstak die gewoonweg eigenlijk niet
zo massaal aanwezig mag zijn in zo'n dicht
bevolkt gebied, en toch is het er en breidt
het zich uit als een olievlek!
Hoe is het dan toch mogelijk dat de
bevolking dit allemaal maar toelaat?
Nu weer Medan! Straks WEER Amsterdam?
En de verantwoordelijken? Die zitten nog
steeds dikke sigaren te roken van andermans
leed! Een beetje mens met een hart zou al
lang zijn/haar verantwoordelijkheid hebben
genomen en naar een andere locatie
(Noordzee) zijn verhuist of in iedergeval
daar aan werken! Maar nee, niet de
Nederlandse regering en de Schiphol-group!
Zij hebben geen enkele moeite om hun eigen
bevolking op te zadelen met een vorm van
ORDINAIRE STAATSTERREUR! Daar is maar 1
antwoord op: burgelijke ongehoorzaamheid!

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ben het helemaal eens met het verhaal van Kees Weijer. Gewoon SALAMI tactieken.
Waarvan de fatsoenlijke oud Pres. dir. KLM de heer Bouw al in 1997 zei: Wij willen niet langer salami tactieken (Trouw-1997)
Waar gaan we toch in nederland naartoe?
De wantoestanden buitelen over elkaar heen!
Jan Griese secr PLRS

Geplaatst door leo uit de kwakel

En reken er maar op dat men volgend jaar tijdens het onderhoud aan de Zwanenburgbaan 's nachts over Aalsmeer komt denderen met meer dan 90dB om te zien of de lokale lam geslagen bevolking dat ook nog kan hebben. De zoveelste testcase.

Geplaatst door Leonard uit Castricum

Schoolvoorbeeld voor salami-tactiek. Helaas ook een schoolvoorbeeld dat salami-tactiek echt werkt.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Salami-Tot op heden mogelijk wel, maar een toenemend aantal burgers, pers en media pikken het niet meer!
We zullen zien. De volgende testcase, brieven etc voor de 19 Platforms en hun achterban van ca 10.000 leden/burgers
Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door B uit Castricum

Volgens AT5 pag 188 zijn er op dit moment (6 mei, 15:18) VIJF banen in gebruik:

Polderbaan landt vanuit Noorden
Zwanenburgerbaan landt vanuit Noorden
Aalsmeerbaan start naar zuid
Kaagbaan start naar zuidwest
Oostbaan start naar zuidwest, landt vanuit Noord-Oost


Geplaatst door gerard uit NULL

B, Het wordt nog een uitdaging: Wie maakt een snaphot van de AT5-site van een 6-baans gebruik van Schiphol? Want dat gaat natuurlijk een keer komen... Dat Oostbaan(tje) is er nog steeds en doet te pas en onpas mee...

Geplaatst door leo uit de kwakel


Geplaatst door gerard uit NULL

Leo, op deze site staan ze hier onder elkaar. Ik zie het onderscheid in knippen en plakken niet zo...
En onze webmaster maakte een foutje. Wie het ziet mag het zeggen..
Jullie site uit Uithoorn is overigens voortreffelijk gevuld met info!