Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klagen over vliegtuiglawaai is dagwerk geworden.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1401 
|
 PVRC Persbericht 19 januari 2009 
Klagen over vliegtuiglawaai is dagwerk geworden.

Door webbeheer ontvangen: 23 januari 2009 19:37

Klagen over vliegtuiglawaai is dagwerk geworden.
Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) adviseert zijn leden om hiermee te stoppen.

Sinds de oprichting van het Platform Vlieghinder Regio Castricum in 2003 zijn de leden opgeroepen om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om te klagen over ondervonden overlast door vliegtuiglawaai. Velen hebben dat ook daadwerkelijk gedaan, telefonisch of via de website van CROS, later BAS. Het grote aantal klachten uit de regio Castricum heeft de sector en de politiek zeer duidelijk gemaakt dat de ingebruikneming van de Polderbaan in 2003 de regio Castricum meer onevenredig veel overlast van vliegverkeer heeft gegeven.

Met ingang van 1 november 2008 is het indienen van klachten over vliegverkeer via de website www.bezoekbas.nl  ingrijpend veranderd. Het klagen is zo ingewikkeld dat dit het veel mensen ontmoedigd om dit nog te blijven doen. Een specifieke klacht dient in acht stappen ingediend te worden, een periodeklacht in negen stappen en overige klachten in vijf stappen: Klagen is dagwerk geworden!

De gewijzigde en ingewikkelde wijze van klagen heeft tot gevolg gehad dat er veel minder klachten zijn ingediend. Bovendien wordt in elke periodeklacht een groot aantal klachten samengebundeld tot één enkele klacht.
De cijfers zijn veelzeggend: In de maanden november van 2005 t/m 2007 werden respectievelijk 51.065, 59.147 en 65.216 klachten geregistreerd, in november 2008 9.419 klachten en december 2008 9.173 klachten ( bron: BAS).

Bovendien heeft de nieuwe manier van melden en registreren tot gevolg dat de “oude” cijfers niet meer te vergelijken zijn met de ”nieuwe” cijfers.

Deze ontwikkeling komt de sector goed uit en wordt inmiddels vertaald in een beeld dat de afname van geregistreerde klachten het gevolg zou zijn van minder overlast in de regio.

Het bestuur van PVRC heeft naar aanleiding van opmerkingen van leden eveneens vastgesteld dat de nieuwe manier van indienen en registreren van klachten over vliegtuiglawaai onevenredig veel tijd en inspanning van de klagers vraagt met nog eens op de koop toe een vertekenend te rooskleuring resultaat. Doorgaan met het indienen van klachten geeft een weinig representatief beeld van de werkelijkheid en aanleiding om zaken mooier voor te stellen dan zij in werkelijkheid zijn.

Het bestuur roept de PVRC leden op te stoppen met het melden van klachten over vliegtuiglawaai!

Bijlage:

 • PVRC brief aan CROS i.v.m. oproep van PVRC om te stoppen met melden van hinder


 • Reacties op dit bericht

  Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

  ONEENS MET DEZE ACTIE VAN HET PVRC BESTUUR

  DIT IS GEEN ACTIE NAMENS MIJ

  Als lid van het PVRC ben ik het oneens met deze actie van het bestuur,
  niet alleen omdat de actie contratproductief is,
  maar ook omdat het advies niet tevoren met de leden is doorgenomen.
  Het is onduidelijk inhoeverre die door leden wordt ondersteund en of ook een ondersteuning door ene meerderheid wel voldoende zou zijn.

  Het spijt mij zere, maar ik den dat de communicatie tissen mensen gebaseerd dient te zijn op onderling respect, dialoog en vertrouwen.

  In een persoonlijke mailing aan ons bestuur heb ik het bestuur reeds te kennen gegeven dat het schromelijk tekort is geschoten ten aanzien van informatie ene en communicatie met zijn leden tijdens en na de gebeurtenissen rond de Alderstafel en de relaties met de vereniging gezamenlijke platforms.

  Uit andere berichten op deze site blijkt dat dit niet alleen mijn standpunt is. Trouwens ook persoonlijke standpunten verdienen respect en verdienen behandeld te worden als van mogelijk algemeen belang. Niets is voor mensen van meer belang dan het persoonlijke! Fit geldt ook voor geluidshinder.
  De kreet: dan moet je maar iets voor het bestuur doen geldt niet.
  Dat je vrijwilliger bent als bestuurslid betekent dat je bereid bent vrijwillig verpichtingen te dragen en daar aan te beantwoorden.

  OOK VOOT GELUIDSHINDER GELDT:

  NIETS IS VAN MEER BELANG DAN HET PERSOONLIJKE

  Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

  Correctie wegens typefouten:

  ONEENS MET DEZE ACTIE VAN HET PVRC BESTUUR

  DIT IS GEEN ACTIE NAMENS MIJ

  Als lid van het PVRC ben ik het oneens met deze actie van het bestuur,
  niet alleen omdat de actie contra-productief is,
  maar ook omdat het advies niet tevoren met de leden is doorgenomen.
  Het is onduidelijk in hoeverre het door leden wordt ondersteund en of ook een ondersteuning door een meerderheid wel voldoende zou zijn.

  Het spijt mij zeer, maar ik denk dat de communicatie tussen mensen gebaseerd dient te zijn op onderling respect, dialoog en vertrouwen.

  In een persoonlijke mailing aan ons bestuur heb ik het bestuur reeds te kennen gegeven dat het schromelijk tekort is geschoten ten aanzien van informatie en communicatie met zijn leden tijdens en na de gebeurtenissen rond de Alderstafel en de relaties met de vereniging gezamenlijke platforms.

  Uit andere berichten op deze site blijkt dat dit niet alleen mijn standpunt is. Trouwens ook persoonlijke standpunten verdienen respect en verdienen behandeld te worden als mogelijk van algemeen belang. Niets is voor mensen van meer belang dan het persoonlijke! Dit geldt ook voor geluidshinder.
  De kreet: dan moet je maar iets voor het bestuur doen geldt niet.
  Dat ieder bestuurslid vrijwilliger is betekent toch dat je bereid bent vrijwillig verpichtingen te dragen en daar aan te beantwoorden.

  OOK VOOR GELUIDSHINDER GELDT:

  NIETS IS VAN MEER BELANG DAN HET PERSOONLIJKE


  Geplaatst door Wim Perlee uit Castricum

  Mijnheer Bijvoet, waar was u toen de algemene ledenvergadering was?

  Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

  Afwezig.
  Ik heb ook geen notulen noch besluiten gezien, slechts 'impressies'.

  Indien er mailing of schriftelijke berichtgeving was (zolas nu plotseling wordt gesuggereerd), heeft deze mij ditmaal niet bereikt.
  Ieder verhelderend commentaar ontbreekt op deze website.

  Ik vind critiek op handelen van anderen gerechtvaardigd en nodig, moedwillig door anderen gehanteerde processen verstoren is afkeurenwaardig. Men doet dan precies waar zij bij anderen critiek wordt uitgeoefend.

  Mijn critiek op de gang van zaken en verzoek tot meer openbare informatie heb ik reeds lang voor deze actie aan het voltallige bestuur kenbaar gemaakt, omdat ik openbaarheid schadelijk achtte. Nu openbaarheid blijft ontbreken zit er helaas niets anders op zelf in de openbaarheid te treden.

  Ik ben niet van plan hier op deze site verder over te discussieren. Het is niet mijn maar ieders probleem.

  Geplaatst door Willem uit Heemskerk

  Eindelijk. Het is de enige manier om je ongenoegen nog duidelijk kenbaar te maken. De klachtenregistratie is een fopspeen om een invloed te suggereren die er gewoon niet is. Ik ben zelf al bijna 2 jaar gestopt.

  Geplaatst door Rob uit Hoofddorp

  Uiteindelijk ben ik gewoon verhuist.... Hoe gek wil het worden dat je in Hoofddorp dat toch tegen de startbaan aanligt minder herrie hebt dan in Castricum. Ik heb jaren met heel veel plezier in Limmen gewoond maar ben uiteindelijk oa vanwege de herrie gewoon weggegaan... zonde... dood zonde, maar ik wil graag ook gewoon kunnen slapen.