Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klachtenverschil Schiphol is logisch

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1317 
|
 NHD 
Klachtenverschil Schiphol is logisch Download het gehele artikel 'Klachtenverschil Schiphol is logisch'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

De kop van dit artikel deugt dus niet !
In de tekst lees ik duidelijk: Er zijn onverklaarbare uitkomsten !

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Meeste overlast komt nog altijd van landende vliegtuigen!..Door het Parallel starten zijn er dus minder en zou er inderdaad minder overlast voor uitgeest/castricum moeten zijn...

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wat een rammelend artikel of een rammelende 'Schipholdeskundige'. Volgens mij was aan de proef gekoppeld dat het nachtregime een half uur doorging. Aangezien de Polderbaan in de periode ook gewoon landingsbaan was (nooit van gehoord ten Have?) hadden ze in Castricum en Uitgeest dus langer last van de nachtroute en dus meer klachten?
Velsen-Noord en Uitgeest last van startende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan??? Bij mijn weten wordt de Zwanenburgbaan alleen als 2e baan ingezet naast de Polderbaan en dan kunnen ze toch echt niet naar het westen vliegen.

Geplaatst door OB uit Castricum

VERKLARING VOOR EFFECT OP CASTRICUM ?

Ik denk dat ik een verklaring heb voor het toenemen van geluidshinder boven Castricum tijdens de proef met parallel starten.

Wanneer niet parallel wordt gestart volgt verkeer dat de Polderbaan verlaat en een Oostelijke bestemming heeft, volgt eerst een lijn in Noordelijke richting in het verlengde van de Polderbaan en buigt vervolgens af naar het Oosten, terwijl het vliegtuig blijft stijgen. (zie bijvoorbeeld radarplaatjes voor Januari) Het geluid van de oostwaartsedoorstart gaat in tegengestelde richting en komt aan in een betrekkelijk leeg gebied.

Bij parallel starten is het afbuigingspunt Noordelijk verplaatst. Ik neem aan dat het ruimte moet bieden aan materiaal van de Zwanenburgerbaan. Het staartgeluid gaat nu meeremalen direct in de richting van bewoond gebied in Castricum

Tenslotte, wordt er ook 's nachts in toenemende mate gestart en wel zodanig dat het over grotere gebieden niet meer stil is.

Verder: ik houd mijn hart vast voor de nieuwe proef: nooit meer stil boven Castricum?

Ik hoop en verwacht dat bestuur van PVRC en de gemeentelijke bewonervertegenwoordiger grote aandacht zullen geven aan het gebeuren. Daar zijn ze voor aangesteld. Laten we hun deskundige begeleiding en commentaren met interesse blijven volgen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Volgens mij zijn er bij parallel starten weinig toestellen die vanaf de Polderbaan naar het oosten afbuigen. Die nemen de Zwanenburgbaan.
En waar je bang voor je bent is bij ons in Heemskerk al jaren realiteit, geen enkele dag en nacht meer stil. Geen hond die zich daar voor interesseert, ook de platforms niet. Ik ben niet voor niks geen lid meer.

Geplaatst door OB uit Castricum

Ik zuig het niet uit mijn duim !
Kijk gewoon zelf naar de gegevens.

Wat betreft parellel van de Polderbaan startend verkeer dat "naar het oosten afbuigt" zie bijvoorbeeld, binnen de proefperiode,:

en:


maar ook gisteren:


Vandaag is het voor Castricum wat beter:


Wat veel mensen vergeten is dat de Polderbaan wel parallel aan de Zwanenburgerbaan loopt, maar niet er naast, De Polderbaan ligt een stuk noordelijker.
Dat is ellendig voor Kennemerland, omdat landend verkeer voor de veiligheid ONDER het traject naar de Zwanenburgerbaan moet invliegen en dus LAAG moet naderen.
Dit is een van de redenen waarom men het downwind traject bij het voorbereiden van de landing zo laag over Kennemerland wil leiden: om precies te zijn, op de laagst toegestane hoogte.
Een andere reden om in te zien dat de aanleg het een historische fout is.Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wat je ziet en een juiste intepretatie zijn twee dingen.
Jij kan niet zien of op het moment dat naar het oosten werd afgebogen er parallel werd gevlogen. Het is echt niet zo dat er vanaf 6 tot 12 voortdurend parallel werd gevlogen.
Dat naar het oosten vliegen wordt (ook/juist) gedaan als er niet parallel gestart wordt.

Geplaatst door OB uit Castricum

Daarom zei ik ook dat ik dacht dat ik een verklaring kon vinden, maar niet dat ik het weet.
Het laat inderdaad zien hoe belangrijk het is dat deskundige informatie wordt verschaft door of op aandringen van de verantwoordelijken. Ik denk dat milieudienst en andere betrokkenen bij het regionaal overleg hier een schone taak hebben.

Geplaatst door OB uit Castricum

Aan de 'Technische Dienst' uit het bestuur van PVRC :

Ik zou de Technische Dient langs deze weg vriendelijk willen vragen of deze de leden misschien via onze website regelmatig zou willen voorlichten over de situatie in de regio Castricum.
Is het bijvoorbeeld waar dat de duur van het nachtregime aan het experiment parallel starten is gekoppeld?
Ikdien dit experiment gepaard gaat met perioden waarin niet parallel wordt gestart, wat is dan de warade van het overall klachtenpatroon voor de interpretatie?
Waarom hebben we de laatste tijd vaak ook langdurig last van startende vliegtuigen?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

OB. & Willem,

OB. heeft gelijk voor wat betreft het doorvliegen naar het noorden en het afbuigen
naar het oosten. Bij de wind uit een (semi)noordelijke richting wordt er erg ver doorgevlogen. Tot boven Akersloot en dan wordt er afgebogen naar het oosten. De kisten zitten dan nog vrij laag, (zal ook belading van invloed kunnen zijn).
Bij (semi) zuidelijke windrichting, wordt er inderdaad erg laag aangevlogen vanuit de noordelijke richtingen. Men, zo lijkt het, heeft maling aan de bewoners, want om 04.30/05.00 uur in de ochtend kan het hier ongelovelijk donderen van het vliegtuiglawaai dat van uit de noord-oostelijke richting als een baksteen (waar heb ik die naam eerder gehoord?) boven Uitgeest wordt gedropt. Schiphol is inmiddels een zeer, zeer vervelende wekker geworden! Het parallel vliegen wordt hier van uit Uitgeest vaak gezien. Vooral een tijdje terug en meestal tegen de avond, als er weer eens voor de zoveelste keer een serie binnen komt. Nu, op dit moment vooral dalende toestellen die laag overkomen tbv. de Kolderbaan. Maar ook weer uit de noordelijke richting.

Geplaatst door leek uit NULL

Zo stuurt de ene leek de andere het bos in. Bravissimo! PNL buldert van het lachen op de polderbaan. Voorzitter Baksteen heeft weer gewonnen. Ga zo door. Te bizar voor woorden.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Dat laatste vind ik een zieke en doelloze opmerking.

Ik denk dat er heel veel lering te trekken valt uit de gang van zaken en wel op meerdere punten. Ik zeg het maar van de lever met alle ondeskundigheid van dien.

Het eerste hangt samen Marjolein Wenting's mededeling dat het van meet af aan duidelijk was dat het experiment overlast zou veroorzaken. De klachten en verzoeken van gemeenten waren geen reden tot staken. Het experiment was gewoon klaar omdat de nodige informatie binnen was.
Erger nog, half Augustus, nog in de zomer als men buiten wil zitten en hinder extra hard aankomt, begint een nieuw experiment waarbij de bewoners onder de Polderbaan extra zullen worden belast, ongeacht het feit dat juist de zomer een periode is waarin die overlast extra telt.
Conclusie: de LVNL onderzoekt capaciteit en is niet geïnteresseerd in het voorkomen van overlast. Dat is niet hun taak.
Hieruit volgt hoe belangrijk het is wanneer de politiek eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt voor het voorzien in een behoorlijk actueel leefmilieu waar maakt en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het luchtverkeersgebied opdraagt aan de luchtverkeersleiding. Het spreekt vanzelf dat het gaat niet om lange termijn regels maar om actuele zorg en dat voorzien moet worden in een organisatie die een behoorlijke diagnostiek van overlast en complexe aanpassing aan bevindingen mogelijk maakt. Iets anders is de zorg voor regionale problemen rond luchthavens. Dat is inderdaad een afzonderlijk zaak waarin zeer strenge regels en degelijke afruil nodig is, maar met degelijke middelen en niet met poltiek geneuzel. Dat is niet LVNL, maar luchthaven-taak.

Een tweede les betreft de verantwoordelijkheid van platform-besturen. Deze besturen schieten op een jammerlijke manier te kort in de zorg voor het verzamelen van voldoende informatie en de begeleiding van hun leden. Het is stijlloos hoe onderhandeling-situaties als die in de Alderstafel worden afgehandeld zonder openlijke ruggespraak. De besturen zijn niet aangesteld om ministertje te spelen in besloten kabinetjes, maar om in openlijkheid de foutieve maatschappelijke ontwikkelingen begrijpelijk te maken en daarin inzicht te verschaffen voor eenieder. De burger zal zijn eigen politieke keus dan wel maken. Het kamerlid eveneens.
Een vereniging met 1400 betalende leden die een maal per jaar vergadert en een VGP met onduidelijke structuur zonder precies inzicht in de samenstelling van deelnemende groepen, kan misschien keurig onderhandelen volgens parlementaire regels maar schiet ten opzichte van zijn leden te kort. Het lijkt fijn om serieus genomen te worden, maar je willens begeven in een situatie waarin je compromissen moet sluiten, maar daar onvoldoende kennis voor hebt, is absoluut niet slim. Dit is geen werk voor managers. Iets anders wordt daarbij helemaal vergeten. Het is niet de taak van de pers of het NHD, maar van de afdeling 'vliegtechniek' om feiten te verzamelen en te onderzoeken wat wel en wat niet gebeurt. Zoals nu, bij dit experiment. Het is ook niet de taak ven pers of anderen te weten te komen welke vragen aan de orde zijn. U, bestuur, behoort dat met ons te bespreken. Wij zijn úw verantwoordelijkheid.

Een derde les is dat het permanent verdacht maken van politieke figuren bedrijven of belangengroepen als de PNL of van deskundigen die niet precies denken als jij, of het gefixeerd zijn op oud gelijk in een sterk veranderende situatie, dat dat alles alleen maar schade aanricht. Je zou zelfs denken dat het eerder een egogericht dan een sociaal gerichte houding lijkt. Ik bereid me voor op een golf van sarcasme, maar acht dat het hoog tijd is om ook dit soort geluid te laten horen.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Citaten:
1)"Conclusie: de LVNL onderzoekt capaciteit en is niet geïnteresseerd in het voorkomen van overlast. Dat is niet hun taak."
Die conclusie lijkt mij tot op heden zeer juist, al lijkt LVNL wel te merken, dat ze zo niet moet doorgaan.....de onrust onder de bevolking neemt forse vormen aan!
2)"maar met degelijke middelen en niet met poltiek geneuzel. Dat is niet LVNL, maar luchthaven-taak." Luchthaven en LVNL zijn toch zeer nauw verweven? Zou de LVNL ook aan politiek doen dan ?
Hoe verhoud zich deze uitspraak met uitspraak 1 en met Uitspraak 4?
3)"Het is niet de taak van de pers of het NHD, maar van de afdeling 'vliegtechniek' om feiten te verzamelen en te onderzoeken wat wel en wat niet gebeurt." Gelukkig hebben we nu en dan nog goede journalisten, die in ieder geval alarmeren, en goede journalisten zouden onze democratie mee moeten bewaken.
4)"Hieruit volgt hoe belangrijk het is wanneer de politiek eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt voor het voorzien in een behoorlijk actueel leefmilieu waar maakt en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het luchtverkeersgebied opdraagt aan de luchtverkeersleiding.

Dus: juist geen politiek geneuzel a.u.b.
Verder: Het is natuurlijk goed om onnodig beschadigen te voorkomen, maar ook naief om meer dan 18 jaar manipuleren, en desinformatie te verstrekken, even te vergeten.
Joepie..Op naar eind september............
Komt er een Aldersadvies, of zal de politiek nu eindelijk haar ware gezicht moeten tonen ?
Er is immers een regeringsverklaring? En een kleine politieke meerderheid, die aangaf misstanden te willen op ruimen ?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Indien U niet begrijpen kunt dat de regeling van regionale problemen rond luchthavens (vergelijkbaar met regionale problemen rond elk andere industrie) iets anders is dan zorgen voor de kwaliteit van leven in het luchtverkeersgebied,
dan kunt U ook niet begrijpen waarom voor het één streng geregelde afruil nodig is, gebaseerd op goede statistische kennis, zodat de zaken ook voor de TOEKOMST zijn vastgelegd,
maar dat het andere zaak is voor integrale verantwoordelijkheid voor de ACTUELE kwaliteit van luchtverkeer, of het nu capaciteit, veiligheid of leefbaarheid betreft, gericht op de persoon, voor ieder en elk een.

Een tweede aanrakingspunt is dat wij te maken hebben met een vereniging (PVRC) met betalende leden en een formeel aangesteld bestuur. Het bestuur geeft aan een plaats te hebben voor 'vliegtechniek" en geeft te kennen een daartoe aangesteld bestuurslid te hebben. Ik denk dat het diens taak is maximaal zijn best te doen om betrouwbare informatie te verzamelen. Indien U zorgvuldiger las had U dit zelf ook wel gezien.

Komt er een Aldersadvies? ik verwacht van wel. Het probleem is dat de tafel van Alders klaarspeelt wat de commissie Berkhout en de commissie Eversdijk niet konden: een groepje lakeiën leiden (met navelkijkende clubjes) dat een minister (en kamers?) de noodzaak bespaart om over de grenzen van de Polder te kijken. Of dat ook zo zal gaan, dat weet niemand.

Achttien jaar? U heeft toch wel gehoord dat iedere nieuwe regering een nieuwe kans krijgt. Wanneer U zichzelf niet kunt vernieuwen, waarom verwacht U het dan van anderen?

Mijn advies staat al hierboven. Zorg voor een open vertegenwoordiging, die inspraak en overleg mogelijk maakt, gezag heeft en kwaliteit. En eentje die kan analyseren en lezen en gekenmerkt door goede wil.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Ik vernieuw voortdurend, door politici kansen te geven. Maar wel op realistische basis, uitgaande van feiten en na die 18 jaar geen zin hebbend in meer spelletjes.
Na september zullen we verder zien hoe de zaak er voorstaat.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HADDEN WE MAAR MENSEN ALS PLESMAN !

Prima dat U ze een kans geeft, daar houd ik U aan.
Ook aan Uw wens Uzelf te vernieuwen. Ik reken U namelijk tot de in-crowd die via de VGP, in zeker mate bij het Aldersoverleg is betrokken.

Zoals het er nu voor staat wordt er voor het BINNEN- en BUITENGEBIED gesleuteld aan regelingen.

Ik kan me nog voorstellen dat gelijkwaardigheidscriteria kunnen worden toegepast voor het BINNENGEBIED, omdat regionaal de materiële context van luchthavens van nature ongelijkheid tussen situaties van bewoners veroorzaakt en gelijkwaardigheid probeert te zorgen dat die rechtsongelijkheid in de toekomst altans niet toeneemt.

'Gelijkwaardigheidscriteria' als uitgangspunt nemen voor omgang met het BUITENGEBIED vermenigvuldigt echter een nu al bestaande onrechtmatige rechtsongelijkheid tussen bewoners naar de richting van de toekomst. De oude situatie was al slecht. In het buitengebied bestond namelijk al veel potentiele vrijheid in keuze van in- en uitvliegroutes en banen. De staat had zo lang als de context dit toelaat moeten bevorderen dat de keuze tussen vliegvrijheden zodanig was dat alle burgers gelijkelijk van bescherming profiteren en niet velen, bijvooerbeeld in de regio belanghebbenden rond Amsterdam ten koste van outsiders elders, zoals met de Polderbaan is gebeurd.
In het verleden is helaas niet gedacht aan bescherming, maar aan een uitvlucht ten behoeve van Amsterdam. Kus de grond bij de Polderbaan in plaats van de burger in het algemeen.

Met het toenemen van aantallen start- en landingsbanen en van vliegvelden, nemen de vrijheidsgraden toe en komen er nieuwe kansen. Actualisatie zou voor het BUITENGEBIED dan ook heel iets anders moeten betekenen dan dat waar het woord nu voor wordt gebruikt.
De nieuwe toestand geeft de staat eindelijk de gelegenheid de rechtsongelijkheid in het buitengebied te corrigeren, namelijk door de LVNL op te dragen niet alleen de kwaliteit van dienstverlening voor capaciteit en veiligheid, maar ook de kwaliteit van leefmilieu onder het luchtruim, voortdurend voor iedere burger te optimaliseren, gebruik makend van de vele nieuwe vrijheidsgraden en van nieuwe waarnemingsgtechnieken. Als dat moeilijk is, dient de staat te bevorderen dat er nieuwe middelen voor diagnostiek komen en dat op geleide daarvan, ad hoc aangepasbare complexere vluchtregelingsmethodiek wordet ontworpen. Dat is pas innovatie. Daar kunnen een vindingrijke minister en een vernieuwd ambtenarengremium in V&W eer aan beleven.
Actualisatie betekent hier dus niet dat ook actueel gelijkwaardige rechtsongelijkheid geoorloofd is. Integendeel! Actualisatie betekent dat het probleem van goed vliegen steeds actueel op grond van ad hoc bevindingen dient te worden bijgewerkt. Het is vergelijkbaar met het optimaliseren van het welbevinden van iedere patiënt op geleide van de bevindingen en niet volgens een verouderd voorschriften-boekje.

Ik weet dat het bewoners-gremium absoluut geen visie heeft op het buitengebied en dat de bescherming van de burgers die buiten de directe luchthavenregio wonen, groot gevaar loopt op onverantwoorde en wetsongelijke wijze gereguleerd te worden (bijvoorbeeld door geleid CDA-vliegen).
Ik ben bang dat ook het BINNENGEBIED bescherming verliest wanneer burgers toestaan in de wens van de luchtvaart door een van beide op te heffen, restrictie ten aanzien van capaciteit, hetzij restrictie ten aanzien van geluidsbelasting, alleen maar om te kunne pronken met een nietszeggend numeriek resultaat. Beperking van vliegbewegingen in de toekomst en daarbij vergeten dat het huidige kleiner aantal al overlast veroorzaakt.

We zien wel is september? Nonsens. Denk na en hoop is September wat beter te zijn voorbereid. Vernieuwen is iets anders dan amatauristisch gesleutel. En waar is onze zielige sector. Waarom hebben die nooit de zaak er hand genomen? Waar zijn mensen als Plesman?