Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Knallende ruzie over stillere landingen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 688 
|
 Haarlems Dagblad 
Knallende ruzie over stillere landingen

SCHIPHOL -  Er is een knallende ruzie ontstaan over stillere landingen op de Polderbaan. KLM en Schiphol willen stoppen met de proef waarbij vliegtuigen zo min mogelijk op de motor remmen vanwege de herrie. Bewoners en gemeente willen juist voortzetting.

,,Het was al een sluimerend conflict, maar tijdens een recente vergadering van het Cros stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Er is emotioneel over gesproken, maar we zijn er niet uitgekomen’‘, verklaart bewonersvertegenwoordiger Cees van Ojik uit Zwanenburg het verdeelde advies dat de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol (Cros) heeft uitgebracht.

Nog niet zo lang geleden klopte Schiphol zich juist op de borst door te verwijzen naar de succesvolle landingsproef op de Polderbaan. Bewoners in Hoofddorp en vooral Vijfhuizen ondervinden steeds minder last doordat de piloten steeds minder op de motoren remmen en meer met de gewone remmen van het toestel.

Een succes dat de gemeente Haarlemmermeer en de bewoners graag willen omzetten in een definitieve maatregel. Opvallend genoeg zijn Schiphol en KLM juist tegen. Zij menen dat de proef juist moet worden gestaakt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

Het lijkt erop dat buiten de al schamele controle op het vlieggedrag (helaas blijkt ook het cda - "glijvlucht" - nachtregime in de praktijk een farce!)steeds meer focus op lowcostvluchten aan de orde is.

Dat dit volledig indruist tegen de van overheidswege gepropageerde rol van Schiphol (Alderstafels) is opmerkelijk.

Louter bedrijfseconomische overwegingen gekoppeld aan een maximale exploitatiedrift van de Schiphol Group en aandeelhouder Groot Amsterdam lijken nog aan de orde.

Niet alleen binnen CROS, maar met name bij de provinciebesturen zou dit door verontruste bewoners/platforms uitgevochten moeten worden.
En met name in Noord Holland lijkt het opwerpen van stevige dammen om de oprukkende (Schiphol-) Metropool in te tomen in dit kader een eerste vereiste!

De keuze is begin 2011 aan de kiezers:

Wilt u een gezonde regionale diversiteit met inperking van landschaps- en omgevingsbederf of liever de op louter exploitatie gerichte monocultuur die door de "Schipholmetropolisten" wordt nagejaagd?

Overigens speelt zo'n stem bij provinciele verkiezingen tevens een rol in de samenstelling van de Eerste Kamer, het laatste vangnet voor onzalige wetsontwerpen........

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Allen,

Dit wordt door de sector ingetrokken omdat het capaciteits verlies zou betekenen, er kunnen minder vliegtuigen landen achterelkaar omdat er op deze langzamere manier geremd wordt.

Capaciteit gaat boven alles!